Aplikacje HR

Aplikacje HR

Aplikacja HR, jako narzędzie do maksymalnego wykorzystania inwestycji w pracowników

Aplikacja HR jako narzędzie do maksymalnego wykorzystania inwestycji w pracowników

Podczas gdy dzisiejsze wybiegające w przyszłość organizacje starają się robić więcej za mniej, przygotowują się również do pełnego wykorzystania pojawiających się możliwości. Kluczowe znaczenie dla obu celów ma efektywne wykorzystanie ich inwestycji w pracowników. Firmy osiągające wysokie wyniki prosperują we wszystkich cyklach ekonomicznych, w dużej mierze dzięki zdolności do wykorzystania i...
Dedykowana aplikacja HR w procesie rekrutacji

Dedykowana aplikacja HR w procesie rekrutacji

Dedykowana aplikacja HR jest tu po to, byś mógł tworzyć większą wartość dla koleżanek i kolegów, poprzez zwolnienie Ciebie z każdej prostej czynności. Dedykowana aplikacja HR przekształca każdy powtarzalny proces biznesowy w naszej firmie. Dedykowana aplikacja HR jest tu po to abyś miała więcej czasu dla siebie i mogła pracować tylko 6h. Takie plakaty wiszą w dziale HR w jednej z...
Aplikacja urlopy

Aplikacja urlopy

Korzyści z wdrożenia aplikacji Urlopy Aplikacja urlopy eliminuje wypełnianie papierowej formy wniosku urlopowego. Aplikacja umożliwia elektroniczny obieg dokumentu jakim jest wniosek urlopowy, przekazywanie dokumentu do odpowiednich osób oraz przechowywanie go.Poprzez integrację z kalendarzem użytkownika zaakceptowany wniosek urlopowy ma swoje odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego wpisu do...
Aplikacja szkolenia

Aplikacja szkolenia

Korzyści z wdrożenia aplikacji Szkolenia: Aplikacja umożliwia zarządzanie szkoleniami i wspomaga politykę zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie szkoleń w organizacji. Poprzez tworzenie zestawień i raportów kierownictwo organizacji ma pełną wiedzę na temat kosztów szkoleń czasu ich trwania oraz kompetencji poszczególnych pracowników. Cechy aplikacji Szkolenia: Ewidencja odbytych szkoleń...
Aplikacja delegacje

Aplikacja delegacje

Korzyści z wdrożenia aplikacji Delegacje Aplikacja Delegacje realizuje elektroniczny obieg dokumentów w zakresie delegacji. Poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, elektronicznie usprawnia proces rozliczania krajowych oraz zagranicznych wyjazdów służbowych. Aplikacja wspomaga dział kadr w zakresie ewidencji i zarządzania delegacjami oraz środkami finansowymi przysługującymi w związku z...
Aplikacja HR

Aplikacja HR

Cel aplikacji HR Celem jest stworzenie jednego źródła informacji o pracownikach oraz zagadnieniach ich dotyczących. Korzyści z wdrożenia aplikacji HR Aplikacja umożliwia gromadzenie informacji składającej się na wiedzę i doświadczenia wszystkich jego użytkowników. Dzięki zasobom zgromadzonym w aplikacji organizacja mogła łatwiej wykorzystać posiadane zasoby w postaci wiedzy jej...