Opis aplikacji zarządzanie wiedzą

Opis aplikacji zarządzanie wiedzą
Opis aplikacji zarządzanie wiedzą rzeczy - wiedza – co jest wiedzą dla mnie, jakiej wiedzy potrzebuję

Rzeczami są informacje, które tworzą ludzie, klasyfikują i wymieniają między sobą. Mogą to być oficjalne dokumenty, procedury, jak również luźne uwagi czy też notatki. Wszystkie te dane można przeszukać, wizualizować na wiele różnych sposobów.

Rozwiązaniem tych i wielu innych zagadnień jest aplikacja zarządzanie wiedzą. Aplikacja zarządzanie wiedzą, umożliwia w sposób systematyczny i hierarchiczny uporządkowanie wszystkich informacji dostępnych w firmie. Mówimy wszystkich informacji, gdyż obecnie w dobie informatyzacji właściwie nie ma dokumentów, czy też materiałów, których nie można zinformatyzować. I tutaj spotykamy się z pierwszym elementem aplikacji zarządzanie wiedzą, jest nim dokument. Przez dokument rozumiemy nie sam np. plik w formacie .pdf, czy też plik .txt ale przede wszystkim formatkę opisującą ten dokument. Strukturę hierarchiczną dokumentów zgromadzonych w firmie.

Opis aplikacji zarządzanie wiedzą ludzie – kim są osoby, które mają wiedzę, którą potrzebuję

Ludzie, to wszystkie osoby, które związane są z firmą zarówno pracownicy, jak i współpracownicy, klienci, dostawcy. Ludźmi są również eksperci w danej dziedzinie. Wśród tego grona osób zawsze można dotrzeć do tych, których najbardziej potrzebujemy w danej chwili. Możemy prosić ich o rade oraz wymieniać z nimi poglądy.

Jeżeli mamy już dokumenty to musimy mieć też ich twórców, twórców dokumentów. Twórcami dokumentu mogą być wszyscy, zarówno pracownicy firmy, współpracownicy, czy też wiedza nabyta poprzez udział w szkoleniach czy też osoby, które przeczytały i opisały książki. Wszyscy twórcy dokumentów – czy w przypadku przeczytanych książek ich czytelnicy -mają jedną podstawową cechę, mają wiedze, która jest dużo szersza i głębsza niż wiedza zgromadzona w tychże publikacjach. Ich opracowania są tylko kwint esencją całej wiedzy, która udało im się zgromadzić.

Opis aplikacji zarządzanie wiedzą lokalizacja – gdzie są miejsca, w których mogę spotkać ludzi, których potrzebuję

Miejsca, są społecznościami, w których ludzie dzielą się informacjami, pomysłami zadają pytania i dostają na nie odpowiedzi. W zależności od rodzaju zadań, które grupa ma wykonać wykorzystywane są różne typy narzędzi do komunikowania się.

Udało nam się zidentyfikować już dwa podstawowe czynniki aplikacji zarządzani wiedzą, czyli dokumenty oraz osoby. Kolejnym elementem, modułem aplikacji zarządzanie wiedza jest miejsce. Wychodzimy z założenia, że aby przekazać wiedzę zgromadzoną przez osoby w postaci dokumentów innym współpracownikom potrzebne są miejsca spotkań. Spotkań, w trakcie, których, zainteresowane osoby przekażą sobie dodatkowe informacje np. autor dokumentów udostępni swój blog zainteresowanemu użytkownikowi. Spotka się z użytkownikiem w intranecie, lub na webinarium.

Opis aplikacji Zarządzanie Wiedzą
Opis aplikacji Knowledge Management
Opis aplikacji KM