In Sourcing IT

In Sourcing IT

Modele Outsourcingu IT

In-Sourcing – wykonywanie zadań stojących przed działem informatyki przez pracowników firmy

In Sourcing ma zastosowanie wtedy, kiedy firma nie przekazuje odpowiedzialności za rozwój środowiska IT zewnętrznej firmie. Zamiast korzystać z takiego rozwiązania, firma rozbudowuje własne zasoby IT. In Sourcing jest zdecydowanie najczęściej stosowany w firmach średnich.


Korzyści - In-Sourcing

Główną korzyścią wynikają z In-Sourcing IT jest wyższy poziom kontroli, wynikający z większej możliwości dostosowania outsoucera, do potrzeb firmy, krótszego czasu reakcji oraz szybkości realizacji usług. In-Sourcing również redukuje istotne koszty związane z negocjowanie kontraktu jak również określaniem jego zakresu. Wiedza jest gromadzona w firmie. Organizacja również unika kosztów związanych z kompleksowym zarządzaniem kontraktem.

Wyzwania - In-Sourcing

In-sourcing nie występuje bez ryzyk z nim związanych. Głównym wyzwaniem stojącym przed In-Sourcing jest ograniczony dostęp do umiejętności oraz zasobów. Oczywiście, również firmy świadczące usługi outsourcingu IT mają ograniczenia wynikające choćby z faktu, że nie zawsze pracownicy firmy świadczącej usługi IT chcą się zapoznać z nową wiedzą, ale wiedza raz przez nich zdobyta może być wykorzystana w wielu, różnych środowiskach. In-Sourcing uniemożliwia korzystanie z zewnętrznych specjalistów oraz nie jest konkurencyjny cenowo.

Czynniki decydujące o sukcesie In-Sourcing

Koszty, które firma ponosi poprzez zakup usług na zewnątrz, są ukryte w płacach, urlopach płatnych, kosztów nieobecności związanych z chorobami pokrywanych przez pracodawcę (pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym), kosztów powierzchni biurowej, kosztów obsługi pracowników świadczonych przez działy księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi. Kluczem do sukcesu In-Sourcing jest potraktowanie zagadnienia jak zarządzanie projektem, gdzie określone są zadania oraz oczekiwane rezultaty. Główną korzyścią w tym modelu jest bezpośredni dostęp do specjalistów – aczkolwiek, przy odpowiedniej skali klientów i realizowanych projektów, outsourcing IT również może świadczyć tego typu usługi.

Powiązane artykuły