Baza wiedzy

Baza wiedzy

Definicja CSV, Definicja Creating Shareholder Value – tworzenie wartości dla udziałowca

Definicja CSV, Definicja Creating Shareholder Value – tworzenie wartości dla udziałowca

Definicja CSV – Creating Shareholder Value – tworzenie wartości dla udziałowca. Działalność firmy mająca na celu tworzenie wartości dla jej udziałowców w postaci wzrostu akcji na giełdzie. WAŻNE: Definicja CSV, Definicja Creating Shareholder Value – tworzenie wartości dla udziałowca została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek: Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej...
Definicja CSR, Definicja Corporate Social Responsibility

Definicja CSR, Definicja Corporate Social Responsibility

Definicja CSR – Corporate Social Responsibility - odpowiedzialność społeczna firmy. Koncepcja przjęcie odpowiedzialności za działania firmy mające wpływ na jej otoczenie w postaci środowiska naturalnego, klientów, pracowników, społeczeństwo, udziałowców oraz innych uczestników sfery publicznej. WAŻNE: Definicja CSR, Definicja Corporate Social Responsibility - odpowiedzialność społeczna firmy...
Definicja CSF, Definicja Critical Success Factor

Definicja CSF, Definicja Critical Success Factor

Definicja CSF – Critical Success Factor - kluczowy czynnik sukcesu. Czynniki mające najistotniejszy wpływ na podjęcie decyzji. W ramach wdrożenia procesu podejmowania decyzji opartych na CSF, każdej działalności przypisuje się wagi (istotności) oraz sumuje ich łączną wartość. WAŻNE: Definicja CSF, Definicja Critical Success Factor, Definicja kluczowy czynnik sukcesu została opracowana na...
Definicja Crowdsourcing, Definicja tłum ekspertów zewnętrznych

Definicja Crowdsourcing, Definicja tłum ekspertów zewnętrznych

Definicja Crowdsourcing – tłum ekspertów zewnętrznych. Tę zbitkę dwóch angielskich słów - "crowd" (tłum) oraz "outsourcing" (powierzenie części zadań spółki firmie zewnętrznej) - wymyślił Jeff Howe, dziennikarz magazynu "Wired". Polega ona na tym, że szukając rozwiązań, firmy zwracają się nie tylko do własnych pracowników, ale również do "tłumu ekspertów" zewnętrznych, i to z przeróżnych...
Definicja CRM, Definicja Customer Relationship Management

Definicja CRM, Definicja Customer Relationship Management

Definicja CRM – Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami. Sposób działania firmy mający na celu monitorowanie i zaspakajanie potrzeb klientów poprzez działania różnych osób i służb w celu generowania jak największego zysku dla firmy w długim okresie czasu. WAŻNE: Definicja CRM, Definicja Customer Relationship Management została opracowana na podstawie nastepujących...
Definicja BPO, Definicja Business Process Outsourcing

Definicja BPO, Definicja Business Process Outsourcing

Definicja BPO – Business Process Outsourcing – proces outsourcingu w firmie polegający na zleceniu firmie zewnętrznej konkretnej działalności i wzięciu za tę działalność przez nią odpowiedzialności. BPO to centra usług, gdzie firma zewnętrzna na rzecz klienta realizuje w sposób efektywny i niskokosztowy niektóre z jego własnych procesów biznesowych. Najczęściej są to procesy związane z finansami...
Definicja BPM, Definicja Business Process Management

Definicja BPM, Definicja Business Process Management

Definicja BPM - Business Process Management – sposób działania firmy, w którym procesy w niej zachodzące są wspierane poprzez oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie zdarzeniami w niej występującymi. WAŻNE:Definicja BPM, Definicja Business Process Management została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek: Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor:...
Definicja Auditor, Definicja Audytor

Definicja Auditor, Definicja Audytor

Definicja Auditor – Audytor – firma, organizacja lub osoba, zajmująca się zawodowo wykonywaniem niezależnej oceny stosowanych rozwiązań obecnie. Audytor weryfikuje wykonanie umowy w zakresie outsourcingu w trakcie jej realizacji. WAŻNE: Definicja Auditor, Definicja Audytor opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek: Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor:...