Sprzedaż B2B online

Sprzedaż B2B online

e‑commerce w B2C rządzi. Co i jak zrobić, aby sprzedaż B2B online była równie prosta, powszechna i łatwa? Sprzedaż B2B online nie polega na sprzedaży tych samych produktów co B2C, tylko w ilościach hurtowych. Sprzedaż B2B to zupełni inny model biznesowy. Który posiada swoją specyfikę oraz cechy.

Sprzedaż B2B online w firmie oferującej swoje produkty w tradycyjnym modelu może spowodować istotne zmiany w sposobie jej funkcjonowania. Zmienić strategię firmy. Wpłynąć na ocenę efektywności poszczególnych aktywności biznesowych i procesów.

Sprzedaż B2B online

Z pewnością jesteś w stanie znaleźć informacje o wynikach badań, raporty. Każdy z nich, który został opublikowany w ostatnich latach pokaże wzrost:

 • Wzrost wartości sprzedaży B2B online.
 • Wzrost znaczenia rynku e‑commerce B2B.
 • Wzrost liczby kategorii, które wprowadzają sprzedaż online.

Na różnych rynkach, w różnych kategoriach i branżach wzrosty są rożne. Ale trend jest jeden.

Niższy koszt pozyskania klientów

Tak, aplikacja B2B umożliwia znaczącą redukcję kosztów pozyskania i utrzymania klientów. To główna korzyść posiadania tego typu aplikacji. W jednym repozytorium danych, aplikacja pozwala przechowywać wszystkie potrzebne informacje, aby firma mogła oferować klientom:

 • To co potrzebują.
 • W sposób w jaki korzystają z produktów.
 • W każdej sytuacji, w której mają na produkty ochotę.
 • Pod pełną kontrolą dotychczasowych relacji biznesowych.

Aplikacja B2B umożliwia wprowadzenie nowych wartości w relacjach klienci - firma. Zamiast konkurować tylko ceną, firma może dostarczać klientom istotną wartość dodaną. W ten sposób budować przewagę konkurencyjną.

Koszty pozyskania klientów, wykorzystując aplikację B2B są niższe. Wynika to z faktu, że produkty, oferowane klientom B2B mogą być istotnym sposobem pozyskiwania nowych klientów. Widoczność produktów w internecie pozwala pozyskać nowych klientów. Klientów zainteresowanych produktami oferowanymi przez firmę.

Produkty i ich opisy są dostępne powszechnie dla wszystkich użytkowników internetu. Również transakcje mogą dokonywać wszyscy. Jednak główne korzyści wynikające z dostępu do aplikacji B2B posiadają tylko klienci zarejestrowani. Klienci, z którymi firma posiada podpisaną umowę.

Tacy znani dla firmy i określeni klienci czerpią z pełnych możliwości, jakie oferuje aplikacja B2B. To właśnie klienci posiadający własne konta w aplikacji B2B mogą zarządzać wszystkim swoimi ustawieniami i dostępami. To klienci posiadający konto otrzymują dodatkowe rabaty, upusty inne korzyści wynikające z historii zakupów i ich potrzeb.

Istotną wartość dla klientów stanowi możliwość kompletacji produktów. Stworzenie zestawu z wielu, różnych elementów, które współpracują ze sobą. Klienci mając dostęp do aplikacji B2B sami mogą stworzyć produkt, według własnych potrzeb. Wykorzystują w pełni możliwości oferowane przez system B2B.

Niższy koszt utrzymania klientów

Aplikacja B2B ogranicza w znaczący sposób możliwość tworzenia błędów zarówno przez klientów jak i przez pracowników firmy. klienci korzystają za aplikacji poprzez klikanie. Wybieranie produktów, opcji, wariantów liczy sztuk, informacji logistycznych, sposobów płatności. Wszystkie te dane są raz wprowadzone do aplikacji. w kolejnych miejscach na kolejnych widokach użytkownicy tylko je wybierają. Nie dokonują w nich zmian, więc nie mają możliwości wprowadzenia błędów. Proste i oczywiste rozwiązanie.

Pracownicy firmy tylko jeden raz wprowadzają produkty, opisy informacje o nich. W kolejnych wielu, różnych miejscach informacje te są dostępne. Klienci widzą grafiki produktów, ich opisy oraz ofertę, która przygotowana jest dla nich. Wykorzystując historię relacji biznesowych firma jest w prosty sposób zachęcić pozyskanych klientów do tego, aby stali się oni wiernymi nabywcami produktów.

Wartością dla klientów jest możliwość zarzadzania samemu, przez użytkownika wszystkimi informacjami o firmie, użytkownikach, danych logistycznych.

Podstawowe cechy aplikacji B2B
 • Synergia sprzedaży i marketingu.
 • Personalizacja komunikacji firma – klient.
 • Zarzadzanie ofertami w kałach sprzedaży.
 • Integracja z serwisami webowymi: pogoda, kursy walut.
 • Grupowanie klientów i nadawanie im określonych cech.
 • Integracja wraz z synchronizacją stanów magazynowych i płatności z aplikacją finansowo-księgową.