Pytania Disaster Recovery

Pytania Disaster Recovery

Lista wybranych pytań dotycząca disaster recovery, na które firma powinna posiadać pisemne odpowiedzi

Jakie typy zagrożeń mogą wystąpić w każdej lokalizacji?

Jakie elementy infrastruktury IT muszą być sprawne, w jakiej kolejności i kiedy?

Czy firma może przenieść miejsce prowadzenia swojego biznesu, jak szybko i gdzie?

Kim są osoby odpowiedzialne za plan disaster recovery? Jakie są ich role?

W jaki sposób firma będzie komunikowała się z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi?

Jakie umowy w zakresie usług wsparcia firma posiada z dostawcami sprzętu, oprogramowania?

Jakie ubezpieczenie posiada firma na wypadek awarii? Ile kosztuje zwiększenie zakresu ubezpieczenia?

W jaki sposób firma sfinansuje naprawę środowiska po wystąpieniu awarii?

Czy firma wykonuje kopie danych? Jak często i jakie dane są kopiowane? Czy kopiowane są dane przechowywane na laptopach i urządzeniach mobilnych?

Czy dane skopiowane są przechowywane w innej lokalizacji?

W jaki sposób pracownicy firmy mogą mieć dostęp do serwerów w przypadku, gdy nie maja dostępu do biura firmy? Do jakich danych mogą mieć pracownicy dostęp?

Ile danych może sobie firma pozwolić stracić w wyniku złego odtworzenia kopii?

Czy firma posiada kilka, różnych sposobów kopiowania danych? Czy firma ma możliwość skopiowania danych do innej lokalizacji?

Jak długo firma może działać bez dostępu do sowich klientów?

Do jakich danych firma potrzebuje mieć dostęp po awarii i w jakim czasie? W jaki sposób będzie firma miała do nich dostęp?

W jaki sposób firma będzie odbierała połączenia telefoniczne, gdy nie będzie miała dostępu do swojej siedziby?

W jaki sposób firma będzie komunikowała się z pracownikami, partnerami biznesowymi, gdy nie będzie miała dostępu do swojej siedziby?

Jakie dane firmy są przechowywane poza jej biurem? W jaki sposób i w jakim czasie firma może mieć do nich dostęp?

Jaka jest aktualność danych?

Jaki jest stopień szczegółowości planu disaster recovery?