Outsourcing IT - definicjaDefinicja outsourcingu IT

Outsourcing to działanie polegające na zatrudnianiu podwykonawców – niekoniecznie zlokalizowanych w innym kraju – do zarządzania projektami dla firmy - Browne and Wilson

Outsourcing polega na przepływie sposobu zarządzania i / oraz codziennego egzekwowania wszystkich funkcji zarządczych przez zewnętrznego dostawcy -Bendor-Samuel

Zlecanie wykonywania procesów, takich jak projektowanie produktu, wykonanie oprogramowania lub produkcja urządzeń, firmie zewnętrznej nie powiązanej ze zleceniodawcą – portal WWW.

Praca wykonywana dla firmy przez osoby, które nie są jej pracownikami -Inwestorwords.com

Zlecenie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym (firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) działań i zadań, które nie są główną działalnością firmy. Outsourcing jest związanych z podejmowaniem decyzji biznesowych z uwagi na jakość lub korzyści finansowe wynikające z zakupu oferowanych towarów i / lub usług -en.wikipedia.org

Zlecenie zewnętrznej firmie produkcji towarów, które wcześniej były wytwarzane w firmie -Glossary of International Economics

Praktyka wykorzystywana w firmach, mająca na celu redukcję kosztów. Polega na przeniesieniu części zadań do tej pory wykonywanych przez firmę poza nią do innych dostawców - Investopedia.com


Outsourcing

Outsourcing jest działaniem firmy dotyczącej jej procesów wewnętrznych poprzez wykonanie ich przez firmy zewnętrzne. Zanim słowo outsourcing weszło do codziennego języka i powszechnego użycia, używano słowa "zarządzanie" lub "zawieranie" umów z zewnętrznymi podmiotami trzecimi. Analogiczne działanie przeciwne do outsourcingu to "przyniesienie to wewnątrz" działania. Gdy proces, zadanie jest przyniesione do wewnątrz, z tego wynika , że to teraz zostanie zrobione jak należy; konsekwencją outsourcingu jest wykonanie zadania taniej niże wykonanie tego samego zadania poprzez firmę. Outsourcing funkcji nigdy nie cieszył się popularnością (ze względu na wiele niedopowiedzeń i nieporozumień, głównie związany z likwidacją, redukcją etatów i pracy w samej firmie) wśród pracowników, na których działanie outsourcingu ma wpływ.

Ale działalność związana z outsourcingiem tylko zyskała negatywne konotacje. W szczególności, gdy do outsourcingu został dodana cecha najpierw „near-shorring”, czyli wykonywanie usług outsourcingowy poprzez podmioty zlokalizowane zagranicą, a później "off-shoringu" czyli wykonywanie usług outsourcingowy poprzez podmioty zlokalizowane na innym kontynencie. Do czasu rozpoczęcia korzystania z tych usług była mniej bolesna. Utrata miejsc pracy była związana z firmą ale nie gospodarką danego kraju, najpierw USA i Kanady, a później państw Europy Zachodniej. Outsourcing realizowany w ramach kraju, zawsze sprzyja powstawaniu krajowych, nowych małych lokalnych firm. Mała firma była i jest, najczęściej, odbiorcą prac zleconych przez wielkie korporacje. Outsourcing procesów biznesowych (w odróżnieniu od outsourcingu produkcji), tak naprawdę, był jest i będzie okazją dla grupy pracowników do stworzenia własnego biznesu i sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy.

Outsourcing jest również powszechnie wykorzystywany przez małe i średnie firmy ale zazwyczaj dla trochę innych powodów. Małe i średnie firmy nie mają wystarczającej skali działalności a co się z tym wiąże również potrzeb, aby (z punktu widzenia opłacalności ich biznesu) tworzyć i utrzymywać funkcje w zakresie księgowości, tworzenia listy płac zarządzania środowiskiem informatycznym w ramach ich własnych struktur. W przypadku, gdy kierownicy pragną wykonywać te zadania zajmuje im to niewspółmiernie wiele czasu w stosunku do uzyskiwanych efektów ich pracy. Dlatego te funkcje są najczęściej zlecane firmą zewnętrznym.

Siłą napędową outsourcingu jest chęć zmniejszenia kosztów realizacji poszczególnych funkcji firmy. ale nie jest to jedyna cecha outsourcingu. Outsourcing posiada wiele dodatkowych korzyści.

WAŻNE:
Źródłami definicji są książki:

Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Aktualności

 • Outsourcing informatyczny

  Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlowa lub zmniejszyć koszty operacyjne. ComminT pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand, czy wtedy i w takiej liczbie w jakiej są potrzebne. Wybierając ComminT…

  Więcej o: Outsourcing informatyczny

   
 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

  Zrozum potrzeby klientów, czyli użytkowników, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu VoIP. Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania obecnie w Twojej firmie. Zidentyfikuje cele biznesowe, jakie masz osiągnąć poprzez wdrożenie usług VoIP: Zwiększenie produktywności Poprawa jakości obsługi klientów Redukcja kosztów Większość firm, nie dokonuje żadnej analizy swoich oczekiwań. Koncentrując swoją…

  Więcej o: Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

   
 • Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

    Artykuł opisuje wyniki działań w obszarze sprzedaży i telemarketingu. Nie jesteśmy firmą badawczą. Pomysł napisania artykułu wynika z chęci podzielenia się danymi, które pozyskaliśmy w procesach telemarketingu i sprzedaży. Okres zbierania danych: okres, w którym skontaktowaliśmy się z firmami od 01.02 do 30.11 2015 roku. Metoda:zebraliśmy informacje od firm…

  Więcej o: Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt