Pomoc zdalna IT Warszawa

Pomoc zdalna IT warszawa

Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi?

Rozproszeni konsultanci IT

Firmy skłaniają się do nowego sposobu komunikacji z konsultantami w zakresie IT dążąc do usprawnienia sposobu realizacji usług wsparcia informatycznego. Dla firmy informatycznej realizacja pomocy zdalnej poprzez Teamviewer umożliwia lepsze wykorzystanie konsultantów. Nie marnują oni czasu potrzebnego na fizyczne dotarcie do siedziby firmy. Firma outsourcingowa może zaoferować usługi lepszej jakości, gdyż realizowane one będą szybciej.

Technologia Teamviewer pozwala uwolnić konsultantów od pracy w biurze firmy informatycznej. W konsekwencji możliwe jest stworzenie rozproszonych centrów wsparcia informatycznego. Poprzez wykorzystanie Teamviewer firma informatyczne może zatrudnić osoby niepełnosprawne. Osoby, które są zlokalizowane w różnych miejscach w Polsce. Jedocześnie posiadając i rozwijając system zarządzania wiedzą w zakresie IT z jednej strony oraz system zawierający dane o infrastrukturze i preferencjach konsultantów, konsultanci maja pełen obraz całej sytuacji w zakresie IT.

Konsultanci kontaktują się ze sobą wykorzystując komunikatory internetowe. To gdzie konsultant się znajduje nie ma znaczenia. Każdy klient ma przypisanych dwóch konsultantów, konsultanta wiodącego, który fizycznie realizuje usługi informatyczne w siedzibie firmy. Oraz konsultanta, który świadczy usługi informatyczne zdalnie. Konsultanci są ze sobą w ścisłym kontakcie i stale współpracują.

Zdalni konsultanci to dla firmy wymierne oszczędności. W wielu wypadkach firma płaci inną stawkę za usługi informatyczne realizowane zdalnie oraz usługi informatyczne świadczone w jej siedzibie. Po wdrożeniu technologii Teamviewer firma ma pewność, że usługi informatyczne są świadczone bardzo bezpiecznie. Po wdrożeniu Teamviewer możliwe staje się zmniejszenie wydatków związanych z posiadaniem większej powierzchni biurowej przez firmę outsourcingową, maleją wydatki związane z komunikacją.

Pomoc zdalna IT Warszawa, większa wydajność konsultantów IT

W tradycyjnym modelu zapewnienia pracownikom wsparcia w zakresie informatyki, firma musi zainwestować w ludzi, sprzęt, pomieszczenia biurowe oraz coroczną aktualizację i wymianę wielu elementów całej infrastruktury. Wszystkie te niezbędne inwestycje dotyczą kosztów stałych firmy Outsourcing IT to rozwiązanie polegające na przejściu z kosztów stałych na koszty zmienne, którymi można w dowolny, elastyczny sposób zarządzać. Wszystkie niezbędne inwestycje związane z informatyką pokrywa firma zewnętrzna.

Tradycyjny model świadczenia usług informatycznych polegający na fizycznej obecności w siedzibie klienta zakłada możliwość świadczenia tego typu usług przez jednego konsultanta IT tylko w ograniczonym zakresie. Głównym ograniczeniem świadczenia usług informatycznych jest czas. Czas, który jest potrzebny na dotarcie do klienta. Szczególnie w Warszawie czas potrzebny na dojazd do siedziby klienta jest długi. Aby móc zagwarantować klientowi profesjonalne usługi informatyczne firma outsourcingowa musi liczyć minimum 1 h. Jest to jedna godzina, która w przypadku pracy pracownika firmy jest czasem straconym, czasem, który bezpowrotnie ucieka. Czasem, którego nie można w żaden sposób zwrócić pracownikowi. Jest to również jedna godzina niepotrzebnego stresu, frustracji i niezadowolenia. Po co narażać pracowników na tyle negatywnych emocji. To nie jest potrzebne.
W modelu pracy i pomocy zdalnej klienci otrzymują bezpieczne wsparcie w ciągu kliku minut. Tak to jest możliwe nawet w Warszawie pomoc zdalna IT w ciągu kliku minut. W modelu tym firma nie musi kupować żadnego oprogramowania i płacić dodatkowo za jego obsługę. Żadne koszty związane z licencją i jej wykorzystanie nie są przenoszone na klienta. Klient płaci jedynie za czas pracy konsultanta IT. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie szczególnie dla firm małych i średnich. Firm, w których liczba zgłaszanych problemów w zakresie It jest ograniczona do kilkunastu.

Outsourcing IT ma pozytywny wpływ na wykorzystanie infrastruktury IT w firmie. Firma kupuje tylko taki sprzęt i oprogramowanie, jaki jest jej potrzebny aby mogła sprawnie i efektywnie funkcjonować. Nie potrzebuje zamrażać środków finansowych w rozwiązania potrzebne do świadczenia usług IT dla sowich pracowników.
Występuje również sezonowość w realizacji usług w zakresie outsourcingu IT. Okres wakacyjny oraz Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to czas, kiedy firmy korzystają z usług rzadziej. Z tego powodu firma oszczędza środki finansowe, gdyż w większości wypadków płaci tylko za realnie zrealizowane godziny pracy konsultanta IT.