Proces wdrożenia aplikacji B2B

Proces wdrożenia aplikacji B2B

Aplikacja B2B

Projektujemy aplikacje B2B. Aplikacje, które zwiększają rentowność biznesów nastawionych na współpracę z siecią partnerów biznesowych. W których, klienci mogą dokonywać zamówień tylko poprzez posiadanie dostępu do dedykowanej, wybranej oferty dla nich. Proces wdrożenia aplikacji B2B, to zbiór kolejnych prostych kroków. Kolejnych określonych etapów, w których firma tworząca aplikacje realizuje cały proces.

Proces wdrożenia aplikacji B2B, w kilku krokach

Analiza potrzeb.

Pozyskujemy dane od użytkowników aplikacji B2B. Zarówno od osób pracujących po stronie jej właściciela jak i klientów. Działaniami, które realizujemy w obszarze analizy potrzeb jest przygotowanie następujących dokumentów:

  • Wymagania biznesowe aplikacji.
  • Wymagania funkcjonalne aplikacji.
  • Wymagania niefunkcjonale aplikacji.
  • Przypadki użycia.

Po przygotowaniu wymagań określamy optymalny sposób ich prezentacji oraz agregacji. Tak, aby każdy użytkownik miał dostęp do wybranych dla niego danych, w sposób, który pozwala mu sprawnie, efektywnie i szybko wykonywać określone zadania.

Projekt aplikacji B2B.

Dokument, w którym opisane są wszystkie wymagania. Dokument zawiera opis funkcji. Innym sposobem pracy jest tworzenie ekranów. Ekrany, widoki aplikacji zawierają wszystkie pola, ich układ, jakie widzi określny, ściśle wybrany użytkownik. Każda persona określona w aplikacji B2B ma indywidualnie przygotowany zestaw widoków. W większości wypadków przygotowujemy:

  • Widok jednego rekordu.
  • Widok wielu rekordów.
  • Edycja jednego rekordu.

Są to trzy podstawowe widoki dla każdej persony.

Tworzenie aplikacji B2B.

Zespół developerów tworzy aplikację B2B. z uwagi na sposób działania naszych klientów głownie korzystamy z metodyki SCRUM. Pozwala ona w odstępach dwu tygodniowych zapoznać się z efektami naszej pracy.

Wdrożenie aplikacji B2B.

Najpierw wdrażamy aplikację w środowisku testowy, później w środowisku produkcyjnym. Aplikacje tworząc, zapisujemy w repozytorium, tak, aby w każdym momencie móc wrócić, o wcześniejszej wersji. W procesie wdrożenia uczestniczą pracownicy klienta. Sprawdzają czy wdrożona aplikacja spełnia ich oczekiwania.

Rozwój oprogramowania.

Rozumiemy naszą role nie tylko, jako twórcę aplikacji B2B, ale również czujemy się odpowiedzialni za jej rozwój. Dla większości naszych klientów rozwijamy aplikacje B2B przez wiele lat.

Powiązane artykuły