Proces realizacji usług outsourcingowych

Proces realizacji usług outsourcingowych
Proces Outsourcingu IT

Dlaczego managerowie stale współpracują z usługodawcami w zakresie outsourcingu IT?

Dlatego, że są osoby, które mogą daną pracę wykonać lepiej, szybciej, bardziej sprawnie, angażując mniej zasobów.
Dlatego, że zlecający mogą w tym czasie wykonać inne, bardziej istotne z ich punktu widzenia działania.
Dlatego, że każda chwila poświecona na wykonywanie poszczególnych prac związanych z informatyką jest marnotrawstwem, gdyż jest inna firma, która może zrobić wszystkie zadania taniej.

Outsourcing IT realizowany przez ComminT Sp. z o.o. pozwala wykonać zadania w obszarze informatyki taniej i skuteczniej niż wewnętrzny dział informatyczny.

Czynniki mające wpływ na wzrost zapotrzebowania na usługi outsourcingu IT:
 • Dostęp do wiedzy opartej na doświadczeniach zdobytych poprzez świadczenie usług dla wielu, różnych firm, liczby wykwalifikowanych konsultantów informatycznych na rynku, zaawansowania technologii informatycznych a co za tym idzie wiedzy, jaka jest niezbędna do prawidłowego zarządzania posiadanymi zasobami,
 • Zmiana modelu biznesowego firm, z firm autarkicznych (wykonujących wszystkie funkcje poprzez budowanie i rozbudowywanie działów) w kierunku firm, skupionych na wykonywaniu perfekcyjnie jednej, najbardziej istotnej z ich punktu widzenia funkcji,
 • Źródeł generowania kosztów w firmach -  przejście z kosztów stałych (utrzymanie działu informatycznego w firmie ich pensje, stanowiska pracy, przestrzeń biurowa niezbędna do ich sprawnego funkcjonowania) na koszty zmienne,  związane z rozliczeniami za wykonanie poszczególnych zadań i projektów,
 • Sposobu rozliczania za wykonane zadania – z modelu płacę za gotowość (Informatycy otrzymują stałą pensję bez wzgldu jak często i jakim zakresie są potrzebni) na model płacę za wykonane efekty,
 • Oszczędności wynikające z możliwości korzystania z tańszych dostawców,
  braku konieczności ponoszenia kosztów związanych ze szkoleniami, urlopami, chorobami pracowników,
  korzystaniem z usług tylko wtedy gdy są one na prawdę potrzebne.
Rodzaje outsourcingu IT

Usługi outsourcingowe w obszarze technologii informatycznych można podzielić w kilku obszarach, uwzględniając charakterystyczne dla nich parametry:

 • Lokalizacja świadczenia usług: wewnątrz firmy klienta lub poza nim czyli zdalnie
 • Głębokość – stopień zaangażowania usługodawcy i zakres jego prac – klienci mogą korzystać z usług w zakresie outsourcingu pojedynczych stanowisk – outsourcing indywidualny, outsourcing funkcjonalny – czyli wydzielenie na zewnątrz centrum usług wspólnych dla całej organizacji, oraz outsourcing kompetencyjny – czyli przekazanie decyzyjności w obszarze IT zewnętrznej firmie, która odpowiada nie tylko za utrzymanie ale również stworzenie koncepcji rozwoju i jej urzeczywistnienie.

Cykl realizacji projektu outsourcing IT

Cały cykl realizacji projektu IT składa się z faz, w skład których wchodzą:

 • Analiza strategiczna – podczas analizy może okazać się, że z początkowej listy działań, które ma wykonywać usługodawca warto, rozszerzyć obszar współpracy o inne pola. N oceną strategiczną składają się: ocena korzyści biznesowych, ocena operacyjna, ocena finansowa, ocena ryzyka.
 • Analiza potrzeb – uszeregowanie i hierarchizacja potrzeb w sposób istotny wpłynie na rozpoczęcie procesu korzystania z outsourcera IT
 • Ocena dostawców – negocjacje to nie tylko wybór najtańszego dostawcy Ala takiego, który potrafi spełnić, również wymagania pozafinansowe, np. umie zrozumieć mój biznes
 • Negocjowanie umowy – to proces mający na celu nie stawienie dostawcy ‘pod ścianą’ ale doprowadzenie do sytuacji, w której obie strony wygrywają, osiągając założone cele
 • Start projektu – to najważniejszy etap, w którym firma przekazuje outsourcerowi obszar, za który on będzie odpowiadał
 • Zarządzanie relacjami – to proces ciągły mający na celu zrozumienie potrzeb obu stron umowy

Kontynuacja / modyfikacja współpracy – to sprawdzenie co określony czas założeń z realizacją.