Jak napisać wymagania aplikacji internetowej?

Jak napisać wymagania aplikacji internetowej?

Jak napisać wymagania aplikacji internetowej, z tym pytaniem przychodzą i dzwonią do nas klienci? Ostatnio, pojawił się klient, który powiedział, że chce aplikację do zarządzania przepływami finansowymi. To był dosłownie cały jej opis. Klienci, którzy mają pomysł na aplikację, wiedzą doskonale, co ona ma robić, ale brak im doświadczenia ze współpracą z firmą tworzącą aplikacje dedykowane. Dzieje się tak z bardzo prostego powodu. Osoby i firmy, które mają pomysły na aplikacje dedykowane, mają bardzo różne doświadczenie, mają bardzo różne wykształcenie. Każde z nich nie ma związku z zarządzaniem projektami oraz z tworzeniem wymagań aplikacji internetowych.

Większość z tych osób mówi:

 • Wiem, co ma robić aplikacja.
 • Chciałabym widzieć taki raport.
 • Potrzebuję wiedzieć, co kiedy klient kliknął.
 • Chciałbym, aby aplikacja pokazywała taki ekran, jak klient kliknie tutaj.
 • Dosłownie, tak to wygląda. Wiemy to z osobistego doświadczenia.

My posiadamy brief aplikacji internetowej. Każdy klient, który potrzebuje spisać swoje oczekiwania. Przedstawić w formie tabelki swój pomysł może się nim posłużyć i go zastosować. Wystarczy, że napiszesz do nas email.

Wymagania aplikacji internetowej

Kojarzą się one w większości wypadków z obszernym opracowaniem. Dokumentem, który zawiera wiele tabel, które opisują poszczególne widoki aplikacji. Jedno jest pewne im więcej czasu poświęcisz na przygotowanie wymagań, tym otrzymasz lepszą aplikację. Aplikację, która lepiej spełnia twoje oczekiwania. Dedykowane oprogramowanie, które powstanie szybciej, i za które zapłacisz mniej.

Główna, najważniejsza zaleta spisanych wymagań aplikacji jest jedna. Mam nadzieję, że ciebie zaskoczę i to bardzo. Główną zaletą spisania wymagań aplikacji internetowej jest fakt, że z pewnością powstanie lepsza aplikacja.

Dlaczego? Zapytasz. Z prostego powodu, a mianowicie już tak jesteśmy nauczeni, że jak pod czymś musimy się podpisać, to się bardziej postaramy, aby ten dokument był dobrej, jakości. I to jest główna zaleta spisania wymagań aplikacji internetowej. Przemyślenie wymagań, jakie ma ona spełniać.

W tym artykule dowiesz się:
 • Kiedy warto stworzyć aplikację?
 • Kogo zaangażować w proces tworzenia wymagań aplikacji?
 • Jakie, darmowe narzędzie może ci bardzo pomóc w procesie tworzenia dedykowanej aplikacji?

Możesz zastosować tutaj zasadę SMART i KISS, którą z pewnością znasz. Ale skończenie artykułu na tych dwóch skrótach, nie da ci wiedzy. A celem tego artykułu jest przekazanie ci naszych doświadczeń i wiedzy. Czytaj, więc dalej.

Określ role użytkowników w aplikacji

Zastanów się, jakie role pełnią użytkownicy aplikacji. Role z jej punktu widzenia, rozumiemy przez role różniących się widokami, uprawnieniami jej użytkowników. Jeżeli kilka osób, które w firmie pełnią różne stanowiska, w aplikacji posiadają takie same uprawnienia z punktu widzenia wymagań aplikacji internetowej posiadają one jedną rolę.

Najczęściej w aplikacjach internetowych użytkownicy posiadają role:

 • Administrator – nadaje i usuwa uprawnienia, zarządza aplikacją. Odpowiada za przydzielanie uprawnień innym użytkownikom.
 • Menadżer – widzi swoje działania i aktywności oraz podwładnych mu osób.
 • Pracownik – widzi tylko swoje działania.
 • Asystent – widzi swoje działania oraz przełożonego, którego wspiera.

Role w aplikacji w dużej mierze zależą od wielkości firmy oraz jej kultury organizacyjnej.

Określ uprawnienia dla każdej z ról

Powinieneś zacząć od mogę, albo mam możliwość. Aby, uprościć zapis pomiń jednak te słowa. Zacznij zdanie od czasownika w pierwszej formie. W ten sposób napisz kilka zdań, co ty, jako użytkownik możesz robić w aplikacji. Widząc konkretny widok.

 • Edytuję kontakt.
 • Dodaję nowy kontakt.
 • Zmieniam język aplikacji.
 • Loguję się na własne konto.
 • Edytuję menu podręczne pól.
 • Tworzę konto użytkownikowi.
 • Edytuję konto użytkownikowi.
 • Widzę co i kiedy wykonują moi pracownicy.

To są tylko przykłady, aby pokazać tobie jak możesz tworzyć własne uprawnienia ról. Nie musisz mieć wykształcenia informatycznego.

Skup się na procesach, pola same się pojawią  

Sytuacje, w których przydaje się dedykowana aplikacja internetowa charakteryzują się kilkoma czynnikami. Są to:

 • Powtarzające się zdarzenia.
 • Korzystanie z aplikacji na różnych urządzeniach.
 • Uczestnictwo w edycji zdarzeń kilku osób równocześnie.

W sytuacji, której zajdą wszystkie wymienione czynniki warto i nawet należy stworzyć i wdrożyć dedykowaną aplikację internetową. W innych sytuacjach warto się nad tym zastanowić, aby podjąć decyzję po kolejnych analizach.

Proces dodawania nowego projektu sprzedażowego do aplikacji.

 • Dodaję nową firmę.
 • Dodaję kontakty w firmie.
 • Dodaję projekt sprzedażowy w firmie.
 • Dodaję kolejną aktywność związaną ze sprzedażą.
Określ widoki dla każdej z ról

Każda rola w aplikacji może posiadać swoje, specyficzne tylko dla niej widoki. Istotne jest ich określenie i opisanie. Jednym z istotnych elementów jest nazwanie i umiejscowienie widoków w strukturze menu aplikacji. Opisanie różnic różnych użytkowników korzystających z tego samego widoku.

Dlaczego są ci potrzebne określone wymagania aplikacji?

Istotnym, bardzo przydatnym wyznacznikiem użyteczności funkcji, pola jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Dlaczego ten przycisk, dlaczego ta funkcja, dlaczego ten widok jest ci potrzebny?

Precyzyjne opisanie i określenie, dlaczego pozwala precyzyjnie wybrać te funkcje, które są naprawdę niezbędne, aby użytkownicy mogli w pełni korzystać z aplikacji internetowej. Aby była ona dla nich przydatna.

Kto piesze wymagania aplikacji?

Najlepiej, aby wymagania aplikacji pisały osoby, które stworzyły jej koncepcję. Wymyśliły ją. Osoby, które posiadają wizję jej działania oraz korzyści, jakie przyniesie różnym jej użytkownikom. Pomysłodawca pisze wymagania wraz z użytkownikami aplikacji. Tak, aby powstałe oprogramowanie uwzględniało potrzeby i oczekiwania wielu użytkowników.

Wymagania dużej aplikacji internetowej

Co zrobić w sytuacji, w której dedykowana aplikacja internetowa jest bardzo skomplikowana? Czy warto poświęcać czas i pieniądze, aby opisać każdy przypadek użycia, każdego użytkownika? Na tak postawione pytania moja odpowiedź brzmi nie. W przypadku, gdy chcesz stworzyć duży, skomplikowany system CRM, opisz reguły gry. Nie opisuj każdego, pojedynczego przypadku, gdyż w skończonym czasie nigdy nie będziesz w stanie ich wszystkich opisać.

Skup się na opisie firmy. Opisz jej model biznesowy. Opisz usługi, jakie ma świadczyć dedykowana aplikacja internetowa dla jej użytkowników. Opisz procesy, jakie zachodzą w firmie.

Narzędzie do zarządzania projektem i zmianami

Powiem krótko. My korzystamy z Redmine. Ktoś powie, że są lepsze aplikacje. Ja się oczywiście z nim zgodzę. Ktoś powie, że Redmine nie ma określonych funkcji. I ja się też z nim zgodzę. Główną zaletą Redmine jest fakt, że działa, że można go zainstalować i skonfigurować w kilka godzin. Klienci są w stanie się go nauczyć na podstawie manuala, który przygotowaliśmy. Każdy jest w stanie ogarnąć kilka pól, kilka przycisków. Redmine eliminuje korespondencję emailową. Pozwala pilnować ustaleń i raz podjętych decyzji.

Częste błędy popełniane w procesie tworzenia wymagań aplikacji
 • Skupienie się na mało istotnych szczegółach. Powoduje, że tracisz główny powód, dla którego tworzysz aplikację.
 • Zbyt ogólne przedstawienie wymagań. Powoduje zwiększenie czasu, jaki jest potrzebny w procesie jej tworzenia.
 • Jeden punkt widzenia. Wymagania uwzględniają tylko oczekiwania osób, które je tworzą, nie użytkowników.
 • Koncentracja na wymaganiach technicznych. Aplikacja może być niedostosowana do procesów, które ma usprawniać.
 • Cząstkowość. Aplikacja rozwiązuje problem jej właściciela. Nie główny, powszechny problem firmy.
Podsumowanie

Wymagania aplikacji internetowej, sukces w ich tworzeniu polega na kilku kluczowych zagadnieniach:

 • Otwartości na dialog i słuchanie innych.
 • Akceptacji możliwości popełniania błędów i poprawek.
 • Rozumieniu różnych użytkowników i ich różnych potrzeb.
 • Otwartej komunikacji wewnątrz firmy oraz pomiędzy firmą a firmą tworzącą aplikacje dedykowane.