Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego

Czynniki sukcesu firmy ITCzynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT:

Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Czy jestem konkurencyjny na moim rynku?
 • Czy wiem co należy do mojego obszaru kluczowych kompetencji?
 • Czy moi klienci, dostawcy mogą wesprzeć firmę w celu wzrostu moich kluczowych kompetencji?
 • Czy dobrze znam strukturę i źródła generowania kosztów w firmie, z podziałem na koszty zmienne i stałe?
 • Czy posiadam odpowiednie zasoby, które są w stanie wspierać moją strategię rozwoju?
 • Czy outsourcing it może być źródłem tworzenia dodatkowej wartości w mojej firmie?
 • Czy mam niezbędną wiedzę oby określić zadania jakie ma wykonać firma outsourcing it?

Wiedza o korzyściach wynikających z korzystania z outsourcingu IT.

 • Czy posiadam procedury, procesy niezbędne do sprawnego zarządzania procesem współpracy z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT?
 • Czy jestem w stanie przygotować zapytanie do firmy świadczącej usługi outsourcingu IT?
 • Czy wiem, co jest dla firmy, dla mnie, dla moich pracowników najistotniejsze w procesie realizacji projektu Outsourcingu IT?
 • Czy podchodzę całościowo do procesu korzystania z firmy świadczącej usługi informatyczne, czy na zasadzie ad hoc?

Plan komunikacji z firmą świadczącą usługi outsourcingu informatycznego.

 • Czy mam przygotowany plan komunikacji (cel działania, kluczowe etapy projektu, opis procesu korzystania z usług informatycznych, harmonogram działań, osoby kontaktowe, formularze) z firma świadczącą usługi informatyczne?
 • Czy wiem co ma zostać zlecone firmie informatycznej?
 • Czy wiem jak wygląda proces zlecania usług na zewnątrz?
 • Czy zdaje sobie sprawę, kto i w jaki sposób odczuje skutki współpracy z firma informatyczną?
 • Jakie planuję podjąć działania i kiedy aby skutki zmniejszenia sprawności organizacji i dyskomfortu pracowników były jak najmniejsze?

Identyfikacja ryzyka biznesowego, związane z rozpoczęciem korzystania z usług informatycznych.

 • Czy założenia outsourcingu IT są wykonalne?
 • Czy dostawcą jest spółką prawa handlowego?
 • Czy dostawca jest 'one-man-show', czy też organizacja kilkuosobowa?
 • Co się stanie jak dostawca wyjedzie na urlop?
 • Co się stanie jak dostawca zachoruje?
 • Czy dostawca korzysta ze sprawdzonego oprogramowania do świadczenia usług outsourcingu IT zdalnie?
 • Czy warunki umowy chronią moją firmę?
 • Czy cel projektu został jasno i precyzyjnie zdefiniowany?
 • Czy został przygotowany plan zarządzania relacjami?

Korzystanie ze źródeł wiedzy zlokalizowanych poza firmą.

 • Czy eksperci są dobrze wykwalifikowani?
 • Czy konsultanci mają doświadczenie w pracy z różnymi klientami?
 • Czy dostawca usług informatycznych rozumie moje potrzeby biznesowe?

Wyznaczenie i skierowanie do projektu outsourcingu IT najlepszych, dostępnych pracowników.

 • Czy wiem, kto najbardziej skorzysta z usług w outsourcingu IT?
 • Czy mogę te osoby zaangażować do realizacji kontraktu z firmą świadczącą usługi informatyczne?

Czas

 • Czy mam świadomość, że wdrożenie projektu outsourcingu IT to proces, który nie zamknie się w ciągu tygodnia?
 • Czy jestem właściwie przygotowany do projektu mam przygotowaną ocenę strategiczną, analizę potrzeb, przygotowałem pytania do dostawców usług informatycznych?

Zmiany powodują zmniejszenie sprawności organizacji.

 • Czy mam świadomość, że w początkowym okresie po wprowadzeniu usługodawcy w zakresie outsourcingu IT na krótki okres spadnie sprawność mojej firmy?
 • Czy mam świadomość, że dostawca usług IT musi ‘nauczyć się’ sposobu prowadzenia biznesu w mojej firmie?

Relacje

 • Czy mam przygotowany, realny plan komunikacji z firmą świadcząca usługi outsourcingu IT?
 • Czy wiem, jakie pomieszczenia udostępnię usługodawcy IT na potrzeby projektu?

Aktualności

 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Proces realizacji usług outsourcingowych

  Proces Outsourcingu IT Dlaczego managerowie stale współpracują z usługodawcami w zakresie outsourcingu IT? Dlatego, że są osoby, które mogą daną pracę wykonać lepiej, szybciej, bardziej sprawnie, angażując mniej zasobów. Dlatego, że zlecający mogą w tym czasie wykonać inne, bardziej istotne z ich punktu widzenia działania. Dlatego, że każda chwila poświecona…

  Więcej o: Proces realizacji usług outsourcingowych

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Obsługa informatyczna firm

  Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi? Obsługa informatyczna Tradycyjna metoda organizowania działu informatyki ustępuje miejsca tańszym i skuteczniejszym rozwiązaniom w postaci outsourcingu usług IT. Sposób obsługi pracowników w zakresie usług informatycznych i jakość tych usług mają istotny wpływ na działalność firmy. Mają wpływ na sposób funkcjonowania całej…

  Więcej o: Obsługa informatyczna firm

   
 • Pomoc zdalna IT warszawa

  Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi? Rozproszeni konsultanci IT Firmy skłaniają się do nowego sposobu komunikacji z konsultantami w zakresie IT dążąc do usprawnienia sposobu realizacji usług wsparcia informatycznego. Dla firmy informatycznej realizacja pomocy zdalnej poprzez Teamviewer umożliwia lepsze wykorzystanie konsultantów. Nie marnują oni czasu potrzebnego na…

  Więcej o: Pomoc zdalna IT warszawa

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt