Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi?

Pomoc zdalna ITRozproszeni konsultanci IT

Firmy skłaniają się do nowego sposobu komunikacji z konsultantami w zakresie IT dążąc do usprawnienia sposobu realizacji usług wsparcia informatycznego. Dla firmy informatycznej realizacja pomocy zdalnej poprzez Teamviewer umożliwia lepsze wykorzystanie konsultantów. Nie marnują oni czasu potrzebnego na fizyczne dotarcie do siedziby firmy. Firma outsourcingowa może zaoferować usługi lepszej jakości, gdyż realizowane one będą szybciej.

Technologia Teamviewer pozwala uwolnić konsultantów od pracy w biurze firmy informatycznej. W konsekwencji możliwe jest stworzenie rozproszonych centrów wsparcia informatycznego. Poprzez wykorzystanie Teamviewer firma informatyczne może zatrudnić osoby niepełnosprawne. Osoby, które są zlokalizowane w różnych miejscach w Polsce. Jedocześnie posiadając i rozwijając system zarządzania wiedzą w zakresie IT z jednej strony oraz system zawierający dane o infrastrukturze i preferencjach konsultantów, konsultanci maja pełen obraz całej sytuacji w zakresie IT.

Konsultanci kontaktują się ze sobą wykorzystując komunikatory internetowe. To gdzie konsultant się znajduje nie ma znaczenia. Każdy klient ma przypisanych dwóch konsultantów, konsultanta wiodącego, który fizycznie realizuje usługi informatyczne w siedzibie firmy. Oraz konsultanta, który świadczy usługi informatyczne zdalnie. Konsultanci są ze sobą w ścisłym kontakcie i stale współpracują.

Zdalni konsultanci to dla firmy wymierne oszczędności. W wielu wypadkach firma płaci inną stawkę za usługi informatyczne realizowane zdalnie oraz usługi informatyczne świadczone w jej siedzibie. Po wdrożeniu technologii Teamviewer firma ma pewność, że usługi informatyczne są świadczone bardzo bezpiecznie. Po wdrożeniu Teamviewer możliwe staje się zmniejszenie wydatków związanych z posiadaniem większej powierzchni biurowej przez firmę outsourcingową, maleją wydatki związane z komunikacją.

Większa wydajność konsultantów IT

W tradycyjnym modelu zapewnienia pracownikom wsparcia w zakresie informatyki, firma musi zainwestować w ludzi, sprzęt, pomieszczenia biurowe oraz coroczną aktualizację i wymianę wielu elementów całej infrastruktury. Wszystkie te niezbędne inwestycje dotyczą kosztów stałych firmy outsourcing it to rozwiązanie polegające na przejściu z kosztów stałych na koszty zmienne, którymi można w dowolny, elastyczny sposób zarządzać. Wszystkie niezbędne inwestycje związane z informatyką pokrywa firma zewnętrzna.

Tradycyjny model świadczenia usług informatycznych polegający na fizycznej obecności w siedzibie klienta zakłada możliwość świadczenia tego typu usług przez jednego konsultanta IT tylko w ograniczonym zakresie. Głównym ograniczeniem świadczenia usług informatycznych jest czas. Czas, który jest potrzebny na dotarcie do klienta. Szczególnie w Warszawie czas potrzebny na dojazd do siedziby klienta jest długi. Aby móc zagwarantować klientowi profesjonalne usługi informatyczne firma outsourcingowa musi liczyć minimum 1 h. Jest to jedna godzina, która w przypadku pracy pracownika firmy jest czasem straconym, czasem, który bezpowrotnie ucieka. Czasem, którego nie można w żaden sposób zwrócić pracownikowi. Jest to również jedna godzina niepotrzebnego stresu, frustracji i niezadowolenia. Po co narażać pracowników na tyle negatywnych emocji. To nie jest potrzebne.
W modelu pracy i pomocy zdalnej klienci otrzymują bezpieczne wsparcie w ciągu kliku minut. Tak to jest możliwe nawet w Warszawie pomoc zdalna IT w ciągu kliku minut. W modelu tym firma nie musi kupować żadnego oprogramowania i płacić dodatkowo za jego obsługę. Żadne koszty związane z licencją i jej wykorzystanie nie są przenoszone na klienta. Klient płaci jedynie za czas pracy konsultanta IT. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie szczególnie dla firm małych i średnich. Firm, w których liczba zgłaszanych problemów w zakresie It jest ograniczona do kilkunastu.

outsourcing it ma pozytywny wpływ na wykorzystanie infrastruktury IT w firmie. Firma kupuje tylko taki sprzęt i oprogramowanie, jaki jest jej potrzebny aby mogła sprawnie i efektywnie funkcjonować. Nie potrzebuje zamrażać środków finansowych w rozwiązania potrzebne do świadczenia usług IT dla sowich pracowników.
Występuje również sezonowość w realizacji usług w zakresie outsourcingu IT. Okres wakacyjny oraz Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to czas, kiedy firmy korzystają z usług rzadziej. Z tego powodu firma oszczędza środki finansowe, gdyż w większości wypadków płaci tylko za realnie zrealizowane godziny pracy konsultanta IT.

Aktualności

 • Outsourcing informatyczny

  Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlowa lub zmniejszyć koszty operacyjne. ComminT pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand, czy wtedy i w takiej liczbie w jakiej są potrzebne. Wybierając ComminT…

  Więcej o: Outsourcing informatyczny

   
 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

  Zrozum potrzeby klientów, czyli użytkowników, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu VoIP. Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania obecnie w Twojej firmie. Zidentyfikuje cele biznesowe, jakie masz osiągnąć poprzez wdrożenie usług VoIP: Zwiększenie produktywności Poprawa jakości obsługi klientów Redukcja kosztów Większość firm, nie dokonuje żadnej analizy swoich oczekiwań. Koncentrując swoją…

  Więcej o: Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

   
 • Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

    Artykuł opisuje wyniki działań w obszarze sprzedaży i telemarketingu. Nie jesteśmy firmą badawczą. Pomysł napisania artykułu wynika z chęci podzielenia się danymi, które pozyskaliśmy w procesach telemarketingu i sprzedaży. Okres zbierania danych: okres, w którym skontaktowaliśmy się z firmami od 01.02 do 30.11 2015 roku. Metoda:zebraliśmy informacje od firm…

  Więcej o: Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt