Różnice pomiędzy wymaganiami biznesowymi, a wymaganiami funkcjonalnymi aplikacji internetowych

Różnice pomiędzy wymaganiami biznesowymi, a wymaganiami funkcjonalnymi aplikacji internetowych

Projektujemy nową aplikację internetową. W typowych sytuacjach opisujemy przypadek biznesowy, cele, które zamierzamy osiągnąć.

Popatrzmy na przypadek tworzenia wymagań specyfikacji aplikacji internetowej.

Z biznesowego punktu widzenia, w typowych sytuacjach wymagania aplikacji są definiowane na dwóch, różnych poziomach:

  • Wymagania biznesowe aplikacji internetowej – wysokiego poziomu.
  • Wymagania funkcjonalne aplikacji internetowej, wymagania nie-funkcjonale oraz przypadki użycia – szczegółowe opisy.

Wymagania biznesowe aplikacji internetowych, są to wysokiego stopnia ogólności wymagania, które zarząd i dyrekcja firmy rozumieją w następujący sposób:

Potrzebujemy stworzyć aplikację internetową do obsługi klientów online.

Aplikacja internetowa przedstawia listę produktów, możliwość ich zakupu i płatności.

Wymagania funkcjonalne aplikacji internetowej są bardzo szczegółowe. Przedstawiają informacje, co aplikacja ma dokładnie dostarczyć. Najczęściej wymagania funkcjonalne są przez analityków biznesowych, developerów, managerów projektu oraz testerów.

  • Aplikacja internetowa pozwala rejestrację produktu i wykorzystuje do tego pola: nazwa [pole obowiązkowe, tekstowe 20 znaków], opis [pole obowiązkowe, tekstowe 2500 znaków], kategoria [wybór z menu podręcznego, obowiązkowe], data utworzenia [pole automatycznie wypełniane przez aplikację].
  • Aplikacja internetowa pozwala dodać 5 zdjęć produktu.

Podsumowując powyższe przypadki pokazują, że wymagania biznesowe są rozkładane na czynniki pierwsze poprzez ich określenie i opisanie w ramach wymagań funkcjonalnych. Dodatkowo wymagania funkcjonalne obejmują opisy przypadków użycia aplikacji.

Przypadek użycia, logowanie do aplikacji internetowej.

  • Wejdź na stronę www aplikacji internetowej.
  • Kliknij przycisk [zaloguj].
  • Wprowadź nazwę użytkownika.
  • Wprowadź hasło.
  • Kliknij przycisk [zaloguj].
  • Zostajesz przekierowany do strony panel managera aplikacji internetowej.

Wymagania funkcjonalne są połączone z przypadkami użycia aplikacji.