Pełny Outsourcing IT

Pełny Outsourcing IT

Modele Outsourcingu IT

Pełny Outsourcing IT

Pełny outsourcing może być zdefiniowany jako umowa, w której firma przekazuje większość lub całą odpowiedzialność za IT do zewnętrznej firmy. Taki rodzaj kontraktu jest długoterminowy, charakteryzuje się wyższym poziomem kontroli oraz bazuje na uzgodnionych stałych opłatach.
Wiele firm korzysta z tego typu usług w ramach umów outsourcingowych korzystają z serwerów, aplikacji oraz usług wsparcia. W wielu wypadkach umowa na pełen outsourcing dotyczy dostaw sprzętu i oprogramowana, usług telekomunikacyjnych, rozwoju i utrzymania oprogramowania.

Korzyści – pełny Outsourcing IT

Zwiększona lub dostarczona na najwyższym poziomie przewidywalność kosztów. W związku z faktem, że tylko dwie strony są zaangażowane w proces, jako korzyść występuje większe rozumienie potrzeb i oczekiwań klienta oraz realizacji jego potrzeb poprzez świadczone usługi przez ousourcera. Wszystkie zagadnienia w zakresie IT mogą być zarządzane poprzez jedne kontrakt, przez jednego dostawcę.


Wyzwania – pełny Outsourcing IT

Model współpracy na zasadzie pełnego outsourcingu IT nie jest nakierowany na minimalizację ceny. Outsourcer, z uwagi na długość kontraktu, nie jest skupiony na poprawę jakości świadczenia usług. Również innowacje oferowane są tylko przez jednego dostawcę.


Czynniki decydujące o sukcesie - pełnego Outsourcingu IT

Wiele firm, zarówno małych jak również a może przede wszystkim średnich i dużych korzysta z pełnego outsourcingu IT. Głównym czynnikiem określającym sukces współpracy jest umowa i jej paragrafy dotyczące poziomu świadczonych usług – Sernice Level Agrement, efektywne dystrybuowanie wiedzy oraz ścisła kontrola kosztów. Mimo wszystko wiele firm i organizacji skupia się na element współpracy i osiągnięcia długotrwałych korzystnych relacji z firmą świadczącą usługi Outsourcingu IT. Firmy korzystające z pełnego outsourcingu upatrują swoich korzyści biznesowych poprzez korzystanie z jednego dostawcy usług IT w długim okresie czasu.

Kiedy warto zastosować pełny outsourcing IT - wnioski

Ideą pełnego outsourcingu IT jest zapewnienie kompleksowego wsparcia firmom, które z jednej strony muszą zadbać o infrastrukturę informatyczną, a z drugiej – IT jest dla nich narzędziem, a nie przedmiotem samej oferty. Jeśli więc przedsiębiorstwo potrzebuje usług informatycznych na najwyższym poziomie, powinno powierzyć je zespołowi specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, a takich znacznie łatwiej jest pozyskać w ramach pełnego outsourcingu IT, niż na zasadzie indywidualnej rekrutacji. Nie bez znaczenia pozostaje tu fakt, że efektywna organizacja pracy zespołu wymaga wdrożenia odpowiednich narzędzi i metod kontroli jakości. Do tego z kolei potrzebna jest profesjonalna wiedza w danej dziedzinie. Jeśli przedsiębiorstwo nie zajmuje się specjalistycznie informatyką, nie funkcjonują w nim takie procedury ani mechanizmy kontrolne. W takiej sytuacji optymalnym wyjściem okazuje się zatrudnienie zespołu ekspertów zewnętrznych, którzy nie tylko wykonają dany zakres prac i obowiązków, ale także będą mogli zbadać i udokumentować (np. w formie raportu) efektywność działań. Tak szeroki zakres współpracy jest jednak możliwy właśnie w pełnym outsourcingu IT.

Najogólniej można powiedzieć, że firma ma szanse na skuteczne samodzielne działania w danym obszarze tylko wtedy, gdy jest gotowa na systematyczne szkolenia pracowników, budowanie zespołu specjalistów oraz wdrażanie odpowiednich procedur kontrolnych. W przeciwnym razie znacznie pewniejszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z pełnego outsourcingu IT (lub outsourcingu w innej dziedzinie – my koncentrujemy się akurat na infrastrukturze informatycznej). Warto podkreślić, że zewnętrzne wsparcie jest wówczas zarówno opcją szybszą do wdrożenia, jak i efektywniejszą kosztowo. Klient korzystający z pełnego outsourcingu IT otrzymuje gwarancję, że będzie korzystać z pomocy najlepszych specjalistów, proponowane rozwiązania wykażą najwyższą skuteczność, a przy tym będą bezpieczne. Stworzenie własnego działu o zbliżonych kwalifikacjach byłoby wielokrotnie droższe, trwałoby znacznie dłużej, a przedsiębiorstwu byłoby o wiele trudniej zweryfikować efekty.

Warto pamiętać również o tym, że wszelkie sieci informatyczne są obecnie newralgicznymi punktami firm, narażonymi na różnego rodzaju ataki. Szczególnie niebezpieczne bywają próby wykradania danych. Profesjonalna opieka w ramach pełnego outsourcingu IT przenosi ciężar odpowiedzialności za ochronę firmowej sieci na zewnętrznego dostawcę usług informatycznych. Usługobiorca korzysta wówczas z zabezpieczeń tworzonych zgodnie z najbardziej aktualną i nowoczesną wiedzą o informatyce.

Pełen outsourcing IT jest jak kupowanie gotowego „pakietu” sprawdzonych usług. Można mieć pewność, że będzie on działał zgodnie z oczekiwaniami. Szczególna rola dostawcy usług IT widoczna jest w trakcie modernizacji infrastruktury. Doświadczeni profesjonaliści śledzą na bieżąco nowe technologie i trendy – a następnie wybierają z nich te, które będą miały znaczenie dla klienta. A im sprawniejsza infrastruktura IT, tym większa przewaga konkurencyjna na rynku.

Powiązane artykuły