Outsourcing IT on Demand
Outsourcing IT na życzenie  On Demand Outsourcing IT Outsourcing IT na życzenie to najwyższy możliwy etap współpracy pomiędzy firmą a...
Selektywny Outsourcing IT
Selektywny Outsourcing IT W selektywnym modelu Outsourcing IT, firmy zlecają zarządzanie tylko pewnym obszarem środowiska IT przez firmę...
In Sourcing IT
In-Sourcing – wykonywanie zadań stojących przed działem informatyki przez pracowników firmy In Sourcing ma zastosowanie wtedy, kiedy firma nie...
Pełny Outsourcing IT
Pełny Outsourcing IT Pełny outsourcing może być zdefiniowany jako umowa, w której firma przekazuje większość lub całą odpowiedzialność za IT do...
Modele Outsourcingu IT
Modele świadczenia usług outsourcingu IT Firmy uważają korzystanie z usług wsparcia IT poprzez korzystanie z usług firm świadczących usługi...
Modele outsourcingu IT wg. Gartner
Rozwój usług outsourcingu informatycznego wg Garnetra W przyszłości dominującym modelem współpracy dla firm będzie outsourcing informatyczny...
Wymagania systemu IT
Cel realizacji prac. Określenie szczegółowych wymagań funkcjonalnych wobec systemu i wymagań wobec dostawcy systemu, przygotowanie zapytania...