Proces Outsourcingu IT

outsourcing it warszawaDlaczego managerowie stale współpracują z usługodawcami w zakresie outsourcingu IT?

Dlatego, że są osoby, które mogą daną pracę wykonać lepiej, szybciej, bardziej sprawnie, angażując mniej zasobów.
Dlatego, że zlecający mogą w tym czasie wykonać inne, bardziej istotne z ich punktu widzenia działania.
Dlatego, że każda chwila poświecona na wykonywanie poszczególnych prac związanych z informatyką jest marnotrawstwem, gdyż jest inna firma, która może zrobić wszystkie zadania taniej.

outsourcing it realizowany przez ComminT Sp. z o.o. pozwala wykonać zadania w obszarze informatyki taniej i skuteczniej niż wewnętrzny dział informatyczny.

Czynniki mające wpływ na wzrost zapotrzebowania na usługi outsourcingu IT:

Dostęp do wiedzy opartej na doświadczeniach zdobytych poprzez świadczenie usług dla wielu, różnych firm, liczby wykwalifikowanych konsultantów informatycznych na rynku, zaawansowania technologii informatycznych a co za tym idzie wiedzy, jaka jest niezbędna do prawidłowego zarządzania posiadanymi zasobami,

Zmiana modelu biznesowego firm, z firm autarkicznych (wykonujących wszystkie funkcje poprzez budowanie i rozbudowywanie działów) w kierunku firm, skupionych na wykonywaniu perfekcyjnie jednej, najbardziej istotnej z ich punktu widzenia funkcji,

Źródeł generowania kosztów w firmach -  przejście z kosztów stałych (utrzymanie działu informatycznego w firmie ich pensje, stanowiska pracy, przestrzeń biurowa niezbędna do ich sprawnego funkcjonowania) na koszty zmienne,  związane z rozliczeniami za wykonanie poszczególnych zadań i projektów,

Sposobu rozliczania za wykonane zadania – z modelu płacę za gotowość (Informatycy otrzymują stałą pensję bez wzgldu jak często i jakim zakresie są potrzebni) na model płacę za wykonane efekty,

Oszczędności wynikające z możliwości korzystania z tańszych dostawców,
braku konieczności ponoszenia kosztów związanych ze szkoleniami, urlopami, chorobami pracowników,
korzystaniem z usług tylko wtedy gdy są one na prawdę potrzebne.

Rodzaje outsourcingu IT

Usługi outsourcingowe w obszarze technologii informatycznych można podzielić w kilku obszarach, uwzględniając charakterystyczne dla nich parametry:

 • Lokalizacja świadczenia usług: wewnątrz firmy klienta lub poza nim czyli zdalnie
 • Głębokość – stopień zaangażowania usługodawcy i zakres jego prac – klienci mogą korzystać z usług w zakresie outsourcingu pojedynczych stanowisk – outsourcing indywidualny, outsourcing funkcjonalny – czyli wydzielenie na zewnątrz centrum usług wspólnych dla całej organizacji, oraz outsourcing kompetencyjny – czyli przekazanie decyzyjności w obszarze IT zewnętrznej firmie, która odpowiada nie tylko za utrzymanie ale również stworzenie koncepcji rozwoju i jej urzeczywistnienie.

Cykl realizacji projektu outsourcing it

Cały cykl realizacji projektu IT składa się z faz, w skład których wchodzą:

 • Analiza strategiczna – podczas analizy może okazać się, że z początkowej listy działań, które ma wykonywać usługodawca warto, rozszerzyć obszar współpracy o inne pola. N oceną strategiczną składają się: ocena korzyści biznesowych, ocena operacyjna, ocena finansowa, ocena ryzyka.
 • Analiza potrzeb – uszeregowanie i hierarchizacja potrzeb w sposób istotny wpłynie na rozpoczęcie procesu korzystania z outsourcera IT
 • Ocena dostawców – negocjacje to nie tylko wybór najtańszego dostawcy Ala takiego, który potrafi spełnić, również wymagania pozafinansowe, np. umie zrozumieć mój biznes
 • Negocjowanie umowy – to proces mający na celu nie stawienie dostawcy ‘pod ścianą’ ale doprowadzenie do sytuacji, w której obie strony wygrywają, osiągając założone cele
 • Start projektu – to najważniejszy etap, w którym firma przekazuje outsourcerowi obszar, za który on będzie odpowiadał
 • Zarządzanie relacjami – to proces ciągły mający na celu zrozumienie potrzeb obu stron umowy

Kontynuacja / modyfikacja współpracy – to sprawdzenie co określony czas założeń z realizacją.

Aktualności

 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Proces realizacji usług outsourcingowych

  Proces Outsourcingu IT Dlaczego managerowie stale współpracują z usługodawcami w zakresie outsourcingu IT? Dlatego, że są osoby, które mogą daną pracę wykonać lepiej, szybciej, bardziej sprawnie, angażując mniej zasobów. Dlatego, że zlecający mogą w tym czasie wykonać inne, bardziej istotne z ich punktu widzenia działania. Dlatego, że każda chwila poświecona…

  Więcej o: Proces realizacji usług outsourcingowych

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Obsługa informatyczna firm

  Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi? Obsługa informatyczna Tradycyjna metoda organizowania działu informatyki ustępuje miejsca tańszym i skuteczniejszym rozwiązaniom w postaci outsourcingu usług IT. Sposób obsługi pracowników w zakresie usług informatycznych i jakość tych usług mają istotny wpływ na działalność firmy. Mają wpływ na sposób funkcjonowania całej…

  Więcej o: Obsługa informatyczna firm

   
 • Pomoc zdalna IT warszawa

  Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi? Rozproszeni konsultanci IT Firmy skłaniają się do nowego sposobu komunikacji z konsultantami w zakresie IT dążąc do usprawnienia sposobu realizacji usług wsparcia informatycznego. Dla firmy informatycznej realizacja pomocy zdalnej poprzez Teamviewer umożliwia lepsze wykorzystanie konsultantów. Nie marnują oni czasu potrzebnego na…

  Więcej o: Pomoc zdalna IT warszawa

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt