Definicja Brexit
Definicja Brexit, ujęcie potoczne Potocznie Brexit to połączenie dwóch słów British i Exit. Wyjście wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które...