Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach outsourcing it?

outsourcing it warszawaPo pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość.

outsourcing it generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT w sposób powszechny. Coraz więcej firm i instytucji korzysta z tzw. Inteligentny outsourcing it lub selektywny outsourcing it. W wielu wypadkach takie podejście do outsourcing it jest wyborem najwłaściwszym, równowaga pomiędzy wydajnością a efektywnością w zakresie zapewnienia funkcji IT w firmie. Należy jednak zastanowić się i zadać sobie pytanie: dlaczego firma nie powinna rozwijać własnych kompetencji w zakresie IT? Opis poniższych zagadnień powstał na podstawie własnych doświadczeń oraz licznej literatury.

outsourcing it rozwinął się w latach 90 XX wieku. Firmy rozpoczęły proces wydzielania poszczególnych ich funkcji albo do firm zewnętrznych albo do nowoutworzonych własnych podmiotów, których zadaniem było świadczenie wyspecjalizowanych usług w pewnym obszarze tzw. shared services.

Głównymi celami outsourcing it są: obniżenie kosztów, skupienie się na podstawowej działalności biznesowej a nie na IT lub wykorzystanie firm trzecich do świadczenia usług wsparcia w obszarze technologii informatycznych. Jakiekolwiek są przyczyny i źródła korzystania z usług outsourcing it, zawsze towarzyszą nim poważne rozmowy pomiędzy działami IT, głównymi managerami w firmie oraz zarządem. Głównym Zagadnieniem poruszanym w czasie takich spotkań jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

 • Jak określić swoje potrzeby w ramach outsourcing it?
 • Jak przygotować właściwe zapytanie ofertowe w ramach outsourcing it?
 • Jak wybrać firmę, do której wyślę zapytanie?
 • Jak rozpocząć korzystanie z usług outsourcing it?
 • Jak wybrać najlepszą dla mnie firmę oferująca usługi outsourcing it?
 • Jak zarządzać kontraktem w ramach outsourcing it?
 • Jak zminimalizować ryzyko związane z procesem realizacji usług w ramach outsourcing it?
 • Jak określić najlepsze dla firmy warunki SLA?
 • Jak zapewnić kontrolę nad najistotniejszymi systemami informatycznymi?
 • Jak zapewnić określić nieprzewidywalne sytuacje?
 • Jak zabezpieczyć się przed utratą danych?
 • Jak zapewnić właściwy przepływ informacji pomiędzy firmą oferującą outsourcing it a klientem?
 • Jakich ludzi wybrać po stronie firmy do zarządzania procesem realizacji kontraktu w ramach outsourcingu informatycznego?
 • Jak właściwie wybrać firmę oferującą usługi outsourcingu informatycznego?
 • Jak zarządzać procesem raportowania?

XXI wiek to to początek korzystania z inteligentnego, selektywnego outsourcingu IT. Powstało wiele modeli opisujących sposób wyboru dostawcy usług outsourcing it czy to w obszarze tworzenia oprogramowania czy też świadczenia usług wsparcia. Wiele modeli pokazuje, że rozpoczęcie korzystania z usług outsourcing it w organizacjach, w których już funkcja IT działa poprawnie i efektywnie może spowodować powstanie wielu trudności. W takich sytuacjach lepiej skorzystać z insourcingu. Jeżeli wartość biznesowa jest wysoka ale operacyjna efektywność niska, w takich wypadkach korzystanie z outsourcing it ma sens. W takiej sytuacji firma może realnie odczuć korzyści wynikające z zastosowania outsourcing it. Jednak, gdy działania operacyjne są niskiej jakości oraz wartość biznesowa konkretnej technologii lub aplikacji jest niska w takiej sytuacji outsourcing it jest jak najbardziej naturalnym rozwiązaniem. Podsumowując selektywny, wybiórczy outsourcing jest możliwym rozwiązaniem, w którym upraszcza się sposób zarządzania z obszaru IT w firmie. Należy przy tym zaznaczyć, że jakość świadczonych usług musi być na satysfakcjonującym poziomie.
Managerowie powinni zawsze stawiać przed sobą pytanie czy można przekazać wydzielone operacje do firmy zewnętrznej w ramach outsourcing it, nawet wtedy, gdy odpowiedź na takie pytanie brzmi nie. Kierownicy powinni również znaleźć odpowiedź na pytania:


W obszarze outsourcing it występuje wiele ryzyk. Ryzyk, które określają ograniczenia związane z outsourcing it. Te firmy, które rozpoczęły korzystanie z usług outsourcing it mają żale, że dostawcy usług nie informowali ich o wszystkich obszarach ryzyk. Kierownicy działów informatyki, będący obecnie w procesie wyboru dostawcy usług outsourcing it potwierdzają pozornie mocno brzmiące zainteresowanie usługami. Dodatkowo, wzorce używane do analiz modeli outsourcing it, też pokazują korzyści wynikające z korzystania z usług. Ten dokument ma przedstawić ryzyka związane z outsourcing it w celu umożliwienia managerom IT podejmowania bardziej świadomych decyzji.

outsourcing it - ryzyka

 • Słabe zarządzanie kontraktem
 • Brak doświadczenia outsourcera
 • Zmienność prowadzenia biznesu
 • Niewystarczające umiejętności techniczne
 • Niepewność
 • Ukryte koszty
 • Brak przekazywania wiedzy
 • Utrata tworzenia przestrzeni na innowacyjność
 • Słaba współpraca
 • Technologia

Aktualności

 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Proces realizacji usług outsourcingowych

  Proces Outsourcingu IT Dlaczego managerowie stale współpracują z usługodawcami w zakresie outsourcingu IT? Dlatego, że są osoby, które mogą daną pracę wykonać lepiej, szybciej, bardziej sprawnie, angażując mniej zasobów. Dlatego, że zlecający mogą w tym czasie wykonać inne, bardziej istotne z ich punktu widzenia działania. Dlatego, że każda chwila poświecona…

  Więcej o: Proces realizacji usług outsourcingowych

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Obsługa informatyczna firm

  Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi? Obsługa informatyczna Tradycyjna metoda organizowania działu informatyki ustępuje miejsca tańszym i skuteczniejszym rozwiązaniom w postaci outsourcingu usług IT. Sposób obsługi pracowników w zakresie usług informatycznych i jakość tych usług mają istotny wpływ na działalność firmy. Mają wpływ na sposób funkcjonowania całej…

  Więcej o: Obsługa informatyczna firm

   
 • Pomoc zdalna IT warszawa

  Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi? Rozproszeni konsultanci IT Firmy skłaniają się do nowego sposobu komunikacji z konsultantami w zakresie IT dążąc do usprawnienia sposobu realizacji usług wsparcia informatycznego. Dla firmy informatycznej realizacja pomocy zdalnej poprzez Teamviewer umożliwia lepsze wykorzystanie konsultantów. Nie marnują oni czasu potrzebnego na…

  Więcej o: Pomoc zdalna IT warszawa

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt