Aplikacja urlopy

Aplikacja urlopy

Aplikacje HR

Korzyści z wdrożenia aplikacji Urlopy

Aplikacja urlopy eliminuje wypełnianie papierowej formy wniosku urlopowego. Aplikacja umożliwia elektroniczny obieg dokumentu jakim jest wniosek urlopowy, przekazywanie dokumentu do odpowiednich osób oraz przechowywanie go.
Poprzez integrację z kalendarzem użytkownika zaakceptowany wniosek urlopowy ma swoje odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego wpisu do niego. Aplikacja umożliwia dostęp do informacji o liczbie posiadanych i wykorzystywanych dniu urlopu oraz kontrolę tych danych.

Cechy aplikacji Urlopy:

  • Rejestracja wniosków urlopowych
  • Zarządzanie bazą danych urlopów wykorzystanych oraz przysługujących
  • Kontrola i komunikacja z działem zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie nieprawidłowości oraz zaległych niewykorzystanych dni urlopu
  • Eliminacja kolizji przydzielania urlopu kilku osobom z jednego działu

Opis aplikacji Urlopy

Aplikacja Urlopy przechowuje relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Ma to na celu zaprojektowanie właściwego procesu zatwierdzania urlopów poszczególnym osobom oraz eliminację kolizji spowodowanych udzieleniem urlopu zbyt dużej liczbie osób z jednego działu lub pracujących dla jednego projektu czy klienta.

Po wypełnieniu odpowiedniego formularza wniosku urlopowego jest on przesyłany do przełożonego. Po zaakceptowaniu dokumentu przez przełożonego trafia do działu zarządzania zasobami ludzkimi oraz do wnioskodawcy. W kalendarzu wnioskodawcy pojawia się stosowny komunikat o nieobecności w czasie zaakceptowanego okresu urlopu.

W dziale zarządzania zasobami ludzkimi dokument jest przechowywany. Samoczynnie po powrocie z urlopu wnioskodawcy, aplikacja aktualizuje rzeczywisty stan wykorzystania urlopu, z podziałem na rodzaje zgodne z Kodeksem Pracy.

Moduły aplikacji Urlopy:

  • Baza organizacyjna pozwala opisać strukturę organizacyjną organizacji z podziałem na zależności funkcjonalne, hierarchiczne oraz udział poszczególnych osób w projektach lub pracach dla szczególnie istotnych klientów. Odzwierciedlenie całej złożoności funkcjonowania organizacji jest szczególnie istotne w procesie uniknięcia kolizji jaki mogą się pojawić, w momencie gdy wiele osób planuje wziąć urlop w tym samy okresie.
  • Baza opisu pracowników gromadzi informacje o wszystkich niezbędnych danych, które są potrzebne aby prawidłowo określić liczbę dni urlopu przysługujących każdej osobie. Są to takie dane jak: wykształcenie, staż pracy, data urodzenia. W wielu wypadkach baza ta jest tworzona poprzez import odpowiednich danych z aplikacji typu HR lub modułu w systemie klasy ERP.

Powiązane artykuły