Video tłumaczenia, VideoChat, tworzenie aplikacji internetowej

Video tłumaczenia, VideChat, tworzenie aplikacji internetowej
Moduł użytkowników

Mechanizmy rejestracji partnerów (jednostek medycznych), logowania, resetu hasła, zarządzania podstawowymi danymi konta (adres email, hasło, dane użytkownika). Moduł sterujący przynależnością użytkowników do grup oraz uprawnieniami poszczególnych grup.

Przyjmujemy 4 rodzaje użytkowników:

„Administratorzy” – dostęp do całego serwisu

„Szpitale” – jednostki medyczne, klienci zarządzający finansami i lekarzami

„Lekarze” – klienci, przynależą do „szpitali”, nawiązują połączenia video

„Tłumacze” – pracownicy, przyjmują połączenia video

Tworzenie aplikacji internetowej, moduły

Moduły platformy video tłumaczeń

  • Moduł zarządzania finansami konta

Mechanizm pozwalający na przeglądanie środków na koncie, historii rozliczeń konta, doładowania, obciążenia, punkt wyjścia do modułu płatności. Widoki listy pozycji, szczegółów danej pozycji.

  • Moduł bramka płatności

Obsługa płatności przez system PayU lub PayPal, generowanie płatności, pasywna obsługa informacji zwrotnej o statusie płatności.

  • Moduł fakturowania

Prosty system fakturowania dokonanych płatności. Przeglądanie faktur, zarządzanie danymi do faktur, możliwość wydrukowania faktury do pliku pdf, automatyczne generowanie faktury w przypadku pozytywnej płatności.

  • Moduł zarządzania kontami zależnymi

Moduł dla szpitali, umożliwia przeglądanie profili lekarzy (widok listy, widok szczegółów), dodawanie nowych kont, punkt wyjścia do szczegółowych statystyk i opracowań o każdym z lekarzy. Możliwość zarządzania kompetencjami każdego tłumacza (język, kompetencje językowe).

  • Moduł statystyk użytkownika (tłumaczy/lekarzy/szpitali)

Generowanie podstawowych statystyk o użytkowniku lekarzu/tłumaczu (ilość połączeń, długość połączeń, czas odpowiedzi, średnia ocen)

  • Moduł ocen użytkowników (tłumaczy)

Moduł umożliwi ocenianie każdego pracownika tłumacza przez „drugą stronę”. System punktowy (1-5 gwiazdek, krótki komentarz, data dodania, autor, kogo dotyczy)

  • Moduł zarządzania połączeniami

Przeglądanie listy połączeń (aktualnych/historycznych, możliwość filtrowania po tłumaczu/lekarzu/szpitalu), przeglądanie szczegółów połączenia, możliwość wymuszenia zakończenia połączenia.

Administrator widzi pełną listę połączeń, szpital, połączenia przypisane do jego lekarzy, lekarz widzi tylko swoje połączenia, tłumacz widzi tylko swoje połączenia.

Lekarz ma możliwość nawiązywania połączenia ustalając wymagania (język, specyficzne kompetencje).

Tłumacz – widok połączeń oczekujących odpowiadających jego kompetencjom.

  • Moduł kalkulacji kosztów

Zakładamy że każdy język i każda kompetencja językowa (np. tłumaczenie PL->EN z dobrą znajomością zagadnień medycznych) przypisane do tłumacza/połączenia mają przypisany wskaźnik umożliwiający określenie kosztu minuty połączenia z danymi kryteriami. Administrator określający języki i kompetencje może oznaczyć je dodatkowym przelicznikiem. Np. 1 oznacza bez zmiany.  1 minuta połączenia obniży finanse konta o 1 minutę. Wskaźnik = 2 za każdą minutę połączenia obniży finanse konta o 2 minuty. Łączenie wymogów umożliwi dość szerokie kształtowanie „cen” połączeń.

  • Moduł wysyłki powiadomień email/sms

Możliwość wysłania powiadomienia sms lub email o oczekujących połączeniach, niskim stanie konta, nowej fakturze itp.

Do wysyłania powiadomień SMS potrzebna jest zewnętrzna, płatna bramka SMS.

Obsługa systemu połączeń audio/video

Komunikacja z API Cisco Jabber / Microsoft Skype.

Obsługa połączeń przez zewnętrzną usługę strumieniowania audio lub video. Obsługa nawiązywania połączeń (generowania kluczy połączenia), przekazywania ich do klienta (tłumacz/lekarz), obsługa zliczania długości połączenia, zakańczanie połączenia (np. administrator wymusza zamknięcie połączenia albo niski stan konta wymusza zamknięcie połączenia) .

Rozliczenia z partnerem połączeń audio/video nie są częścią oferty.