Proces Outsourcingu IT

outsourcing it warszawaDlaczego managerowie stale współpracują z usługodawcami w zakresie outsourcingu IT?

Dlatego, że są osoby, które mogą daną pracę wykonać lepiej, szybciej, bardziej sprawnie, angażując mniej zasobów.
Dlatego, że zlecający mogą w tym czasie wykonać inne, bardziej istotne z ich punktu widzenia działania.
Dlatego, że każda chwila poświecona na wykonywanie poszczególnych prac związanych z informatyką jest marnotrawstwem, gdyż jest inna firma, która może zrobić wszystkie zadania taniej.

outsourcing it realizowany przez ComminT Sp. z o.o. pozwala wykonać zadania w obszarze informatyki taniej i skuteczniej niż wewnętrzny dział informatyczny.

Czynniki mające wpływ na wzrost zapotrzebowania na usługi outsourcingu IT:

 • Dostęp do wiedzy opartej na doświadczeniach zdobytych poprzez świadczenie usług dla wielu, różnych firm, liczby wykwalifikowanych konsultantów informatycznych na rynku, zaawansowania technologii informatycznych a co za tym idzie wiedzy, jaka jest niezbędna do prawidłowego zarządzania posiadanymi zasobami,
 • Zmiana modelu biznesowego firm, z firm autarkicznych (wykonujących wszystkie funkcje poprzez budowanie i rozbudowywanie działów) w kierunku firm, skupionych na wykonywaniu perfekcyjnie jednej, najbardziej istotnej z ich punktu widzenia funkcji,
 • Źródeł generowania kosztów w firmach -  przejście z kosztów stałych (utrzymanie działu informatycznego w firmie ich pensje, stanowiska pracy, przestrzeń biurowa niezbędna do ich sprawnego funkcjonowania) na koszty zmienne,  związane z rozliczeniami za wykonanie poszczególnych zadań i projektów,
 • Sposobu rozliczania za wykonane zadania – z modelu płacę za gotowość (Informatycy otrzymują stałą pensję bez wzgldu jak często i jakim zakresie są potrzebni) na model płacę za wykonane efekty,
 • Oszczędności wynikające z możliwości korzystania z tańszych dostawców,
  braku konieczności ponoszenia kosztów związanych ze szkoleniami, urlopami, chorobami pracowników,
  korzystaniem z usług tylko wtedy gdy są one na prawdę potrzebne.

Rodzaje outsourcingu IT

Usługi outsourcingowe w obszarze technologii informatycznych można podzielić w kilku obszarach, uwzględniając charakterystyczne dla nich parametry:

 • Lokalizacja świadczenia usług: wewnątrz firmy klienta lub poza nim czyli zdalnie
 • Głębokość – stopień zaangażowania usługodawcy i zakres jego prac – klienci mogą korzystać z usług w zakresie outsourcingu pojedynczych stanowisk – outsourcing indywidualny, outsourcing funkcjonalny – czyli wydzielenie na zewnątrz centrum usług wspólnych dla całej organizacji, oraz outsourcing kompetencyjny – czyli przekazanie decyzyjności w obszarze IT zewnętrznej firmie, która odpowiada nie tylko za utrzymanie ale również stworzenie koncepcji rozwoju i jej urzeczywistnienie.

Cykl realizacji projektu outsourcing it

Cały cykl realizacji projektu IT składa się z faz, w skład których wchodzą:

 • Analiza strategiczna – podczas analizy może okazać się, że z początkowej listy działań, które ma wykonywać usługodawca warto, rozszerzyć obszar współpracy o inne pola. N oceną strategiczną składają się: ocena korzyści biznesowych, ocena operacyjna, ocena finansowa, ocena ryzyka.
 • Analiza potrzeb – uszeregowanie i hierarchizacja potrzeb w sposób istotny wpłynie na rozpoczęcie procesu korzystania z outsourcera IT
 • Ocena dostawców – negocjacje to nie tylko wybór najtańszego dostawcy Ala takiego, który potrafi spełnić, również wymagania pozafinansowe, np. umie zrozumieć mój biznes
 • Negocjowanie umowy – to proces mający na celu nie stawienie dostawcy ‘pod ścianą’ ale doprowadzenie do sytuacji, w której obie strony wygrywają, osiągając założone cele
 • Start projektu – to najważniejszy etap, w którym firma przekazuje outsourcerowi obszar, za który on będzie odpowiadał
 • Zarządzanie relacjami – to proces ciągły mający na celu zrozumienie potrzeb obu stron umowy

Kontynuacja / modyfikacja współpracy – to sprawdzenie co określony czas założeń z realizacją.

Aktualności

 • Outsourcing informatyczny

  Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlowa lub zmniejszyć koszty operacyjne. ComminT pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand, czy wtedy i w takiej liczbie w jakiej są potrzebne. Wybierając ComminT…

  Więcej o: Outsourcing informatyczny

   
 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

  Zrozum potrzeby klientów, czyli użytkowników, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu VoIP. Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania obecnie w Twojej firmie. Zidentyfikuje cele biznesowe, jakie masz osiągnąć poprzez wdrożenie usług VoIP: Zwiększenie produktywności Poprawa jakości obsługi klientów Redukcja kosztów Większość firm, nie dokonuje żadnej analizy swoich oczekiwań. Koncentrując swoją…

  Więcej o: Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

   
 • Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

    Artykuł opisuje wyniki działań w obszarze sprzedaży i telemarketingu. Nie jesteśmy firmą badawczą. Pomysł napisania artykułu wynika z chęci podzielenia się danymi, które pozyskaliśmy w procesach telemarketingu i sprzedaży. Okres zbierania danych: okres, w którym skontaktowaliśmy się z firmami od 01.02 do 30.11 2015 roku. Metoda:zebraliśmy informacje od firm…

  Więcej o: Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt