Aplikacje B2B

Aplikacje B2B

Aplikacje B2B (ang. business to business) to aplikacje gdzie po jednej stronie transakcji oraz po drugiej stronie transakcji stoją firmy, a dokładnie ich aplikacje informatyczne. Czyli użytkownikami aplikacji B2B są tylko przedsiębiorstwa. To jest podstawowa cecha aplikacji B2B. Poza nią można wyróżnić kilka innych cech aplikacji B2B:

W większości wypadków aplikacje B2B mają interfejs webowy, lub inaczej interface www. Internetowy interface aplikacji B2B wynika z prostego, użytecznego założenia. Taki interface jest prostszy do wykorzystania w wielu, różnych firmach. Interface www aplikacji B2B, nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika biznesowego, stąd dużo prościej jest wielu, różnym firmom zaakceptować to rozwiązanie. Aplikacja B2B, wersja przeznaczona dla użytkownika nie musi być instalowana na żadnym komputerze. Jest to szczególnie istotne w dwóch przypadkach:

 • W sytuacji, w której aplikacja B2B posiada, wielu, różnych, często zmieniających się użytkowników. Administrator aplikacji B2B nie odbiera telefonów, z prośbą o pomoc, ponieważ, użytkownicy nie zgłaszają takich potrzeb.
 • W sytuacji, w której aplikacja B2B jest wykorzystywana przez duże firmy, w których użytkownicy nie mają możliwości w pełni zarządzać swoimi komputerami. Posiadają tylko dostęp na poziomie użytkownika, a nie administratora. Czyli nie mogą instalować nowych aplikacji na komputerze.

Użytkowników aplikacji B2B można podzielić na grupy.

Aplikacje B2B

użytkownicy:
 • Administratorzy – zarządzają uprawnieniami.
 • Wystawcy – dostawcy towarów i usług, to w wielu wypadkach oni są sponsorami aplikacji B2B.
 • Użytkownicy – kooperanci, resellerzy, użytkownicy – oni korzystają z zasobów udostępnionych przez wystawców.
Aplikacje B2B, cechy użytkowników:
 • Jednoznacznie określony, zidentyfikowany.
 • Wybrany i zaakceptowanych przez wystawcę.
 • Posiada unikalny login i hasło.

Celem aplikacji B2B jest zmiana sposobu funkcjonowania firmy. Poprzez wykorzystanie aplikacji B2B firma przechodzi z modelu funkcjonowania i rozumienia firmy "in the box" na model "out of the box".

Aplikacje B2B, zmiana sposobu funkcjonowania firmy

Wdrażając aplikacje B2B w swoim własnym środowisku oraz udostępniając ja swoim partnerom biznesowym – zarówno klientom jak i dostawcom – firma zyskuje nowe możliwości. Możliwości korzystania z wiedzy, doświadczeń i zasobów osób, które do tej pory nie były jej znane.

W naszym rozumieniu aplikacje B2B to nie tylko i wyłącznie możliwość zamawiania towarów przez internet. To nie tylko komunikacja w jedną stronę od klienta – zamówienie – do dostawcy – realizacja zamówienia. Aplikacja B2B to integracja platform informatycznych i zmiana sposobu komunikacji pomiędzy niezależnymi podmiotami. Firmami, które sobie ufają i które chcą osiągnąć nowe, większe korzyści biznesowe. Korzyści biznesowe poprzez ściślejszą integrację środowisk informatycznych. Należy podkreślić fakt, że sama aplikacja B2B jest tylko i wyłącznie narzędziem, które usprawnia i reguluje komunikację pomiędzy firmami.

Aplikacje B2B, korzyści
 • Obniżenie kosztów transakcyjnych.
 • Lepsze dostosowanie produktów do wymogów klientów.
 • Szybsza reakcja na pojawiające się pytania i sugestie.
 • Tworzenie wiedzy poprzez wspólne rozwiązywanie problemów.

Użyteczność aplikacji B2B opiera się na przemyślanej architekturze i zaprojektowaniu jej z uwzględnieniem zarówno wymogów klienta jak również jego partnerów biznesowych. Duża użyteczność aplikacji B2B przekłada się na zdolność użytkowników do skutecznego wykonywania zadań i rozwiązywania problemów przy minimalnym obciążeniu jego użytkowników.

Użyteczność aplikacji B2B umożliwia każdemu jej użytkownikowi w samodzielny sposób korzystanie z niego w sposób intuicyjny w całym procesie jej eksploatacji. Komunikacja między aplikacjami B2B a użytkownikiem za pomocą interface'u jest dla użytkownika intuicyjna.

Aplikacje B2B, projekty

Aplikacje B2B posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Od prostych serwisów pozwalających wypełnić formularz po rozbudowane portale B2B. Portale, w których użytkownicy mogą w pełni zarządzać relacjami biznesowymi z wystawcą aplikacji.

Aplikacje B2B, możliwości 
 • Dodawać, usuwać użytkowników.
 • Zarządzać relacjami biznesowymi z użytkownikami.
 • Przydzielać użytkowników do handlowców.
 • Dodawać i zarządzać produktami.
 • Kompletować i zarządzać zamówieniami.
 • Przeglądać historię zamówień.
 • Pobierać dokumenty księgowe i magazynowe.
 • Zarządzać komunikacją z przedstawicielem handlowym.
 • Zarządzać własnymi odbiorcami.
 • Przygotowywać oferty dla klientów ostatecznych.
 • Integrować z aplikacjami ERP.
 • Integrować ze stronami www.

Jest to lista najbardziej popularnych i powszechnych funkcji aplikacji B2B. Na sukces aplikacji B2B ma wpływ wiele innych czynników niż tylko poprawność jego działania oraz funkcjonalność. Poniżej w kilku punktach przedstawiam czynniki, które wpływają na sukces aplikacji B2B.

Aplikacje B2B, elementy, na które powinieneś zwrócić uwagę podzieliłem na dwa obszary:
Aplikacje B2B, treść
 • Interface Stosuj powszechnie zaakceptowane i używane na rynku rozwiązania. Nie stosuj własnych pomysłów na interface. Sukces aplikacji B2B leży w sposobie korzystania z niego. Pamiętaj, że użytkownicy nie czytają nawet kilkustronicowej instrukcji, opisującej sposób korzystania. Aplikacja B2B jest samoobsługowa. Układ aplikacji jest zgodny z popularnością poszczególnych kategorii i produktów. Odpowiada potrzebom użytkowników. Popularne, często kupowane produkty, często używane widoki znajdują się wyżej w strukturze menu. Aplikacja B2B posiada jak najmniejszą liczbę układów stron www. Różnych układów menu, tak, aby użytkownicy nie musieli uczyć się kolejnych widoków i ich funkcjonalności. Interface aplikacji to również responsywność i wersja mobilna, nie możesz o tym zapominać. Zapamiętaj kilka zdań ‘użytkownicy większość czasu spędzają na innych stronach www, korzystając z innych aplikacji. Są przyzwyczajeni do interface’ów z innych stron środowisk informatycznych. Nie zaskakuj ich, pozwól, aby poczuli się bezpiecznie i w znanym sobie miejscu. Nie zmuszaj do nielogicznego zachowania. Użytkownicy nie chcą się wysilać i uczyć się indywidulanych rozwiązań aplikacjiB2B’.
 • Linki Stosuj tylko użyteczne linki kierujące do miejsc w samej aplikacji B2B. Nie używaj linków do innych stron www. Stwórz taki aplikację B2B, w której całość informacji użytkownicy znajdą w ramach menu, które przygotujesz. Używaj tylko linki zewnętrzne, w sytuacjach, w których jesteś pewny, że informacje tam zawarte nie zmienią swojej lokalizacji oraz treści. Linki rozpraszają koncentrację użytkownika. Aplikacja B2B, powinna utrzymywać i wspierać koncentrację użytkownika na ofercie wystawcy. Każde opuszczenie aplikacji B2B przez użytkownika, to zwiększenie prawdopodobieństwa jego utraty.
 • Kolory i czcionki Zrozum funkcje aplikacji. Określenie czy na stronie będą pojawiały się grafiki produktów, czy nie. Ta cecha aplikacji B2B ma bardzo istotny wpływ na jej kolorystykę i układ. Jeżeli branża i oferowane produkty wymagają udostępnienie użytkownikom grafik produktów, layout jest bardzo minimalistyczny. Tło aplikacji umożliwia dodanie każdego pliku graficznego. Pliku, który może zawierać zdjęcie produktu na różnym tle, nie zawsze białym. Najbardziej bezpiecznym i powszechnym tłem aplikacji B2B jest kolor biały. Kolory i zastosowane czcionki mają istotny wpływ na skupienie uwagi użytkowników na sednie aplikacji B2B, którym jest w wielu wypadkach złożenie jak największego zamówienia.
 • Słowa i terminy Używaj słów i terminów w ich powszechnym rozumieniu. Nie wymyślaj swoich, własnych nazw, których nie znają użytkownicy. Stosuj takie same nazwy, z jakimi mogli spotkać się użytkownicy korzystając z innych serwisów. Raz użyte słowa w jednym znaczeniu, stosuj tylko w tym znaczeniu w innych miejscach. Nie wprowadzaj użytkowników w błąd.
Aplikacje B2B, User Experience
 • Pomoc, wiki, FAQ Aplikacja B2B posiada możliwość wyświetlania tooltip’ów nad poszczególnymi ikonami, polami, obszarami. Tooltip’y umożliwiają nowym użytkownikom szybko pozyskać podstawowe informacje o cechach, funkcjach, jakie zawiera ikona, pole, obszar którego dotyczą. Aplikacja B2B umożliwia indywidualne włączanie i wyłączanie tooltip’ów. Aplikacja B2B posiada wiki stworzone przez wydawcę. Wiki aplikacji zawiera informacje o sposobie, w jaki użytkownicy mogą korzystać z niej. Folder FAQ udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Nawigacja Zaloguj, menu, wyloguj, okruszki, ikony, zapisz, wyświetl, wstecz, pop-kupy te wszystkie elementy aplikacji B2B mieszczą się w obszarze nawigacji. Nawigacja aplikacji jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jego sukces lub porażkę. Dwoma słowami można określić nawigację aplikacji B2B:
 • Prostota – rozumiana przez zdanie: ‘tak długo upraszczaj wszystko aż do momentu, w którym ujęcie kolejnego elementu zmniejszy jej funkcjonalność
 • Powtarzalność – jak najmniejsza liczba unikalnych widoków, formularzy, tabel, zestawień. Nie zaskakuj użytkowników. Raz zastosowane ikony w jednym miejscu, powiel we wszystkich innych, w których ma zastosowanie.
 • Reakcje Aplikacja odpowiada na polecenia użytkownika. Informuje o swoich automatycznych działaniach. Pokazuje stan zaawansowania procesów wieloetapowych. Pozwala cofnąć wprowadzone zmiany. Informuje o błędach i brakach w polach obligatoryjnych wraz ze wskazaniem miejsc i przykładowych poprawnych wartości.
 • URL Adresy internetowe poszczególnych produktów, widoków są stałe. Dynamiczne adresy posiadają jedynie wyniki wyszukań. Aplikacja B2B posiada adres URL odpowiadający nazwom produktów. Stały adres URL umożliwia dzielenie się linkami. Aplikacja B2B wyświetla, jednoznacznie adres w przeglądarce www.
Aplikacje B2B, administracja 
 • Bezpieczeństwo Wydawca musi być pewny, że z aplikacji B2B korzystają właściwe osoby. Użytkownicy muszą czuć się bezpiecznie i komfortowo przechowując w aplikacji kluczowe informacje. Aplikacja B2B posiada protokół SSL. Aplikacja B2B może posiadać podwójne zabezpieczenie w postaci kodu SMS, przypisanego adresu IP. Bezpieczeństwo aplikacji, to również zapisywanie sesji korzystania z niego. Użytkownicy, nie chcą tracić czas na ponowne tworzenie koszyka, zamówienia.

Na rynku możesz znaleźć bardzo dużo aplikacji B2B. Tylko część z nich spełnia wszystkie opisane elementy w pełni. Zadbaj o to, aby Twoja aplikacja B2B była jedną z nich. Wykorzystaj zawarte w artykule wskazówki, aby firma tworząca aplikacje B2B wiedziała, czego od niej oczekujesz.