Czynniki sukcesu outsourcingu IT

Czynniki sukcesu outsourcingu IT
Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego

Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT:

Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Czy jestem konkurencyjny na moim rynku?
 • Czy wiem co należy do mojego obszaru kluczowych kompetencji?
 • Czy moi klienci, dostawcy mogą wesprzeć firmę w celu wzrostu moich kluczowych kompetencji?
 • Czy dobrze znam strukturę i źródła generowania kosztów w firmie, z podziałem na koszty zmienne i stałe?
 • Czy posiadam odpowiednie zasoby, które są w stanie wspierać moją strategię rozwoju?
 • Czy outsourcing IT może być źródłem tworzenia dodatkowej wartości w mojej firmie?
 • Czy mam niezbędną wiedzę oby określić zadania jakie ma wykonać firma outsourcing IT?
Czynniki sukcesu outsourcingu IT, Wiedza o korzyściach wynikających z korzystania z outsourcingu IT.
 • Czy posiadam procedury, procesy niezbędne do sprawnego zarządzania procesem współpracy z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT?
 • Czy jestem w stanie przygotować zapytanie do firmy świadczącej usługi outsourcingu IT?
 • Czy wiem, co jest dla firmy, dla mnie, dla moich pracowników najistotniejsze w procesie realizacji projektu Outsourcingu IT?
 • Czy podchodzę całościowo do procesu korzystania z firmy świadczącej usługi informatyczne, czy na zasadzie ad hoc?
Czynniki sukcesu outsourcingu IT, Plan komunikacji z firmą świadczącą usługi outsourcingu informatycznego.
 • Czy mam przygotowany plan komunikacji (cel działania, kluczowe etapy projektu, opis procesu korzystania z usług informatycznych, harmonogram działań, osoby kontaktowe, formularze) z firma świadczącą usługi informatyczne?
 • Czy wiem co ma zostać zlecone firmie informatycznej?
 • Czy wiem jak wygląda proces zlecania usług na zewnątrz?
 • Czy zdaje sobie sprawę, kto i w jaki sposób odczuje skutki współpracy z firma informatyczną?
 • Jakie planuję podjąć działania i kiedy aby skutki zmniejszenia sprawności organizacji i dyskomfortu pracowników były jak najmniejsze?
Czynniki sukcesu outsourcingu IT, Identyfikacja ryzyka biznesowego, związane z rozpoczęciem korzystania z usług informatycznych.
 • Czy założenia outsourcingu IT są wykonalne?
 • Czy dostawcą jest spółką prawa handlowego?
 • Czy dostawca jest 'one-man-show', czy też organizacja kilkuosobowa?
 • Co się stanie jak dostawca wyjedzie na urlop?
 • Co się stanie jak dostawca zachoruje?
 • Czy dostawca korzysta ze sprawdzonego oprogramowania do świadczenia usług outsourcingu IT zdalnie?
 • Czy warunki umowy chronią moją firmę?
 • Czy cel projektu został jasno i precyzyjnie zdefiniowany?
 • Czy został przygotowany plan zarządzania relacjami?
Czynniki sukcesu outsourcingu IT, Korzystanie ze źródeł wiedzy zlokalizowanych poza firmą.
 • Czy eksperci są dobrze wykwalifikowani?
 • Czy konsultanci mają doświadczenie w pracy z różnymi klientami?
 • Czy dostawca usług informatycznych rozumie moje potrzeby biznesowe?
Czynniki sukcesu outsourcingu IT, Wyznaczenie i skierowanie do projektu outsourcingu IT najlepszych, dostępnych pracowników.
 • Czy wiem, kto najbardziej skorzysta z usług w outsourcingu IT?
 • Czy mogę te osoby zaangażować do realizacji kontraktu z firmą świadczącą usługi informatyczne?
Czynniki sukcesu outsourcingu IT, Czas
 • Czy mam świadomość, że wdrożenie projektu outsourcingu IT to proces, który nie zamknie się w ciągu tygodnia?
 • Czy jestem właściwie przygotowany do projektu mam przygotowaną ocenę strategiczną, analizę potrzeb, przygotowałem pytania do dostawców usług informatycznych?
Czynniki sukcesu outsourcingu IT, Zmiany powodują zmniejszenie sprawności organizacji.
 • Czy mam świadomość, że w początkowym okresie po wprowadzeniu usługodawcy w zakresie outsourcingu IT na krótki okres spadnie sprawność mojej firmy?
 • Czy mam świadomość, że dostawca usług IT musi ‘nauczyć się’ sposobu prowadzenia biznesu w mojej firmie?
Czynniki sukcesu outsourcingu IT, Relacje
 • Czy mam przygotowany, realny plan komunikacji z firmą świadcząca usługi outsourcingu IT?
 • Czy wiem, jakie pomieszczenia udostępnię usługodawcy IT na potrzeby projektu?