Definicja Outsourcing IT, Definicja

Definicja Outsourcing IT, Definicja

Definicja outsourcingu IT

Outsourcing to działanie polegające na zatrudnianiu podwykonawców – niekoniecznie zlokalizowanych w innym kraju – do zarządzania projektami dla firmy - Browne and Wilson

Outsourcing polega na przepływie sposobu zarządzania i / oraz codziennego egzekwowania wszystkich funkcji zarządczych przez zewnętrznego dostawcy -Bendor-Samuel

Zlecanie wykonywania procesów, takich jak projektowanie produktu, wykonanie oprogramowania lub produkcja urządzeń, firmie zewnętrznej nie powiązanej ze zleceniodawcą – portal WWW.

Praca wykonywana dla firmy przez osoby, które nie są jej pracownikami -Inwestorwords.com

Zlecenie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym (firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) działań i zadań, które nie są główną działalnością firmy. Outsourcing jest związanych z podejmowaniem decyzji biznesowych z uwagi na jakość lub korzyści finansowe wynikające z zakupu oferowanych towarów i / lub usług -en.wikipedia.org

Zlecenie zewnętrznej firmie produkcji towarów, które wcześniej były wytwarzane w firmie -Glossary of International Economics

Praktyka wykorzystywana w firmach, mająca na celu redukcję kosztów. Polega na przeniesieniu części zadań do tej pory wykonywanych przez firmę poza nią do innych dostawców - Investopedia.com


Outsourcing

Outsourcing jest działaniem firmy dotyczącej jej procesów wewnętrznych poprzez wykonanie ich przez firmy zewnętrzne. Zanim słowo outsourcing weszło do codziennego języka i powszechnego użycia, używano słowa "zarządzanie" lub "zawieranie" umów z zewnętrznymi podmiotami trzecimi. Analogiczne działanie przeciwne do outsourcingu to "przyniesienie to wewnątrz" działania. Gdy proces, zadanie jest przyniesione do wewnątrz, z tego wynika , że to teraz zostanie zrobione jak należy; konsekwencją outsourcingu jest wykonanie zadania taniej niże wykonanie tego samego zadania poprzez firmę. Outsourcing funkcji nigdy nie cieszył się popularnością (ze względu na wiele niedopowiedzeń i nieporozumień, głównie związany z likwidacją, redukcją etatów i pracy w samej firmie) wśród pracowników, na których działanie outsourcingu ma wpływ.

Ale działalność związana z outsourcingiem tylko zyskała negatywne konotacje. W szczególności, gdy do outsourcingu został dodana cecha najpierw „near-shorring”, czyli wykonywanie usług outsourcingowy poprzez podmioty zlokalizowane zagranicą, a później "off-shoringu" czyli wykonywanie usług outsourcingowy poprzez podmioty zlokalizowane na innym kontynencie. Do czasu rozpoczęcia korzystania z tych usług była mniej bolesna. Utrata miejsc pracy była związana z firmą ale nie gospodarką danego kraju, najpierw USA i Kanady, a później państw Europy Zachodniej. Outsourcing realizowany w ramach kraju, zawsze sprzyja powstawaniu krajowych, nowych małych lokalnych firm. Mała firma była i jest, najczęściej, odbiorcą prac zleconych przez wielkie korporacje. Outsourcing procesów biznesowych (w odróżnieniu od outsourcingu produkcji), tak naprawdę, był jest i będzie okazją dla grupy pracowników do stworzenia własnego biznesu i sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy.

Outsourcing jest również powszechnie wykorzystywany przez małe i średnie firmy ale zazwyczaj dla trochę innych powodów. Małe i średnie firmy nie mają wystarczającej skali działalności a co się z tym wiąże również potrzeb, aby (z punktu widzenia opłacalności ich biznesu) tworzyć i utrzymywać funkcje w zakresie księgowości, tworzenia listy płac zarządzania środowiskiem informatycznym w ramach ich własnych struktur. W przypadku, gdy kierownicy pragną wykonywać te zadania zajmuje im to niewspółmiernie wiele czasu w stosunku do uzyskiwanych efektów ich pracy. Dlatego te funkcje są najczęściej zlecane firmą zewnętrznym.

Siłą napędową outsourcingu jest chęć zmniejszenia kosztów realizacji poszczególnych funkcji firmy. ale nie jest to jedyna cecha outsourcingu. Outsourcing posiada wiele dodatkowych korzyści.

WAŻNE:
Źródłami definicji są książki:

Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne