Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego

Czynniki sukcesu firmy ITCzynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT:

Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Czy jestem konkurencyjny na moim rynku?
 • Czy wiem co należy do mojego obszaru kluczowych kompetencji?
 • Czy moi klienci, dostawcy mogą wesprzeć firmę w celu wzrostu moich kluczowych kompetencji?
 • Czy dobrze znam strukturę i źródła generowania kosztów w firmie, z podziałem na koszty zmienne i stałe?
 • Czy posiadam odpowiednie zasoby, które są w stanie wspierać moją strategię rozwoju?
 • Czy outsourcing it może być źródłem tworzenia dodatkowej wartości w mojej firmie?
 • Czy mam niezbędną wiedzę oby określić zadania jakie ma wykonać firma outsourcing it?

Wiedza o korzyściach wynikających z korzystania z outsourcingu IT.

 • Czy posiadam procedury, procesy niezbędne do sprawnego zarządzania procesem współpracy z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT?
 • Czy jestem w stanie przygotować zapytanie do firmy świadczącej usługi outsourcingu IT?
 • Czy wiem, co jest dla firmy, dla mnie, dla moich pracowników najistotniejsze w procesie realizacji projektu Outsourcingu IT?
 • Czy podchodzę całościowo do procesu korzystania z firmy świadczącej usługi informatyczne, czy na zasadzie ad hoc?

Plan komunikacji z firmą świadczącą usługi outsourcingu informatycznego.

 • Czy mam przygotowany plan komunikacji (cel działania, kluczowe etapy projektu, opis procesu korzystania z usług informatycznych, harmonogram działań, osoby kontaktowe, formularze) z firma świadczącą usługi informatyczne?
 • Czy wiem co ma zostać zlecone firmie informatycznej?
 • Czy wiem jak wygląda proces zlecania usług na zewnątrz?
 • Czy zdaje sobie sprawę, kto i w jaki sposób odczuje skutki współpracy z firma informatyczną?
 • Jakie planuję podjąć działania i kiedy aby skutki zmniejszenia sprawności organizacji i dyskomfortu pracowników były jak najmniejsze?

Identyfikacja ryzyka biznesowego, związane z rozpoczęciem korzystania z usług informatycznych.

 • Czy założenia outsourcingu IT są wykonalne?
 • Czy dostawcą jest spółką prawa handlowego?
 • Czy dostawca jest 'one-man-show', czy też organizacja kilkuosobowa?
 • Co się stanie jak dostawca wyjedzie na urlop?
 • Co się stanie jak dostawca zachoruje?
 • Czy dostawca korzysta ze sprawdzonego oprogramowania do świadczenia usług outsourcingu IT zdalnie?
 • Czy warunki umowy chronią moją firmę?
 • Czy cel projektu został jasno i precyzyjnie zdefiniowany?
 • Czy został przygotowany plan zarządzania relacjami?

Korzystanie ze źródeł wiedzy zlokalizowanych poza firmą.

 • Czy eksperci są dobrze wykwalifikowani?
 • Czy konsultanci mają doświadczenie w pracy z różnymi klientami?
 • Czy dostawca usług informatycznych rozumie moje potrzeby biznesowe?

Wyznaczenie i skierowanie do projektu outsourcingu IT najlepszych, dostępnych pracowników.

 • Czy wiem, kto najbardziej skorzysta z usług w outsourcingu IT?
 • Czy mogę te osoby zaangażować do realizacji kontraktu z firmą świadczącą usługi informatyczne?

Czas

 • Czy mam świadomość, że wdrożenie projektu outsourcingu IT to proces, który nie zamknie się w ciągu tygodnia?
 • Czy jestem właściwie przygotowany do projektu mam przygotowaną ocenę strategiczną, analizę potrzeb, przygotowałem pytania do dostawców usług informatycznych?

Zmiany powodują zmniejszenie sprawności organizacji.

 • Czy mam świadomość, że w początkowym okresie po wprowadzeniu usługodawcy w zakresie outsourcingu IT na krótki okres spadnie sprawność mojej firmy?
 • Czy mam świadomość, że dostawca usług IT musi ‘nauczyć się’ sposobu prowadzenia biznesu w mojej firmie?

Relacje

 • Czy mam przygotowany, realny plan komunikacji z firmą świadcząca usługi outsourcingu IT?
 • Czy wiem, jakie pomieszczenia udostępnię usługodawcy IT na potrzeby projektu?

Aktualności

 • Outsourcing informatyczny

  Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlowa lub zmniejszyć koszty operacyjne. ComminT pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand, czy wtedy i w takiej liczbie w jakiej są potrzebne. Wybierając ComminT…

  Więcej o: Outsourcing informatyczny

   
 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

  Zrozum potrzeby klientów, czyli użytkowników, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu VoIP. Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania obecnie w Twojej firmie. Zidentyfikuje cele biznesowe, jakie masz osiągnąć poprzez wdrożenie usług VoIP: Zwiększenie produktywności Poprawa jakości obsługi klientów Redukcja kosztów Większość firm, nie dokonuje żadnej analizy swoich oczekiwań. Koncentrując swoją…

  Więcej o: Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

   
 • Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

    Artykuł opisuje wyniki działań w obszarze sprzedaży i telemarketingu. Nie jesteśmy firmą badawczą. Pomysł napisania artykułu wynika z chęci podzielenia się danymi, które pozyskaliśmy w procesach telemarketingu i sprzedaży. Okres zbierania danych: okres, w którym skontaktowaliśmy się z firmami od 01.02 do 30.11 2015 roku. Metoda:zebraliśmy informacje od firm…

  Więcej o: Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt