Definicja Auditor, Definicja Audytor
Definicja Auditor – Audytor – firma, organizacja lub osoba, zajmująca się zawodowo wykonywaniem niezależnej oceny stosowanych rozwiązań obecnie....
Definicja przypadki użycia, definicja
Przypadki użycia to zbiór powiązanych ze sobą wspólnym celem użytkowania sytuacji. Przypadki użycia są graficzną prezentacją wymagań funkcjonalnych...