System IT dla firm leasingowych

System IT dla firm leasingowych

System IT dla firm leasingowych ułatwia zarzadzanie firmą leasingową. Automatyzuje i upraszcza w znaczący sposób codzienną pracę użytkowników. Poczynając od gromadzenia w jednym miejscu wszystkich potrzebnych danych firm, klientów, danych finansowych, poprzez cały proces weryfikacji i akceptacji warunków finansowych leasingu. W jednym miejscu, bez względu gdzie się znajdujesz masz dostęp do własnych, potrzebnych ci do pracy danych.

Cały czas masz pełną kontrolę. Wiesz, kto, kiedy, jakie dane wprowadził do systemu IT. Wiesz, jakich danych ci brakuje, aby móc przedstawić ofertę klientowi. Posiadasz historię kontaktów z klientami. Widzisz, kto, jakie ustalenia zatwierdził z klientem. Wiesz, kiedy, w jakiej sprawie, jakie aktywności były prowadzone.

System IT dla firm leasingowych

System zapewnia przestrzeń do efektywnej pracy wszystkich użytkowników. Wszystkie osoby zaangażowane w proces sprzedaży i obsługi klientów posiadają dostęp w jednym miejscu do wszystkich potrzebnych danych i informacji.

System IT dla firm leasingowych, moduły

System IT dla firm leasingowych jest firmo-centryczny. To znaczy, że najważniejszym obiektem systemu jest firma, czyli klient. Jest to system IT B2B. To do niej podłączone są wszystkie inne obiekty w innych modułach. Firmo-centryczność systemu IT należy rozumieć w ten sposób, że użytkownik może dodać kontakt, sprzedaż, projekt tylko w sytuacji, w której wcześniej dodał firmę. Klienta firmy leasingowej, z którym są te dokumenty powiązane. Moduły systemu IT dla firm leasingowych:

 • Moduł firmy – przechowuje dane dotyczące firm.
 • Moduł kontakty - przechowuje dane dotyczące osób związanych z firmami.
 • Moduł sprzedaż – usprawnia zarządzanie procesem sprzedaży leasingu.
 • Moduł aktywności - zarządza wszystkimi aktywnościami.
 • Moduł leasing – usprawnia proces tworzenia ofert leasingu dla klientów firm leasingowych.
 • Administracja – moduł odpowiada za parametryzację aplikacji.
System IT dla firm leasingowych, podstawowe cechy
 • Wielojęzyczność – różni użytkownicy mogą mieć wybrany, preferowany język nazwy pól i komunikatów.
 • Modułowość – administrator może zarządzać dostępnościami użytkowników do poszczególnych modułów.
 • Dostępność – użytkownicy mogą korzystać z aplikacji na różnych urządzeniach, w pracy, w domu, podróży. Może to być tablet, telefon, lub komputer. Ważne, aby posiadał przeglądarkę internetową i dostęp do internetu.
 • Wersje, historia zmian – zapisanie każdej czynności tworzy automatyczne kolejną wersję dokumentu. Administrator może sprawdzić każdą wersję każdego obiektu. Przywrócić tą, która jest potrzebna użytkownikom. Użytkownik może sprawdzić, kto, kiedy, jakie zmiany dokonał, w jakim obiekcie. Ma do historii zmian pełen dostęp.
 • Widoki – poprzez system ukrywania kolumn każdy użytkownik może dostosować sposób pracy do swoich potrzeb. Może pracować z informacjami, które mu są najbardziej potrzebne.
 • Kompleksowe wsparcie procesu zarządzania sprzedaży usług leasingowych – poprzez przydzielania zdań i zarzadzanie procesem ich wykonywania.
System IT dla firm leasingowych, architektura

Firma leasingowe oczekuje od nas bezpiecznego, szybkiego i sprawnego dostępu do sytemu IT. My gwarantujemy dostęp do systemu IT dla firm leasingowych w 99,9% czasu pacy. Serwery dedykowane dla firm leasingowych posiadamy, na których znajdują się dane. Oczekiwana klientów dotyczą powiązania ze sobą głównych modułów aplikacji. My to spełniamy i dostarczamy, jesteśmy twórcą systemu. Poszczególne moduły systemu współpracują ze sobą w sposób ścisły.

System IT dla firm leasingowych, korzyści

Małe i średnie firmy leasingowe posiadają ograniczone budżety na inwestycje w IT. Rozwiązania oraz osoby, które zarządzają nimi. Dostępne środki finansowe zmuszają firmy leasingowe do podejmowania wyborów charakteryzujących się największą efektywnością i największymi korzyściami dla nich. System IT dla firmy leasingowej w formie usługi jest efektywnym rozwiązaniem. Stała współpraca z firmą tworzącą i rozwijającą systemy dedykowane pozwala uzyskać wiele, różnych korzyści.

Zakres wsparcia w każdym przypadku jest indywidualnie negocjowany. Firmy leasingowe oczekują elastycznych warunków współpracy, poza wsparciem w czasie standardowych godzin pracy. Szczególne oczekiwania klientów dotyczą możliwości dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb firmy leasingowej.

System IT dla firm leasingowych, technologia

System działa na serwerze w chmurze. Serwer jest zlokalizowany w Polsce. Dostęp do aplikacji IT dla firmy leasingowej odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Każdy użytkownik loguje się do systemu. Uprawnienia, które posiada zależą od administratora aplikacji.

 • Klient aplikacji: przeglądarka internetowa: Chrome, FireFox, Safari
 • Baza danych aplikacji: MySQL
 • Język aplikacji: PHP
 • Framework: ZEND 3

Link do opisu systemu IT - aplikacja leasing