Plan Disaster Recovery

Plan Disaster Recovery

Określenie rozwiązania odtworzenia środowiska po awarii

Bazując zarówno na zasobach i zagrożeniach oraz dostępności zasobów firma powinna określić narzędzia, jakimi będzie się posługiwała w celu odtworzenia środowiska informatycznego po awarii. Rozwiązanie w wielu wypadkach nie ma wcale polegać na wykonaniu konkretnej czynności związanej na przykład z odtworzeniem zasobów z taśmy, czy przełączenie dostępu na serwer zapasowy. Przez narzędzie rozumiemy również, a może w obecnych czasach przede wszystkim wykonaniu telefonu do firmy outsourcingowej, która odpowiada za utrzymanie zasobu. W procesie szukania rozwiązania na wypadek wystąpienia awarii warto również skorzystać z usług świadczonych przez dostawców sprzętu i oprogramowania. W wielu wypadkach to oni – mimo swojej wielkości – mają najbardziej korzystną ofertę dla firmy z sektora MSP.

Aby skutecznie przygotować rozwiązanie proponujemy stworzenie listy. Listy osób, firm odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Co jest istotne ta lista musi być dostępna dla wyznaczonych kilku osób, aktualna i wydrukowana!! (Po co komu plik, do którego nie ma nikt dostępu).

Przygotowanie wzoru planu Disaster Recovery i planu komunikacji

Plan disaster recovery, który firma ma przygotować musi bazować na posiadanych zasobach, sposobie ich ochrony oraz metodach i procedurach ich odtworzenia. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest plan komunikacji o zaistniałej sytuacji. Zarówno do poszczególnych członków zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie Disaster Recovery, pracowników, klientów, partnerów biznesowych mediów jak i otoczenia biznesowego a w wielu wypadkach przede wszystkim społeczeństwa.

Komunikacja, to najważniejszy element tego etapu. Firma musi przygotować plan komunikowania się ze wszystkimi zainteresowanymi w przypadku braku używanych w warunkach, gdy wszystkie systemy funkcjonują poprawnie codziennych sposobów komunikacji z nimi. Każda zainteresowana osoba, powinna przechodzić szkolenie, w jaki sposób korzystać z zasobów w przypadku braku dostępu do informacji. Należy pamiętać również o pierwszej, podstawowej zasadzie, ludzie są najważniejsi. Nie ma w firmie nić bardziej cennego niż pracownicy.

Co jest może bardziej istotne niż komunikacja z pracownikami, to komunikacja z otoczeniem. Każdy z pracowników ma również własne życie, które toczy się tuż obok tego firmowego. Odpowiednie osoby w firmie powinny mieć dostęp do możliwości poinformowania najbliższych osób pracowników o zaistniałej sytuacji. Celem, tego planu krytycznej komunikacji jest opracowanie takiego rozwiązania, które będzie najmniej uciążliwe dla wszystkich. W celu przygotowania takiego rozwiązania, aplikacje odpowiedzialne za miękką część strony zarządzania zasobami ludzkimi są najlepszym rozwiązaniem.


Przygotowanie szczegółowego wzoru planu Disaster Recovery

Firma powinna przygotować bardzo szczegółowy plan Disaster Recovery. Powinien on zawierać wszystkie zasoby opisane w punkcie powyżej. Poszczególnym działania powinny być przypisane priorytety zgodnie z wymogami dostępności poszczególnych zasobów.

Każde główne działanie powinno mieć kilka scenariuszy działania, które muszą uwzględniać dostępność pracowników, liczbę pracowników na miejscu w firmie.

Test planu Disaster Recovery

Oczywiście to jest tylko test, ale i zarazem aż test. Testowanie planu Disaster Recovery jest lepsze niż nie robienie tego typu sprawdzianów lub robienie ich pierwszy raz w przypadku ich realnego wystąpienia.
Jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli firma nie chce zostawić miejsca na niedomówienia, własne interpretacje czy też domyślanie się rozwiązań.

Przed dokonaniem sprawdzenia planu Disaster Recovery zespół osób odpowiedzialnych powinien krok po kroku przejść wszystkie procedury zapisane w listach sprawdzających. Działanie to ma na celu przejście wszystkich procedur ‘na sucho’.
Sam test planu Disaster Recovery powinien zostać przeprowadzony przez osoby, które go nie pisały. Takie działanie pozwoli sprawdzić, czy wszystkie komunikaty i polecenia zostały klarownie i jednoznacznie przygotowane i napisane. Celem testu jest znalezienie błędów, luk, niedomówień, obszarów, które nie zostały w nim uwzględnione.

Test planu Disaster Recovery powinien być przeprowadzony przynajmniej raz na rok oraz w każdym przypadku, gdy firma dokonuje istotnych zmian w sposobie działania, lokalizacji, systemach informatycznych czy też sprzęcie. Aby utrzymać aktualny plan Disaster Recovery rekomenduje się, aby sprawdzać stan infrastruktury przynajmniej raz na kwartał.