Baza wiedzy

Baza wiedzy

Aplikacja do automatyzacji procesów biznesowych

Aplikacja do automatyzacji procesów biznesowych

Aplikacja do automatyzacji procesów biznesowych to temat bardzo często poruszany w różnych artykułach. Również firmy badawcze poruszają temat automatyzacji procesów biznesowych w swoich publikacjach przedstawiając zestawienia i porównania. Świat się zmienia. Aplikacje do automatyzacji procesów biznesowych też się zmieniają. Stąd kolejny artykuł na ten temat. To, co obecnie napędza zmiany na...
Modelowanie procesów biznesowych BPMN

Modelowanie procesów biznesowych BPMN

Każda firma działa na konkurencyjnym rynku. Procesy biznesowe zachodzące w firmie charakteryzują się różnymi rydzykami i różnym wpływem na konkurencyjność firmy. Mapowanie procesów biznesowych bpmn wpływa na rozpoznanie aktywności, które wpływają na konkurencyjność firmy. Zmieniające się otoczenie biznesowe, zmiany w obszarze technologii informatycznych, wzrost liczby firm konkurencyjnych,...
Definicja Brexit

Definicja Brexit

Definicja Brexit, ujęcie potoczne Potocznie Brexit to połączenie dwóch słów British i Exit. Wyjście wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które rozpoczęło się od referendum w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu 2016 roku. Brexit ma się odbyć 29.03.2019, dwa lata od momentu złożenie dokumentów w Brukseli przez przedstawicieli UK. Definicja Brexit, ujęcie rzeczownikowe Definicja Brexit –...
Definicja VST, Definicja Vendor Selection Team

Definicja VST, Definicja Vendor Selection Team

Definicja VST - Vendor Selection Team – zespół dokonujący wyboru dostawcy. Zespół osób najczęściej pracowników firmy – ale nie tylko – mający na celu: wybranie osób, które mają uczestniczyć w procesie po stronie firmy; zdefiniowanie obszaru outsourcingu, produktów, które mają być  dostarczane w procesie jego realizacji; określenie technicznych i biznesowych wymagań; określenie wymagań...
Definicja VBM, Definicja Value Based Management

Definicja VBM, Definicja Value Based Management

Definicja VBM - Value Based Management – zarządzanie firmy oparte na kreowaniu wartości dla udziałowców. VBM opiera się na kreowaniu wartości firmy, działaniami mającymi na celu tworzenie jak największej wartości firmy w przyszłości; zarządzaniu wartością firmy – zarządzaniu zmianą, kulturze organizacyjnej, komunikacji, przywództwie; mierzeniu wartości. Koncepcja Value Based...
Definicja TCO, Definicja Total Cost of Outsourcing

Definicja TCO, Definicja Total Cost of Outsourcing

Definicja TCO - Total Cost of Outsourcing – całkowity koszt outsourcingu. Określenie TCO wszystkich kosztów związanych z kontraktem outsourcingowym w zakresie osobowy, technologicznym, kulturowym oraz wartości generowanej dla firmy. WAŻNE: Definicja TCO, Definicja Total Cost of Outsourcing została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek: Inteligentny outsourcing. Sztuka...
Definicja SVM, Definicja Shareholder Value Management

Definicja SVM, Definicja Shareholder Value Management

Definicja SVM - Shareholder Value Management – zarządzanie wartością dla udziałowca. SVM jest bardzo blisko związane z VBM. SVM polega na tworzeniu wartości firmy w długim okresie czasu poprzez zarządzanie. WAŻNE: Definicja SVM, Definicja Shareholder Value Management została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek: Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor:...
Definicja Subcontracting, Definicja Subletting, Definicja contacting out

Definicja Subcontracting, Definicja Subletting, Definicja contacting out

Definicja Subcontracting, subletting lub contacting out - Przeniesienie części realizacji kontraktu na inny, trzeci podmiot, który nie posiada kontraktu z zleceniodawca usług outsourcingowych. Zlecenie firmie trzeciej realizacji części kontraktu outsourcingowego dokonuje firma outsourcingowa posiadająca umowę outsourcingową z firmą zlecającą realizację usług...