Czym jest zarządzanie wiedzą

Czym jest zarządzanie wiedzą

Definicja zarządzania wiedzą.

Zarządzanie wiedzą jest koncepcją działania firmy, procesem, który pozwala na systematyczną współprace pomiędzy osobami przy użyciu zarówno danych zawartych w dokumentach i / lub systemach komputerowych jak i osobistej wiedzy oraz doświadczenia pojedynczych osób.

Zarządzanie wiedzą to świadoma – czyli udostępniona, odkryta, zindeksowana, informacja na temat wiedzy firmy możliwości jej wykorzystania w praktyce oraz sposoby uczenia się nowych zagadnień.

Jednym z podstawowych zadań każdej firmy jest rozwój. Zasada współczesnego rynku jest fakt, że kto idzie do przodu to się cofa, bo inni w tym samym czasie biegną. Pojawiają się nowe projekty, nowe osoby w firmie Nowa struktura organizacyjna. Wraz z rozwojem firmy rodzą się coraz to inne problemy. Pojawiają się zupełnie nowe wyzwania dla kierowników: jak zorganizować pracę dziesiątek osób, w jaki sposób uniknąć dublowania działań wykonywanych przez pracowników, jak i co sprawić, aby pracownicy nie spędzali niepotrzebnie czasu na rozwiązywanie problemów, z którymi spotkali się ich współpracownicy. Odpowiedzią na te zagadnienia jest aplikacja do zarządzania wiedzą.
XXI to wiek informacji. Nadmiaru informacji. Nadmiar ten dotyczy wszystkich firm i organizacji, począwszy od korporacji międzynarodowych po małe i średnie firmy.

Firmy są zasypywane wiadomościami email, informacjami ze stron internetowych czy tez komentarzami do własnych profili na facebooku lub innych portalach społecznościowych. Wśród tych wielu informacji w wielu wypadkach giną informacje kluczowe z punktu widzenia firmy. Giną kluczowe elementy, które przyczyniają się do rozwoju firmy, poprawienia jej konkurencyjności.

Giną ważne dokumenty, analizy. W chaosie informacyjnym giną również informacje o autorach danych, które są potrzebie do lepszego funkcjonowania firmy. W wielu wypadkach nawet zwykłe znalezienie dokumentu staje się kłopotliwym i czasochłonnym zadaniem.

Nadmiar informacji nie jest jedynym problemem, z którym musza się zmagać firmy w XXI w. Ta sytuacja staje się coraz bardziej trudna z każdym nowym dniem i powstaniem setek i tysięcy nowych dokumentów. Wykorzystanie Internetu wymusza wprowadzanie innowacyjnych zmian w procesie obsługi klientów. klienci oczekują szybkich odpowiedzi na swoje zapytania. To klienci wymuszają na firmach wprowadzanie innowacji, w przeciwnym wypadku po prostu odchodzą.
Większość firm staje przed zadaniem przeszukania coraz większej liczby dokumentów, w których znajdują się informacje niezbędne, aby odpowiedzieć klientom. Firmy zmuszone są szybko posiąść wiedzę zgromadzoną przez lata na różnych nośnikach danych. Oraz dostosować ja do zmieniających się potrzeb klientów.

Odpowiedzią na te zagadnienia jest aplikacja zarządzanie wiedzą. Wielu naszych klientów dokonało już zmian, które zaowocowały lepszymi wynikami finansowymi poprzez umiejętność wykorzystania wiedzy zgromadzonej w ich zasobach. Aplikacje typu CRM, ERP SCM, pozwalają tylko w części rozwiązać problem. Nawet, w przypadku, gdy wszystkie są zintegrowane i pochodzą od jednego dostawcy, firmy nie są w stanie wykorzystać wiedzy ukrytej w głowach pracowników. Firmy muszą wdrożyć aplikację do zarządzania wiedzą, która jednocześnie umożliwi gromadzenie nowych informacji oraz uzupełni już zgromadzone dane w posiadanych i wykorzystywanych aplikacjach w firmie.

W naszym podejściu do aplikacji zarządzania wiedzą opiera się ona na integracji trzech obszarów: ludzi, miejsc oraz rzeczy. Podejście integracji i wzajemnego przenikania się tych trzech wyżej wymienionych obszarów wywodzi się z obecnych na rynku od początku lat 90-tych XX wieku rozwiązań informatycznych oferowanych przez jedną z najbardziej innowacyjnych firm na rynku. My w ComminT przyjęliśmy to rozwiązanie jako najlepsze nadające się do wdrożenia w polskich i międzynarodowych firmach.

Można powiedzieć, że właśnie w małych i średnich firmach nadmiar informacji jest największy w stosunku do liczby pracowników, gdyż z jednej strony, przeznaczają one ograniczone środki finansowe na tworzenie odpowiednich systemów a z drugiej strony zmieniające się struktury organizacyjne i ciągłe zmiany powodują, że duża rotacja pracowników powoduje kolejne odkrywanie 'koła' przez nowozatrudnionych.

To właśnie w małych i średnich firmach jedna i ta sama osoba może zajmować się sprzedażą, nadzorowaniem konferencji, tworzeniem bloga firmowego. W większych firmach, wszystkie funkcje tej jednej osoby mogą być rozdzielone w większości wypadków są pomiędzy kilka osób. Ten krótki opis pokazuje jak ważne jest dzielenie się wiedzą w małych i średnich firmach gdyż właśnie tam od jednej osoby zależy tak wiele.