Wykorzystanie administracji

Wykorzystanie administracji

Zarządzanie zmianą

Od 2003 pracujemy z klientami i dla klientów aby usprawnić ich procesy biznesowe. Zmienić i lepiej wykorzystać ich personel w zakresie realizowanych usług. Naszym celem jest: tworzyć dodatkową wartość poprzez zmiany w sposobie zarządzania, wdrażać, kolejne mierzalne pozytywne zmiany w zakresie jakości i efektywności oferowanych usług.

W każdym możliwym miejscu i sytuacji staramy się unikać wielkich i znaczących zmian. Zmian, których wprowadzenie może spowodować zachwianie stabilnością realizacji podstawowych procesów biznesowych u naszych klientów. Podejście nasze jest zachowawcze, poparte naszym doświadczeniem, ale również innowacyjne w swojej prostocie i skuteczności mierzonej efektami naszych wdrożeń. Używając naszych rozległych zasobów, jeśli jest to konieczne,  przez cały proces utrzymujemy ciągłość realizowanych usług podczas całego procesu zmiany.

Wiedzę i doświadczenie naszych klientów łączymy z naszymi zasobami wiedzy oraz metodologią działania w celu tworzenia nowych, lepszych, bardziej wydajnych rozwiązań. Nasi klienci wyznaczają cele, do których my dostosowujemy systemy, oraz procesy biznesowe. Posiadamy rozwiązania, które zostały wielokrotnie wykorzystane w różnych obszarach zarzadzania zmianą.

  • Określenie celu, tworzenie wspólnego zrozumienia w zakresie wyznaczania celów zarówno krótkoterminowych jak i w dłuższym okresie czasu
  • Audyt obecnej sytuacji, szczegółowa wiedza i zrozumienie wszystkich elementów usług, zarówno informacji i elementów wprowadzanych do systemu jak również efektów ich działania, połączenie obiegu dokumentów, wydajności i zależności infrastruktury
  • Zmiana, wdrożenie rozwiązania przez usystematyzowanie mapy procesu, zarządzania ludźmi, unowocześnienia technologii oraz zmiany i poprawy środowiska pracy
  • Działanie i pomiar wdrożonych zmian, wprowadzenie miar i raportów wskaźników wydajności, czasu osiągnięcia poszczególnych etapów, w celu poprawy procesów w zakresie usług oraz korzyści klientów i wykorzystanie tej wiedzy w przyszłych sytuacjach.

Powiązane artykuły