Usługi IT, jako źródło przewagi konkurencyjnej

Usługi IT, jako źródło przewagi konkurencyjnej

Cechy firmy IT

Firmy szukają sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, zróżnicowanie swoich produktów i usług, zwiększenie udziału w rynku i sprostanie rosnącej presji na świecie. Te czynniki i naciski są impulsem do innowacji. Firmy muszą wyjść poza zwykłe patrzenie na swoje istniejące produkty i usługi; zamiast tego muszą wprowadzać innowacje poprzez:

  • oferowanie nowych, zróżnicowanych produktów / usług
  • przekształcanie procesów i modeli biznesowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej
  • wykorzystanie kapitału intelektualnego pracowników
  • przekształcanie branży dzięki unikalnemu podejściu do realizacji potrzeb klientów

W jaki sposób osiągnięto wszystkie te środki innowacji ? Doświadczenie firm sugeruje, że jeśli innowacja jest przyczyną zmiany firmy - to elastyczne firmy są sposobem na ich zmianę. Firmy działające w modelu elastycznym wykazują większą zdolność do innowacji, stając się bardziej zwinnymi, zintegrowanymi, otwartymi i innowacyjnymi. Firmy działając w modelu elastycznym wykonują następujące czynności: Łączą swoje środowisko informatyczne (IT) i swoją działalność podstawową, aby tworzyć nowe modele biznesowe. Obejmują otwartą, elastyczną infrastrukturę IT. Integrację procesów w całej firmie oraz z kluczowymi partnerami i dostawcami najbardziej istotnym czynnikiem umożliwiającym rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest strategia biznesowa.

Tworzenie firmy elastycznej jest wyprawą, drogą, co oznacza, że firma Commint i jej partnerzy są na każdym kroku, aby pomóc firmom zmienić ich działalność.

Powiązane artykuły