Cechy firmy IT

Cechy firmy IT

Usługi IT, jako źródło przewagi konkurencyjnej

Usługi IT, jako źródło przewagi konkurencyjnej

Firmy szukają sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, zróżnicowanie swoich produktów i usług, zwiększenie udziału w rynku i sprostanie rosnącej presji na świecie. Te czynniki i naciski są impulsem do innowacji. Firmy muszą wyjść poza zwykłe patrzenie na swoje istniejące produkty i usługi; zamiast tego muszą wprowadzać innowacje poprzez: oferowanie nowych, zróżnicowanych produktów /...
Proces wyboru firmy outsourcingowej

Proces wyboru firmy outsourcingowej

Nie jest łatwo wybrać firmę świadczącą usługi outsourcingowe. Główny powodem jest łatwość, z jaką każdy może taką firmę założyć. A co się z tym wiąże z bardzo dużą konkurencją. Oczywiście mówimy tutaj o rynku MSP, czyli firmach, które w wielu wypadkach mogą być obsługiwane przez jednego – dwóch konsultantów. Należy podkreślić, że wiele firm jednoosobowych funkcjonuje na zasadzie – ‘po...
Cechy firmy outsourcingowej

Cechy firmy outsourcingowej

Wybierając firmę outsourcingową, klient decyduje się na wybór partnera niekiedy na kilka lat. Dlatego ważne jest aby obie firmy pasowały do siebie, umiały współpracować i realizować wspólne cele. Oto lista kilku cech, które powinien rozważyć klient chcąc wybrać właściwego partnera: Kultura organizacyjna – spójna kultura organizacyjna obu firm klienta i firmy outsourcingowej. Jest to element...
Zespół wybierający firmę outsourcingową

Zespół wybierający firmę outsourcingową

Zespół wybierający firmę outsourcingową Celem stworzenia w ramach firmy zespołu zajmującego się wyborem firmy outsourcingowej jest poznanie potrzeb jak największego grona przyszłych jej klientów, zaangażowanie menadżerów, opracowanie wszystkich procedur, metod i wskaźników pomiaru usług i oferentów. Ważne jest aby zespół stanowił przekrój pracowników różnych działów i obszarów biznesowych...
Wybór firmy outsourcingowej

Wybór firmy outsourcingowej

Jak rozpocząć proces wyboru firmy outsourcingowej Z punktu widzenia klienta, korzystanie z usług outsourcingowych wymaga zupełnie nowego podejścia do korzystania z zasobów. W większości wypadków usługodawca nie może się pojawić u klienta szybko, ponieważ dzielą ich przynajmniej kilometry. Dlatego przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług firmy outsourcingowej klienci muszą mieć świadomość...