Wymagania funkcjonalne aplikacji internetowej

Wymagania funkcjonalne aplikacji internetowej

Baza wiedzy

Definicja wymagania funkcjonalne aplikacji internetowej.

Wymagania funkcjonalne aplikacji to określenie jak ma się ona zachować po otrzymaniu określonego zapytania. Wymagania funkcjonalne aplikacji definiują to, co system IT powinien robić. Jeśli wymagania funkcjonalne nie są spełnione, system IT nie spełni oczekiwań jego użytkowników i interesariuszy. Nie będzie działał poprawnie lub zgodnie z przeznaczeniem.

Można również myśleć o wymaganiach funkcjonalnych jako o cechach aplikacji dedykowanej, które użytkownik może wykryć. Może to być oczywista cecha, na przykład, duży przycisk "Dodaj do koszyka". Ale może to być również mniej oczywista cecha, taka jak prawidłowe obliczanie podatku od sprzedaży dla zakupu online dokonanego przez użytkownika.

Elementy wymagań funkcjonalnych aplikacji internetowej
 • Cele, wizja aplikacji.
 • Problemy jakie aplikacja ma rozwiązywać.
 • Użytkownicy, ich role i uprawnienia.
 • Funkcje aplikacji.
 • Procesy, które automatyzuje aplikacja.
 • Formularze, sposób wyświetlania informacji oraz operacje na nich wykonywane.
 • Raporty generowane przez aplikację.

Bardzo pomocnym sposobem tworzenia wymagań funkcjonalnych aplikacji jest tworzenie tzw. przypadków użycia [ang. user case]. Są to krótkie, opisane w punktach scenariusze pojedynczych zdarzeń, które zachodzą w aplikacji. Każdy przypadek użycia dotyczy jednego prostego zdarzenia.

Na wymagania funkcjonalne wymagań aplikacji internetowej składają się również wymagania techniczne. Wymagania techniczne określa dział IT w firmie. Są to spisane założenia, jakie musi spełniać aplikacja aby mogła działać w środowisku technologicznym firmy. Wymagania techniczne aplikacji internetowej zawierają:

 • Opis środowiska aplikacji, system operacyjny, baza danych, urządzenia przez które użytkownicy mają dostęp do aplikacji [komputery PC, komputery MAC, tablety, telefony komórkowe].
 • Opis systemów informatycznych, z którymi aplikacja będzie zintegrowana, stopień integracji.
 • Sposób logowania się użytkowników aplikacji.
 • Rodzaje dostępów do aplikacji [VPN, urządzenia mobilne].

Wymagania funkcjonalne aplikacji internetowej

Błędy w wymaganiach funkcjonalnych w specyfikacji aplikacji internetowej

Poniżej przedstawiam listę częstych błędów, które popełniają twórcy specyfikacji aplikacji internetowej w trakcie jej tworzenia:

 • Brak priorytetów. Brak określenia, co jest najważniejsze w aplikacji.
 • Zbyt duża obszerność wymagań. Zbyt duża liczba wymagań, które aplikacja ma spełniać. Szczególnie jest to istotne w większych aplikacjach, które maja spełniać wymogi dużej grupy interesariuszy.
 • Zbyt dużo ogólników. Opis wymagań aplikacji powinien być jednoznacznie zrozumiały dla osoby z zewnątrz firmy, w taki sposób aby nie budził zastrzeżeń i nieporozumień.
 • Brak analizy problemu, który aplikacja ma rozwiązać.
 • Jednostronność. Opis wymagań przygotowany przez sponsora lub zarząd, głównego użytkownika, który nie uwzględnia potrzeb pozostałych interesantów.
 • Brak wymagań niefunkcjonalnych aplikacji.
 • Koncentracja na wymaganiach technicznych aplikacji. Brak lub zbyt małe uwzględnienie potrzeb użytkowników i realizacji funkcji, które aplikacja ma spełniać.
 • Brak uporządkowanej struktury aplikacji. nieprzemyślany opis wymagań.
 • Luki w opisie. Brak opisu istotnych modułów lub funkcjonalności aplikacji, których wprowadzenie może w istotny sposób zmienić wycenę lub czas realizacji.

Wymagania funkcjonalne aplikacji

Podstawowe informacje na temat wymagań funkcjonalnych. Elementy, które opis wymagań funkcjonalnych powinien zawierać.
 • Opis – opis wymagania, funkcjonalności. Np.: skrócona nazwa firmy to pole tekstowe, które może zawierać dowolne znaki. Długość pola 100 zzs.
 • Wejście – określnie danych wejściowych. Ograniczenia, które mają spełniać teksty wprowadzone w pole. Np. pole email może pozwalać wprowadzać tylko znaki: liczby, litery, kropki, myślniki, podkreślniki oraz @. Tekst to ciąg znaków bez spacji. Inną nazwą na to pole jest typ.
 • Wyjście – określenie danych na wyjściu z aplikacji. np. aplikacja usuwa wszystkie znaki poza liczbami. Formatuje ciąg liczby w postaci xxx xxx xxx.
 • Czynności dodatkowe – inne czynności jakie wykonuje aplikacja.
Opis wymagań funkcjonalnych aplikacji internetowej

Wymagania funkcjonale aplikacji najlepiej jest przygotować w formie tabeli. Układ tabeli pozwala w przejrzysty sposób przedstawić poszczególne pola oraz ich opisy.

Przykład wymagań funkcjonalnych aplikacji. Opis przedstawia jedno pole.

 • Funkcja – nazwa funkcji. Może, ale nie musi zawierać identyfikator funkcji w aplikacji.
 • Opis funkcji – opis działania funkcji. Co funkcja ma zrobić z danymi wejściowymi?
 • Dane wejściowe – dane, które są wprowadzane do aplikacji i przez nią przetwarzane.
 • Źródło danych wejściowych, – jakie jest źródło danych wejściowych: klawiatura, inna funkcja, inny system
 • Wynik działania funkcji – efekt działania funkcji.
 • Wymagania – działania, jakie potrzebuje funkcja wykonać, aby uzyskać wynik swojego działania.
 • Wymagania –zasoby niezbędne, aby funkcja wykonała swoje zadanie poprawnie przy określonych założeniach.
 • Przeznaczenie – sposób postępowania z danymi wyjściowymi.
 • Warunek wstępny – założenia, jakie muszą dane spełniać, aby funkcja mogła wykonać swoje zadanie.
 • Warunek końcowy, – w jakiej sytuacji funkcja może zostać zakończona.
 • Efekt poboczny, – jakie zmiany wywoła wykonanie funkcji, a nie jest to działanie związane ze sposobem jej działania.
 • Przyczyna działania funkcji – powód, dla którego funkcja została wykonana.

Powyższy opis jest bardzo szczegółowy i można napisać, ze książkowy. W swoich codziennych działaniach wykorzystujemy tylko pola: nazwa, opis, typ, rola, źródło.

Jak napisać wymagania funkcjonalne aplikacji?

Wymagania funkcjonalne aplikacji różnią się od wymagań niefunkcjonalnych. Oba są niezbędne do rozwoju oprogramowania. Ale jeśli nie jesteś zaznajomiony z ich różnicami, może być łatwiej w pełni zrozumieć każde z nich osobno.

Użyj tego przewodnika, aby zrozumieć wymagania funkcjonalne i jak je pisać.

Jak pisać wymagania funkcjonalne aplikacji?

To, jak napiszesz wymagania funkcjonalne aplikacji, będzie zależało od metodologii tworzenia aplikacji.

Zespoły programistyczne zazwyczaj nazywają swoje wymagania funkcjonalne historyjkami użytkownika i mogą je zapisywać na karteczkach Post-Its lub karteczkach w systemie online.

Zespoły IT rozwijające produkty dla regulowanej branży mogą nadal używać najlepszych praktyk Agile, ale ze względu na rozmiar i złożoność ich produktów, będą używać bardziej ustrukturyzowanego podejścia do dokumentowania wymagań. Wymagania są zazwyczaj nakreślane jako pisemne opisy w dokumencie.

Bez względu na to, jakiej metodyki używasz, podczas pisania wymagań funkcjonalnych, chcesz zawrzeć:

 • Identyfikator - unikalną nazwę i numer.
 • Uzasadnienie .

Identyfikator jest używany, aby pomóc śledzić wymaganie w systemie IT, a pozostałe informacje pomagają wyjaśnić, dlaczego wymaganie jest potrzebne i jaka funkcjonalność musi być zapewniona.

Inne wskazówki dotyczące pisania wymagań funkcjonalnych

Istnieją różnice pomiędzy dobrze i źle napisanymi wymaganiami. Chcesz zawrzeć wszystkie istotne informacje tak dokładnie, jasno i zwięźle, jak to tylko możliwe. Oto kilka ogólnych najlepszych praktyk pisania użytecznych wymagań:

 • Używaj prostych zdań.
 • Dokumentuj wymagania funkcjonalne.
 • Każde wymaganie musi być testowalne.
 • Bądź konsekwentny w terminologii i formacie.
 • Każde wymaganie musi odnosić się do jednego z celów.
 • Używaj wizualizacji, aby wzmocnić informacje, jeśli to możliwe.
 • Jednocześnie, unikaj zbędnych informacji, które mogą być mylące.
 • Używaj znanych i powszechnie akceptowanych miar i wskaźników.
 • Skup się na cechach, których użytkownicy naprawdę potrzebują.
 • Unikaj niejasności - uczyń je tak kompletnymi i dokładnymi, jak to tylko możliwe.
 • Najlepiej jak potrafisz, uczyń je zrozumiałymi dla nietechnicznych interesariuszy.
 • Używaj "musi" zamiast "powinien". Oddzielne pola meta-danych są lepszym sposobem na wskazanie priorytetu oraz tego, czy wymaganie jest w zakresie czy poza zakresem.
 • Kwantyfikuj wymagania funkcjonalne - jeśli interesariusz chce, aby strona ładowała się "szybko", zapytaj, co to oznacza (3 sekundy lub mniej? 2 sekundy lub mniej?).
 • Jeśli zamierzasz ponownie wykorzystać wymaganie, zapisz je jako takie - na przykład, użyj "akceptuj płatności" zamiast "akceptuj płatności przez iTunes".
 • Dołącz wymagania, które wyszczególniają, czego system nie powinien robić, aby pokryć każdy scenariusz.

Wymagania funkcjonalne aplikacji dedykowanej

Wymagania funkcjonalne aplikacji dedykowanej: Tchnienie życia w rozwiązania programowe

W stale ewoluującym świecie rozwoju oprogramowania, gdzie innowacje kwitną, a potrzeby użytkowników królują, pojawiła się potężna siła - wymagania funkcjonalne. Wymagania funkcjonalne aplikacji służą jako siła napędowa aplikacji, definiując podstawowe cechy, funkcjonalności i zachowania, które umożliwiają firmom spełnienie oczekiwań użytkowników, usprawnienie procesów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Wymagania funkcjonalne kształtują podstawową funkcjonalność aplikacji, umożliwiając firmom zaspokojenie określonych potrzeb, automatyzację zadań i dostarczanie wymiernej wartości. Dołącz do nas w podróży, która odkrywa znaczenie wymagań funkcjonalnych w codziennym życiu firm, gdzie stają się one siłą napędową przewagi konkurencyjnej.

Wymagania funkcjonalne aplikacji. Wizja zorientowania na użytkownika:

W firmie leasingowej zorientowanej na klienta Tomek, wizjonerski menedżer produktu, zrozumiał znaczenie umieszczenia użytkownika w centrum procesu tworzenia oprogramowania. Wyobraził sobie aplikację, która spełniałaby unikalne potrzeby i pragnienia docelowych odbiorców, przyciągając ich uwagę i wspierając lojalność.

Wprowadził wymagania funkcjonalne, katalizatory zorientowania na użytkownika. Tomek współpracował z projektantami UX, analitykami biznesowymi i programistami, aby zdefiniować zestaw wymagań, które kształtowałyby cechy i funkcje aplikacji. Wspólnie przeprowadzili dokładne badania potrzeb użytkowników, zebrali informacje zwrotne i zidentyfikowali historie użytkowników, aby upewnić się, że aplikacja spełnia określone potrzeby użytkowników i zapewnia wspaniałe wrażenia.

Wymagania funkcjonalne przykład: Zespół opracował platformę e-commerce, która obejmowała wymagania funkcjonalne, takie jak intuicyjne wyszukiwanie produktów, spersonalizowane rekomendacje i płynne procesy płatności. Spełniając wymagania funkcjonalne związane ze zorientowaniem na użytkownika, firma zyskała przewagę konkurencyjną, ponieważ użytkownicy cieszyli się dostosowanym doświadczeniem zakupowym, co prowadziło do zwiększenia konwersji i zadowolenia klientów.

Wymagania funkcjonalne dobra praktyka: Przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań użytkowników w celu zrozumienia ich potrzeb, bolączek i preferencji. Zdefiniuj historie użytkowników i persony, aby kierować tworzeniem wymagań funkcjonalnych aplikacji. Stosowanie zwinnych metodologii, takich jak mapowanie historii użytkowników i iteracyjny rozwój, w celu ciągłego gromadzenia informacji zwrotnych i udoskonalania funkcji aplikacji.

Wymagania funkcjonalne aplikacji.  Potęga automatyzacji procesów:

W szybko rozwijającym się przedsiębiorstwie Sylwia, specjalistka ds. usprawniania procesów, dostrzegła nieefektywności i wąskie gardła, które ograniczały produktywność i efektywność pracowników. Starała się usprawnić przepływy pracy i zautomatyzować powtarzalne zadania, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i zwiększyć wydajność operacyjną.

Wprowadziła wymagania funkcjonalne, architektów automatyzacji procesów. Sylwia współpracowała z analitykami biznesowymi, programistami i ekspertami merytorycznymi w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i zdefiniowania wymagań funkcjonalnych, które zautomatyzowałyby kluczowe procesy biznesowe. Zmapowali przepływy procesów, zidentyfikowali punkty integracji z istniejącymi systemami i określili wymagane funkcje w celu zwiększenia wydajności.

Wymagania funkcjonalne przykład: Zespół opracował dedykowany system CRM (Customer Relationship Management), który zautomatyzował zarządzanie potencjalnymi klientami, komunikację z klientami i śledzenie procesu sprzedaży. Spełniając wymagania funkcjonalne związane z automatyzacją procesów, firma zyskała przewagę konkurencyjną poprzez zwiększenie produktywności zespołu sprzedaży, poprawę zarządzania relacjami z klientami i przyspieszenie cykli sprzedaży.

Wymagania funkcjonalne dobra praktyka: Przeprowadzenie dokładnej analizy procesów biznesowych w celu zidentyfikowania nieefektywności i obszarów wymagających automatyzacji. Ścisła współpraca z interesariuszami w celu zdefiniowania jasnych i wymiernych celów optymalizacji procesów. Korzystaj z narzędzi takich jak diagramy przepływu procesów i historie użytkowników, aby uchwycić wymagania funkcjonalne i zapewnić płynną integrację z istniejącymi systemami.

Wymagania funkcjonalne aplikacji. Dążenie do integracji i łączności:

W cyfrowo połączonym ekosystemie Piotr, ambitny dyrektor sprzedaży, dostrzegł potrzebę integracji wielu systemów oprogramowania w celu ułatwienia przepływu danych, usprawnienia współpracy i podejmowania decyzji w oparciu o dane. Jego celem było rozbicie silosów danych i zapewnienie płynnej łączności w całej organizacji.

W tym momencie pojawiły się wymagania funkcjonalne, które były motorem integracji i łączności. Piotr współpracował z architektami systemów IT, programistami i analitykami danych w celu zdefiniowania wymagań funkcjonalnych, które umożliwiłyby integrację systemu IT, synchronizację danych i raportowanie w czasie rzeczywistym. Zidentyfikowali wymagane interfejsy, formaty danych i protokoły integracji, aby zapewnić płynną komunikację między systemami IT.

Wymagania funkcjonalne przykład: Zespół opracował dedykowane oprogramowanie dla firmy, które zintegrowało się z różnymi działami, takimi jak finanse, HR i zarządzanie zapasami. Spełniając wymagania funkcjonalne związane z integracją i łącznością, firma zyskała przewagę konkurencyjną, umożliwiając płynną wymianę danych, eliminując ręczne wprowadzanie danych i zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym na potrzeby podejmowania decyzji. Integracja ta zwiększyła wydajność operacyjną, zmniejszyła liczbę błędów i umożliwiła organizacji podejmowanie decyzji opartych na danych.

Wymagania funkcjonalne dobra praktyka: Przeprowadzenie dokładnej analizy istniejących systemów i przepływów danych w celu zidentyfikowania wymagań dotyczących integracji. Zdefiniowanie jasnych formatów wymiany danych, interfejsów API i protokołów w celu zapewnienia płynnej integracji. Wdrożenie solidnych mechanizmów walidacji i synchronizacji danych w celu utrzymania spójności danych w różnych systemach.

Wymagania funkcjonalne aplikacji. Dążenie do skalowalności i elastyczności:

W szybko rozwijającym się startupie Ewelina, myśląca przyszłościowo kierowniczka techniczna, przewidziała potrzebę stworzenia aplikacji, która mogłaby się dostosowywać i skalować wraz ze zmieniającymi się potrzebami młodego startupu. Jej celem było zbudowanie solidnej i elastycznej platformy, która mogłaby pomieścić rosnący ruch użytkowników, rozszerzające się funkcje i zmieniające się wymagania biznesowe.

Oto wymagania funkcjonalne, architekci skalowalności i elastyczności. Ewelina współpracowała z architektami oprogramowania, programistami i specjalistami ds. infrastruktury w celu zdefiniowania wymagań funkcjonalnych aplikacji, które zapewniłyby skalowalność i elastyczność aplikacji. Zaprojektowali modułową architekturę, wdrożyli infrastrukturę opartą na chmurze i włączyli funkcje takie jak równoważenie obciążenia i automatyczne skalowanie.

Wymagania funkcjonalne przykład: Zespół opracował dedykowaną aplikację baza wiedzy w firmie wraz z system zarządzania treścią (CMS), który mógł obsługiwać rosnącą ilość treści, obsługiwać wiele ról użytkowników i dostosowywać się do przyszłej rozbudowy. Spełniając wymagania funkcjonalne związane ze skalowalnością i elastycznością, firma zyskała przewagę konkurencyjną, bez wysiłku skalując swoje operacje związane z treścią, utrzymując optymalną wydajność i dostosowując się do zmieniających się wymagań rynku.

Wymagania funkcjonalne dobra praktyka: Przyjęcie modułowej i skalowalnej architektury w celu dostosowania do przyszłego wzrostu i zmieniających się wymagań. Wykorzystanie infrastruktury i usług opartych na chmurze w celu zapewnienia skalowalności i elastyczności. Wdrożenie testów wydajności i monitorowania w celu zapewnienia, że aplikacja poradzi sobie z rosnącym obciążeniem użytkowników.

W sferze wymagań funkcjonalnych, gdzie innowacyjność spotyka się z użytecznością i wydajnością, firmy mogą tworzyć przewagę konkurencyjną, która pozwoli im wyprzedzić konkurencję. Stawiając na pierwszym miejscu zorientowanie na użytkownika, automatyzację procesów, integrację i skalowalność, firmy mogą tworzyć aplikacje, które wyróżniają się spełnianiem określonych potrzeb, optymalizacją operacji i dostosowywaniem się do dynamicznego krajobrazu biznesowego.

Pamiętaj, że aby wyruszyć w tę podróż, firmy muszą wspierać współpracę między interesariuszami, stosować zwinne metodologie, nadawać priorytet opiniom użytkowników i stale iterować w oparciu o zmieniające się wymagania. Niech wymagania funkcjonalne będą głównymi zasadami, które kształtują aplikacje, zwiększają przewagę konkurencyjną i torują drogę do sukcesu w świecie cyfrowym.

Powiązane artykuły