Automatyzacja sprzedaży w aplikacji B2B

Automatyzacja sprzedaży w aplikacji B2B

Automatyzacja sprzedaży, to jedna z podstawowych cech aplikacji B2B. To właśnie w tym celu firma wdraża aplikację. W życiu, tak samo ja w przyrodzie nic nie dzieje się samo. Automatyzacja sprzedaży w aplikacji B2B polega na przerzuceniu na klientów całego procesu wyboru produktów, konfiguracji zamówienia, sprawdzenia kompatybilności poszczególnych elementów zamówienia.

Wdrażając automatyzację sprzedaży firma działająca w segmencie B2B zmienia swoje kompetencje. Może zmienić również swoją przewagę konkurencyjną. Obecną, zastąpić nową, która polega na dostarczaniu wartości w zupełnie innych obszarach, na zupełnie innych korzyściach i wartościach.

Raz wprowadzone dane do aplikacji B2B są dostępne dla wszystkich. Firma, poprzez wdrożenie procesów automatyzujących proces sprzedaży w aplikacji B2B w sposób bardzo istotny zwiększa efektywność i produktywność swoich pracowników. Działania wykonywane przez pracowników firmy dla jednego, obsługiwanego w danej chwili klienta są wykonywane automatycznie dla wszystkich klientów firmy.

Co daje automatyzacja sprzedaży w aplikacji B2B?

Główną korzyścią automatyzacji sprzedaży jest zwiększenie efektywności. Efektywności pracowników firmy. Mają oni zdecydowanie więcej czasu na wykonywanie innych, bardziej kreatywnych czynności. Automatyzacje opłaca się wdrażać wszędzie tam, gdzie występują dwa elementy:

 • Proces są powtarzalne.
 • Procesy dotyczą wielu osób.

W automatyzacji sprzedaży w aplikacji B2B mamy do czynienia z oboma sytuacjami. Wiele procesów zachodzących w firmie sprzedającej produkty B2B powtarzają się:

 • Proces tworzenia zamówienia.
 • Proces obsługi klienta.
 • Proces tworzenia oferty.
 • Proces wystawiania faktur.
 • Proces tworzenia dokumentów logistycznych.

To tylko kilka, z wielu procesów. Łatwo można zauważyć, że każdy z nich dotyczy przynajmniej dwóch osób. W większości wypadków znacznie większej ich liczby. Stąd jest to obszar do wdrożenia aplikacji B2B.

Wdrożenie aplikacji automatyzującej proces sprzedaży generuje zupełnie nowe potrzeby w firmie. Istotną funkcją staje się pracownik odpowiedzialny za tworzenie oferty, dodawanie i aktualizację produktów. Konfigurację aplikacji B2B.

W sytuacji, w której firma traktuje aplikację B2B, jako źródło pozyskiwania klientów rośnie ranga osób tworzących opisy produktów. Opisy produktów, pozycjonowanie ich stanowi główne źródło pozyskiwania nowych klientów. Są to stanowiska i funkcje osób, które w innych sytuacjach mogą w ogóle nie występować w firmie. Z drugiej strony maleje znaczenie osób zajmujących się bezpośrednia obsługa klientów. Aplikacja B2B, jej wdrożenie jest wyzwaniem dla firmy i jej pracowników.

Wdrażając automatyzację sprzedaży w aplikacji B2B niekiedy pojawiają się myśli, że możesz stracić nad swoja działalnością kontrolę. Wykonujesz działania mniej efektywne. Nie kontrolujesz w sposób ciągły wszystkich procesów. Ale jest zupełnie odwrotnie. Prawidłowe wdrożenie aplikacji B2B daje gwarancję pełnej kontroli. kontroli zarówno procesów jak i wszystkich zdarzeń. Możesz dokładnie określić każdą czynność, każdy proces. Zmierzyć i porównać. Wdrażając automatyzację sprzedaży w aplikacji B2B masz pełną kontrole nad wszystkimi zdarzeniami. Możesz wiedzieć więcej niż jesteś w stanie przetworzyć.

Automatyzacja sprzedaży w aplikacji B2B

Obszar zamówień aplikacji B2B
 • Zarządzanie koszykami.
 • Import i eksport danych.
 • Zarządzanie adresami dostaw.
 • Zarządzanie dostępami użytkowników.
 • Konfiguracja produktów kompatybilnych.
 • Zarówno ilościowych jak i wartościowych.
 • Możliwość kopiowania koszyków zamówień.
 • Automatyczne generowanie rabatów, upustów grupowych.
 • Możliwość składania, monitorowania edycji zamówień 24/7.
Tworzenie ofert w aplikacji B2B
 • Tworzenie ofert dla klientów ostatecznych.
 • Przekształcenie oferty dla klient w zamówienie.
 • Określenie ceny dla klient na zasadzie wartości lub marży.
Zarządzanie kontraktami w aplikacji B2B
 • Rozliczanie kontraktów.
 • Jedno miejsce na wszystkie informacje o kontraktach.

Rozliczanie faktur

 • Dostęp do danych historycznych.
 • Aktualizacja danych użytkownika.

Komunikacja

 • Wzorce wiadomości emailowy.
 • Automatyczna komunikacja z wieloma grupami klientów.
 • Integracja internetowych numerów telefonów z usługą VoIP.
 • Monitorowania odpowiedzi na działania marketingowe w internecie.