Modelowanie procesów biznesowych BPMN

Modelowanie procesów biznesowych BPMN

Każda firma działa na konkurencyjnym rynku. Procesy biznesowe zachodzące w firmie charakteryzują się różnymi rydzykami i różnym wpływem na konkurencyjność firmy. Mapowanie procesów biznesowych bpmn wpływa na rozpoznanie aktywności, które wpływają na konkurencyjność firmy.

Zmieniające się otoczenie biznesowe, zmiany w obszarze technologii informatycznych, wzrost liczby firm konkurencyjnych, wchodzenie na rynek nowych, nieznanych dotychczas graczy, globalizacja. Te wszystkie czynniki mają wpływ na każdą firmę. zmianie ulegają procesy biznesowe, ich intensywność i zakres.

Zmiany wymuszają zastosowanie nowych, niestosowanych dotychczas modeli biznesowych. Zastosowanie nowych modeli biznesowych i dokonywanie w nich częstych, istotnych zmian. Celem zmian jest wdrożenie nowych procesów biznesowych. Zanim nastąpi wdrożenie firma musi wykonać modelowanie procesów biznesowych.

Czym jest modelowanie procesów biznesowych?

Modelowanie procesów biznesowych to zestawienie działań zachodzących w firmie. Zestawienie jest wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Modelowanie procesów biznesowych ma na celu określenie działań firmy, organizacji. Może również być wykorzystywane do określenia docelowego sposoby działania firmy. Modelowanie procesów biznesowych ma na celu przedstawienie modelu, czyli ustrukturalizowanego opisu procesu biznesowego w przypadku firmy. Modelowanie procesów biznesowych posiada notacje. Najbardziej popularną notacją jest BPMN - Business Process Modeling Notation.

Modelowanie procesów biznesowych, pytania
 • Jak procesy biznesowe zachodzą w firmie?
 • Które procesy w firmie są kluczowe?
 • Jakie aktywności wchodzą w skład kluczowych procesów?
 • W jakim stopniu opracowanie mapy procesów biznesowych wpłynie na konkurencyjność firmy?
 • W jakim stopniu opracowanie kluczowych procesów biznesowych wpłynie na określenie procesów o największym ryzyku?
W firma usługowych głównymi procesami biznesowymi są:
 • Procesy sprzedaży –zarządzanie cenami, zakresem usług.
 • Procesy dostarczania usług – realizacja usługi w całym procesie jej tworzenia i realizacji.
 • Procesy informatyczne – pozyskanie klientów poprzez działania w social mediach, na stronie www, działania e-mailingowe.
 • Procesy finansowy – zarządzanie przepływami finansowymi, informacja o sytuacji finansowej firmy.
Procesy poboczne i pomocnicze
 • Proces zarzadzania firmą
 • Proces zarządzania zasobami ludzkimi
 • Proces zarządzania księgowością
 • Proces zarządzania transakcjami
 • Proces zarzadzania majątkiem

Procesy sprzedaży i dostarczania usług to krytyczne, główne procesy biznesowe, które mają najbardziej istotny wpływ na konkurencyjność firmy na rynku. To w ramach tych dwóch procesów firma usługowa może uzyskać istotną przewagę konkurencyjną.

Modelowanie procesów biznesowych, odzwierciedlenie w aplikacjach internetowych

Skupmy się na dwóch, głównych procesach biznesowych. Procesach, które w najbardziej istotny sposób mają wpływ na konkurencyjność firmy. Są to proces sprzedaży i proces realizacji usług. Jak aplikacja internetowa może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez jej zastosowanie?

Aplikacja internetowa, która automatyzuje proces zarządzania procesami sprzedażowymi i realizacją usług może w istotny sposób zwiększyć konkurencyjność firmy.

Jak stworzyć aplikację internetową automatyzująca procesy biznesowe możesz przeczytać winnym artkule.