Modele Outsourcingu IT

Modele Outsourcingu IT

Modele Outsourcingu IT

Modele świadczenia usług outsourcingu IT

Firmy uważają korzystanie z usług wsparcia IT poprzez korzystanie z usług firm świadczących usługi Outsourcingu IT za nowoczesne rozwiązane. Obecnie dostępnych jest wiele modeli takiej współpracy. Dwa wymiary, kontrola oraz zmienność ceny za usługi pozwalają stworzyć matryce czterech możliwych scenariuszy współpracy.

Preferowane modele świadczenia usług Outsourcingu IT.

Matryca Outsourcingu IT wyznacza cztery modele:

Powiązane artykuły