Tworzenie wartości dla klientów

Tworzenie wartości dla klientów

Zarządzanie zmianą

W przypadku, gdy istniejący zespół realizujących usługi wewnątrz firmy dokonuje transferu do firmy ComminT, nasi konsultanci i specjaliści zarządzają tą zmianą. Pracujemy zgodnie z jasno określonymi celami i standardami, dajemy klientom pełny obraz postępu transformacji przez cały okres zmian. Dostarczamy naszym klientom realną wartość i korzyści poprzez ciągłą poprawę:

 • Bezproblemowo przejmując pracowników, przenosząc ich do nowych zadań, oferujemy możliwości nabycia nowych umiejętności i entuzjazmu
 • Sprawne zarządzanie procesami biznesowymi
 • Wykorzystując możliwości technologii informatycznych
 • Wykorzystując nowe pomysły i rozwiązania
 • Poprawiający proces obsługi klientów
 • Dostarczając i świadcząc usługi dostosowane do potrzeb użytkowników i oczekiwań zarządu w zakresie efektywności kosztowej.
Tworzenie wartości dla klientów, płynne zarządzanie zmianą

Udana zmiana w zakresie outsourcingu wymaga nie tylko dyscypliny lecz także inspiracji i natchnienia. W ramach firmy ComminT posiadamy unikalne doświadczenie i perfekcję w zakresie przeprowadzania tego typu projektów. Posiadamy umiejętności w zakresie przeprojektowaniu procesu, identyfikując i koordynując wszystkie aspekty zmiany poprzez:

 • Wprowadzając biznesowe przeprojektowanie procesów i struktur organizacyjnych
 • Wdrażając nowe rozwiązania, systemy i technologie
 • Przejmując ryzyko i obowiązki pracowników
 • Rozumiejąc potrzeby klienta.

Nasze usystematyzowane, szczegółowe i ostrożne podejście zapewnia skoordynowane wprowadzenie zmiany - bez przerywania zakresu i jakości świadczonych usług.

Tworzenie wartości dla klientów, elastyczny partner.

Partner umiejący dostosować się do zmieniających się warunków u swoich klientów

Nasze rozległe umiejętności i dostęp do wiedzy zgromadzonej poprzez świadczenie usług dla wielu, różnych firm pozwalają nam oferować usługi dla każdej organizacji. Nasi klienci reprezentują różne sektory przemysłu, posiadamy niezbędne zasoby aby oferować rozwiązania dokładnie dostosowane do potrzeb klientów:

 • Pracownicy świadczący usługi w różnym zakresie czasu
 • Infrastruktura techniczna dostosowana jest do potrzeb klientów
 • Elastyczne modele świadczenia usług, zdalnie, na miejscu, poprzez stałe przebywanie na miejscu w siedzibie klienta.

Powiązane artykuły