Wymagania funkcjonalne vs. wymagania niefunkcjonalne: Które wymagania są ważniejsze?

Wymagania funkcjonalne vs. wymagania niefunkcjonalne: Które wymagania są ważniejsze?

Podobnie jak inne zawody, zarządzanie projektami również ma swój własny żargon, który jest często używany przez inżynierów oprogramowania i klientów. Usłyszysz terminy takie jak "wymagania funkcjonalne aplikacji" i "wymagania niefunkcjonalne aplikacji" często wymieniane, gdy rozpoczyna się tworzenie aplikacji dedykowanej. Jeśli jesteś nowicjuszem w dziedzinie tworzenia wymagań aplikacji i zarządzania projektami IT, możesz czuć się jak outsider, jeśli nie masz wiedzy na temat wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Stworzyliśmy ten tekst specjalnie dla tych, którzy chcą bliżej poznać wymagania funkcjonalne aplikacji i wymagania niefunkcjonalnych aplikacji.

Załóżmy, że planujesz wdrożyć transformację cyfrową w firmie i wdrożyć system IT, aplikację dedykowaną. Musisz zadbać o wszystko zarówno o wygląd jak i to co i jak ma aplikacja wykonywać.

Oznacza to, że posiadasz wiedzę, znasz cel zmian, ale nie wiesz, w jaki sposób wszystkie elementy pomogą Ci zrealizować cel. Wszystkie wymagania powinny być wystarczająco dokładne, aby spełniały pomysły. Zrozumiałe i dobrze sporządzone dla projektu, aby odnieść sukces. W terminologii technologii oprogramowania, powiedzmy na przykład,

 • Nie wiesz, jak system IT będzie reagował na zmiany w obciążeniu pracą?
 • Nie wiesz też, jak często system IT będzie narażony na przestoje?

Aby skompilować musisz jasno określić wszystkie swoje wymagania analitykowi biznesowemu podczas dyskusji na temat wdrażanego systemu IT.

Zrozumienie całego procesu tworzenia aplikacji dedykowanej również odgrywa ważną rolę w definiowaniu jej wymagań. Poniżej znajduje się lista, przykład wymagań.

Różnica pomiędzy wymaganiami funkcjonalnymi aplikacji i wymaganiami niefunkcjonalnymi

Jaki ma wpływ, jeśli nie skupisz się na komunikacji lub definiowanie wymagań projektowych?

Cóż, nie omówione, ale ważne wymagania projektowe mogą skazać Cię na porażkę. Zawsze chcesz dostarczyć aplikację, którą użytkownicy zaakceptują, ale nic nie dzieje się bez skutecznej komunikacji. Każda osoba pracująca nad aplikacją dedykowaną pracuje w chaosie bez znajomości celu.

Statystyki, które możesz spotkać w internecie:

 • Bez jasno określonych wymagań czas i budżet projektu mogą wzrosnąć o prawie 60%.
 • Brak precyzyjnych wymagań może w późniejszym okresie kosztować ciebie ponad 40% budżetu.
 • Ponad 30% projektów IT kończy się niepowodzeniem z powodu niejasnych wymagań projektowych i założeń.
 • Tylko prawie 70% projektów IT udaje się dostarczyć w ramach planowanego budżetu i czasu poprzez spełnienie standardów jakości oraz komunikację.

Bez jasno zdefiniowanych wymagań projektowych, możesz przegapić zakres projektu, co może kosztować Cię na późniejszych etapach. Dodatkowo, będziesz musiał zainwestować zarówno czas, jak i pieniądze w naprawę błędów i poprawę jakości.

Co jest pierwsze, wymagania funkcjonalne czy wymagania niefunkcjonalne aplikacji.

Różnica pomiędzy wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi

Co to jest wymaganie funkcjonalne aplikacji?

Wymagania funkcjonalne są podstawowymi wymaganiami, które definiują system IT lub komponent. Wymaganie funkcjonalne aplikacji określają, jak system IT powinien działać i zachowywać się przy określonych wejściach. Wymagania funkcjonalne mogą być czymkolwiek, wyjściem, zachowaniem lub zmianą w funkcjonalności przy jakimkolwiek działaniu.

Wymaganie funkcjonalne aplikacji określają, jak system IT ma działać w ramach określonych funkcji. Mogą to być obliczenia, interakcje użytkownika, manipulacje danymi, cokolwiek. Wymagania funkcjonalne to cechy, które definiujesz w systemie IT, które wzbogacą doświadczenie klienta.

Różnica pomiędzy wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi aplikacji

Co to są wymaganie niefunkcjonalne aplikacji?

Wymagania niefunkcjonalne aplikacji to te, które kładą fundament pod wysokiej jakości doświadczenie użytkownika. Sprawdzają atrybuty jakościowe systemu IT i zapewniają skuteczność funkcji.

Wymagania niefunkcjonalne aplikacji pomagają ocenić jakość funkcji i systemu IT z perspektywy zorientowanej na użytkowników.

Jeśli zdefiniujemy wymagania funkcjonalne jako "jak system IT będzie działał?", to wymaganie niefunkcjonalne może być zdefiniowane jako "jak oczekujemy, że system IT będzie działał po interakcji"?

Wymaganie niefunkcjonalne pozwalają na podkreślenie ograniczeń systemu IT, które mogą pojawić się w przyszłości w procesie rozwoju oprogramowania. Ponadto, można nałożyć ograniczenia na funkcjonalność systemu IT.

Funkcjonalna aplikacja może być rozwijana bez definiowania wymagań niefunkcjonalnych. Ale jej sukces zawsze będzie pod znakiem zapytania! Możesz stracić swoich klientów, jeśli nie zwróciłeś uwagi na wymagania niefunkcjonalne.

Możemy stwierdzić, że oba wymagania są równie ważne i wzajemnie powiązane. Jeśli nie spełnisz któregoś z nich, ucierpi na tym cały system IT.

Korzyści tworzenia wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

Określenie wymagań wyrównuje poziom wiedzy zespołu i interesariuszy:

Gdy masz dobrze zdefiniowane i jasne wymagania biznesowe, możesz wyjaśnić je prościej interesariuszom.

Redukcja czasu spędzonego na nieistotną komunikację:

Podejście krok po kroku w kierunku wspomnianych wymagań zapewnia, że wszystkie wymagania procesowe są potwierdzone. W ten sposób cały zespół pracuje razem, co skutkuje szybszymi i oczekiwanymi rezultatami rozwoju.

Pozwala na bardziej precyzyjne oszacowanie budżetu:

Szczegółowe zrozumienie wymagań projektowych pozwala na precyzyjne oszacowanie projektu.

Stworzenie aplikacji wolnej od błędów (lub z mniejsza ich liczbą):

Wszelkie wariacje lub zmiany w funkcjonalności aplikacji na późniejszych etapach, często prowadzą do błędów w systemie. Z drugiej strony, jeśli zidentyfikowałeś i naprawiłeś błędy w fazie początkowej, to możesz opracować aplikację wolną od błędów w wyznaczonym czasie. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne sprawiają, że jesteś gotowy na to, co myślałeś o swoim wymarzonym systemie IT.

Spójrz na poniższe zestawienie na temat obu wymagań.

Wymagania funkcjonalne aplikacji

 • Opisują, jak funkcja powinna działać.
 • Skupiają się na wyniku działania użytkownika.
 • Definiuje wymagania użytkownika.
 • Posiada funkcje uwzględnione w przypadkach użycia.
 • Weryfikuje funkcjonalność systemu.

Wymagania niefunkcjonalne aplikacji

 • Opisują, jakie właściwości sprawią, że funkcja będzie działać.
 • Skupiają się na uproszczeniu procesu i wykonania wyniku.
 • Definiują oczekiwania i doświadczenia użytkownika działania użytkownika.
 • Posiadają ograniczenia, które pomogą zredukować czas i koszty rozwoju.
 • Weryfikują wydajność systemu.
Wymagania funkcjonalne przykłady:

Lista przykładów wymagań funkcjonalnych obejmuje każde zachowanie systemu IT, zmieniające się pod wpływem zastosowanej funkcji. Jeżeli wymagania funkcjonalne nie zostaną potwierdzone, system nie będzie działał.

 • Reguły biznesowe.
 • Poziomy autoryzacji.
 • Śledzenie audytów.
 • Interfejsy zewnętrzne.
 • Funkcje administracyjne.
 • Generowanie danych historycznych.
 • Uwierzytelnianie użytkownika na żądanie.
 • Logi serwera wszystkich istniejących danych.
 • Generowanie raportów w określonym czasie.
 • Definiowanie poziomów autoryzacji systemu.
Wymagania niefunkcjonalne przykłady:

Na liście wymagań niefunkcjonalnych znajdują się,

 • Pojemność.
 • Wydajność.
 • Środowisko.
 • Użyteczność.
 • Skalowalność.
 • Obsługowość.
 • Niezawodność.
 • Odzyskiwalność.
 • Bezpieczeństwo.
 • Utrzymywalność.
 • Interoperacyjność.
 • Integralność danych.
 • 2-poziomowe uwierzytelnianie.

Rozwinięcie wymagań niefunkcjonalnych:

 • Aplikacja IT powinna mieć kolor tła wszystkich ekranów #fffaaa.
 • Aplikacja IT powinna przestrzegać wymagań regulatora.
 • Aplikacja IT powinien rejestrować każdą nieudaną próbę logowania;
 • Użytkownicy powinni zmienić hasło po pierwszym udanym logowaniu.
 • Dashboard powinien pojawić się w ciągu 3 sekund po zalogowaniu użytkownika.
 • Aplikacja IT powinien być w stanie obsłużyć XYZ liczbę użytkowników, zapewniając płynne działanie.

Przykłady wymagań dadzą Ci jasne zrozumienie, jak wymagania niefunkcjonalne zwracają uwagę na atrybuty jakościowe systemu IT. Jednakże, zarówno klient, jak i zespół deweloperski, mogą zapomnieć o omówieniu wymagań niefunkcjonalnych w początkowej fazie. A to może skutkować konfliktem w późniejszym czasie.

Jak zdefiniować wymagania funkcjonalne?

Jeśli twoje podejście do rozwoju oprogramowania jest zwinne (Agile), prawdopodobnie zdefiniujesz wymagania w dokumencie. Dokument wymagań funkcjonalnych będzie zawierał historie użytkowników, przypadki użycia, a także następujące sekcje.

 • Cel: Ta sekcja będzie zawierała całe tło, definicje i przegląd systemu;
 • Zakres aplikacji, oczekiwania i zasady biznesowe;
 • Wymagania dotyczące bazy danych, atrybuty systemu i wymagania funkcjonalne;
 • Przypadki użycia, czyli opisywać, w jaki sposób użytkownik będzie wchodził w interakcję z systemem. Zdefiniuj rolę każdego aktora biorącego udział w interakcji;
 • Napisz jasno cel wdrożenia systemu IT.
 • Wspomnij o użytkownikach aplikacji, którzy szczegółowo opiszą, jak krok po kroku będą się angażowali w tworzenie aplikacji.
 • Opracuj klikalny prototyp aplikacji. To pomoże Ci reprezentować produkt w lepszy i przekonujący sposób dla interesariuszy. Możesz wybrać prototypy do wyrzucenia lub prototypy interaktywne dla swojego projektu.
Jak zdefiniować wymaganie niefunkcjonalne?

Teraz nadchodzi część, w której definiujesz oczekiwania jakościowe aplikacji dedykowanej. Te atrybuty opisują sposoby, w jakie oczekujesz, że aplikacja będzie się zachowywała.

 • Zdefiniuj oczekiwania dotyczące użyteczności produktu.
 • Opisz, do jakich praw i regulacji aplikacja powinna spełniać.
 • Zdefiniuj dostępność aplikacji, czyli czy będzie ona funkcjonować 24/7/365?
 • Określ wydajność systemu IT dla różnych funkcjonalności. To znaczy, w jakim czasie użytkownik powinien zobaczyć listę, jak długo użytkownik będzie połączony z aplikacją w przypadku braku połączenia z internetem, itp.
 • Zdefiniuj wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu IT.
 • Użyj narzędzi do automatycznego testowania, aby upewnić się co do wydajności aplikacji dedykowanej.
Jak są zapisywane i przedstawiane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne?

Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych aplikacji podczas inicjacji projektu jest jak burza mózgów na temat idei systemu IT. Możesz zebrać wymagania i przygotować dokument samodzielnie.

Możesz przygotować specyfikację wymagań systemowych, gdzie oba wymagania są wymienione w jednym dokumencie. Dokument jasno definiuje cel i przeznaczenie aplikacji dedykowanej. Wymagania funkcjonalne rozwiązania mogą być rozbite na strukturę WBS (Work Breakdown Structure), gdzie cały proces tworzenia wymagań aplikacji jest podzielony na komponenty. Komponenty te są na tyle małe, że nie można ich dalej dzielić.

Innym podejściem do definiowania wymagań aplikacji w dokumencie jest podejście polegające na opisie przypadków użycia, wykorzystania aplikacji. W tym podejściu proces tworzenia wymagań aplikacji jest dzielony na różne stany, takie jak aktorzy i role. Podejście przypadków użycia pozwala na uwzględnienie wymagań każdego użytkownika i odpowiednie zdefiniowanie jego potrzeb.

Wymagania

Wymagania funkcjonalne vs. wymagania niefunkcjonalne: Które wymagania są ważniejsze?

Wracając do pytania, co jest pierwsze, wymagania niefunkcjonalne czy wymagania funkcjonalne? Cóż, powiedzielibyśmy, że oba te elementy są ze sobą powiązane. Możesz przygotować model roboczy poprzez zebranie wymagań funkcjonalnych, ale możesz nie być w stanie dostarczyć oczekiwanego i satysfakcjonującego rozwiązania. Dlatego też, określenie jasnych i zrozumiałych wymagań aplikacji jest kluczem do sukcesu.

Poprzez zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych jesteś w stanie określić dokładne i precyzyjne wyniki. Ponadto, cały zespół ma jasność co do oczekiwań wobec aplikacji dedykowanej, a zatem można przyspieszyć proces rozwoju oprogramowania.