Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach outsourcing it?

outsourcing it warszawaPo pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość.

outsourcing it generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT w sposób powszechny. Coraz więcej firm i instytucji korzysta z tzw. Inteligentny outsourcing it lub selektywny outsourcing it. W wielu wypadkach takie podejście do outsourcing it jest wyborem najwłaściwszym, równowaga pomiędzy wydajnością a efektywnością w zakresie zapewnienia funkcji IT w firmie. Należy jednak zastanowić się i zadać sobie pytanie: dlaczego firma nie powinna rozwijać własnych kompetencji w zakresie IT? Opis poniższych zagadnień powstał na podstawie własnych doświadczeń oraz licznej literatury.

outsourcing it rozwinął się w latach 90 XX wieku. Firmy rozpoczęły proces wydzielania poszczególnych ich funkcji albo do firm zewnętrznych albo do nowoutworzonych własnych podmiotów, których zadaniem było świadczenie wyspecjalizowanych usług w pewnym obszarze tzw. shared services.

Głównymi celami outsourcing it są: obniżenie kosztów, skupienie się na podstawowej działalności biznesowej a nie na IT lub wykorzystanie firm trzecich do świadczenia usług wsparcia w obszarze technologii informatycznych. Jakiekolwiek są przyczyny i źródła korzystania z usług outsourcing it, zawsze towarzyszą nim poważne rozmowy pomiędzy działami IT, głównymi managerami w firmie oraz zarządem. Głównym Zagadnieniem poruszanym w czasie takich spotkań jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

 • Jak określić swoje potrzeby w ramach outsourcing it?
 • Jak przygotować właściwe zapytanie ofertowe w ramach outsourcing it?
 • Jak wybrać firmę, do której wyślę zapytanie?
 • Jak rozpocząć korzystanie z usług outsourcing it?
 • Jak wybrać najlepszą dla mnie firmę oferująca usługi outsourcing it?
 • Jak zarządzać kontraktem w ramach outsourcing it?
 • Jak zminimalizować ryzyko związane z procesem realizacji usług w ramach outsourcing it?
 • Jak określić najlepsze dla firmy warunki SLA?
 • Jak zapewnić kontrolę nad najistotniejszymi systemami informatycznymi?
 • Jak zapewnić określić nieprzewidywalne sytuacje?
 • Jak zabezpieczyć się przed utratą danych?
 • Jak zapewnić właściwy przepływ informacji pomiędzy firmą oferującą outsourcing it a klientem?
 • Jakich ludzi wybrać po stronie firmy do zarządzania procesem realizacji kontraktu w ramach outsourcingu informatycznego?
 • Jak właściwie wybrać firmę oferującą usługi outsourcingu informatycznego?
 • Jak zarządzać procesem raportowania?

XXI wiek to to początek korzystania z inteligentnego, selektywnego outsourcingu IT. Powstało wiele modeli opisujących sposób wyboru dostawcy usług outsourcing it czy to w obszarze tworzenia oprogramowania czy też świadczenia usług wsparcia. Wiele modeli pokazuje, że rozpoczęcie korzystania z usług outsourcing it w organizacjach, w których już funkcja IT działa poprawnie i efektywnie może spowodować powstanie wielu trudności. W takich sytuacjach lepiej skorzystać z insourcingu. Jeżeli wartość biznesowa jest wysoka ale operacyjna efektywność niska, w takich wypadkach korzystanie z outsourcing it ma sens. W takiej sytuacji firma może realnie odczuć korzyści wynikające z zastosowania outsourcing it. Jednak, gdy działania operacyjne są niskiej jakości oraz wartość biznesowa konkretnej technologii lub aplikacji jest niska w takiej sytuacji outsourcing it jest jak najbardziej naturalnym rozwiązaniem. Podsumowując selektywny, wybiórczy outsourcing jest możliwym rozwiązaniem, w którym upraszcza się sposób zarządzania z obszaru IT w firmie. Należy przy tym zaznaczyć, że jakość świadczonych usług musi być na satysfakcjonującym poziomie.
Managerowie powinni zawsze stawiać przed sobą pytanie czy można przekazać wydzielone operacje do firmy zewnętrznej w ramach outsourcing it, nawet wtedy, gdy odpowiedź na takie pytanie brzmi nie. Kierownicy powinni również znaleźć odpowiedź na pytania:


W obszarze outsourcing it występuje wiele ryzyk. Ryzyk, które określają ograniczenia związane z outsourcing it. Te firmy, które rozpoczęły korzystanie z usług outsourcing it mają żale, że dostawcy usług nie informowali ich o wszystkich obszarach ryzyk. Kierownicy działów informatyki, będący obecnie w procesie wyboru dostawcy usług outsourcing it potwierdzają pozornie mocno brzmiące zainteresowanie usługami. Dodatkowo, wzorce używane do analiz modeli outsourcing it, też pokazują korzyści wynikające z korzystania z usług. Ten dokument ma przedstawić ryzyka związane z outsourcing it w celu umożliwienia managerom IT podejmowania bardziej świadomych decyzji.

outsourcing it - ryzyka

 • Słabe zarządzanie kontraktem
 • Brak doświadczenia outsourcera
 • Zmienność prowadzenia biznesu
 • Niewystarczające umiejętności techniczne
 • Niepewność
 • Ukryte koszty
 • Brak przekazywania wiedzy
 • Utrata tworzenia przestrzeni na innowacyjność
 • Słaba współpraca
 • Technologia

Aktualności

 • Outsourcing informatyczny

  Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlowa lub zmniejszyć koszty operacyjne. ComminT pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand, czy wtedy i w takiej liczbie w jakiej są potrzebne. Wybierając ComminT…

  Więcej o: Outsourcing informatyczny

   
 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

  Zrozum potrzeby klientów, czyli użytkowników, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu VoIP. Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania obecnie w Twojej firmie. Zidentyfikuje cele biznesowe, jakie masz osiągnąć poprzez wdrożenie usług VoIP: Zwiększenie produktywności Poprawa jakości obsługi klientów Redukcja kosztów Większość firm, nie dokonuje żadnej analizy swoich oczekiwań. Koncentrując swoją…

  Więcej o: Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

   
 • Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

    Artykuł opisuje wyniki działań w obszarze sprzedaży i telemarketingu. Nie jesteśmy firmą badawczą. Pomysł napisania artykułu wynika z chęci podzielenia się danymi, które pozyskaliśmy w procesach telemarketingu i sprzedaży. Okres zbierania danych: okres, w którym skontaktowaliśmy się z firmami od 01.02 do 30.11 2015 roku. Metoda:zebraliśmy informacje od firm…

  Więcej o: Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt