Efektywność pracy, a sposób pracy w najbliższych latach

Efektywność pracy, a sposób pracy w najbliższych latach

Efektywność pracy

Co wydarzy się kiedy aplikacje dedykowane oraz technologia, którą używasz każdego dnia stanie się ogólnie powszechna?

Co stanie się, gdy połączymy w jeden organizm, pod względem technicznym, wszystkie  swoje działania konsumenckie i profesjonalne?

Skutek takich działań to radykalna zmiana w produktach, które wykorzystujemy w pracy i w efekcie odwracania do góry nogami kanonu praktyk stosowanych w zarządzaniu. To zmiana zasad, które określają jak efektywnie pracować.

Obecnie, w XXI wieku, działania biznesowe muszą umieć objąć swoją działalnością zarówno aktywność ludzi jako pracowników, przedsiębiorców jak również, funkcjonowanie tych samych osób, jako konsumentów. Uwzględniając różne role tych samych osób, firmy są zmuszone wykorzystywać technologię jako aplikacje dedykowane, które w jednym przypadku musi być bardzo pro-biznesowe, a w kolejnym bardzo pro-konsumenckie. Bardzo istotny jest fakt, że w obu przypadkach w tym samym czasie jedne grupa osób może wykorzystywać informacje jak konsumenci inna jak pracownicy. Działania podejmowane przez firmy, muszą umieć połączyć obie formy aktywności ludzi. Biznes musi umieć przewidzieć oraz wykorzystać różne platformy technologiczne. Firmy są zmuszone określić jak będą zmieniały się zarówno oprogramowanie jak również sprzęt informatyczny w przyszłości.

Rola jaką pełni dzisiaj szeroko rozumiana technologia będzie się zmieniać. Jedną z takich tendencji jest konsumeryzacja rozwiązań informatycznych albo inaczej konsumeryzaja IT. Dzisiaj nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, w którą stronę będzie podążał rynek i tendencje w zakresie wykorzystywania zarówno oprogramowania jak również sprzętu. Nowe, pojawiające się każdego roku aplikacje dedykowane zmieniają radykalnie definicję i rozumienie efektywności pracy. Świat biznesu czuje się zakłopotany, nie jest w stanie przewidzieć sposobów, w jakie użytkownicy będą wykorzystać nowe aplikacje dedykowane. Wiele firm nie jest obecnie w ogóle przygotowanych na wykorzystanie tych nowych zmian w zakresie efektywności pracy. Zmiany, które obserwujemy dotyczą każdego biznesu bez względu na jego wielkość, bez względu na branżę, bez względu na rodzaj działalności.

Zmiana efektywności pracy

Jak efektywnie pracować w chwili, gdy następuję stała integracja pomiędzy pracą a życiem osobistym?

Jak pracować efektywnie, kiedy bardzo wiele osób łączy kilka funkcji w różnych firmach łącząc je jeszcze z obowiązkami domowymi?

Jak efektywnie pracować, kiedy aplikacje dedykowane, które nas otaczają umożliwiają płynne połączenie obowiązków służbowych z życiem prywatnym?

Każdy, kto posiada urządzenie mobilne, smartfon, tablet może zmienić sposób w jaki pracuje. Jest stale w pracy oraz jednocześnie w innym, wybranym przez siebie miejscu. Firmy, organizacje społeczne, samorząd, tworzą nowe sposoby pracy, uczenia się, rozwijania własnych pasji i zainteresowań. To era stałego wzrostu efektywności pracy. Pracy rozumianej szerzej, jako wypełniania swoich obowiązków oraz jednocześnie sposobu realizacji swoich zainteresowań.

Permanentny wzrost efektywności pracy to stworzenie środowiska, w którym przy wykorzystaniu dostępnych aplikacji dedykowanych, ich użytkownicy mogą taniej, szybciej, generując mniejsze koszty, osiągnąć zamierzone cele zarówno zawodowe jak również osobiste. Wzrost wydajności pracy zmienia sposób jej wykonywania. Zamiast oddzielonych i wyodrębnionych od siebie całych części dnia, przeznaczonych na pracę, czas wolny, przemieszczanie się, odpoczynek, utrzymywanie relacji z bliskimi, wszystkie te czynności mogą być wykonywane niemal jednocześnie w tym samym czasie. Obecnie pracownicy działają w środowisku, w którym:

  • wszyscy mają dostęp do wspólnej wiedzy całej firmy, nie tylko w czasie godzin pracy, będąc w firmie, ale poza nią,
  • bariery ograniczające współpracę, a związane z różnymi stanowiskami w hierarchii firmy są bardzo ograniczone, nie istnieją poprzez dostęp do danych oraz mediów społecznościowych,
  • każdy członek zespołu ma porównywalny, równorzędny, w ramach i poza swoimi kompetencjami, dostęp do danych, wiedzy, analiz i opinii, poprzez rozbudowane aplikacje bazy wiedzy, wiki,
  • pracownicy doświadczają zagadnienia fragmentaryzacji pracy. Zadania są podzielone na mniejsze obszary. Pracownicy płynnie przechodzą i poruszają się pomiędzy różnymi, zupełnie nie związanymi ze sobą obszarami zadaniami służbowymi, po czym realizują część zadań związanych ze swoją sytuacją osobistą, zainteresowaniami.

Ciągły wzrost efektywności pracy umożliwia uzyskanie większej równowagi w zakresie czasu poświęconego na pracę oraz czasu poświęconego dla siebie. Pracownicy już nie muszą pracować, jak w call centre, gdzie zyskuje ten, kto więcej i szybciej odbierze telefon. Obecne środowisko pracy umożliwia zupełnie inny, lepszy sposób pracy. Stały dostęp do zasobów całej firmy, wiedzy, osób, umożliwia lepsze zorganizowanie wykonania poszczególnych zadań poprzez fakt, że część pracy nie musi być wykonana w czasie przebywania pracowników w firmie, lecz w dowolnie wybranym przez nich czasie. Mniejsza presja na czas i datę wykonania zadania zdecydowanie przyczynia się do polepszenia zdrowia psychicznego pracowników. Zmienia się atmosfera w firmie. Sama praca jest łatwiejsza do zorganizowania.

Wiele osób może stwierdzić, że to wszystko już zostało zrobione, że firmy już wdrożyły zmiany mające na celu zwiększyć efektywność pracy. W rzeczywistości, ogromna większość firm dopiero stoi przed wyzwaniami albo zastanawia się, jakie kroki uczynić aby dokonać zmian oraz jak zmiany wpłyną na środowisko pracy. Nawet firmy, które są liderami stają w obliczu problemu innowatora, zastanawiają się jak opracowywać nowe produkty, organizować pracę pracowników, komunikować się z klientami, partnerami oraz własnymi pracownikami. Zamiany które zachodzą, są wynikiem zmian w dostępie do technologii i dotyczą w równiej mierze produktów jak i kultury firm.

Efektywne środowisko pracy

Efektywne miejsce pracy znajduje się przy każdym z nas, każdego dnia.

Przenosimy swoją pracę [elektroniczną pracę] z miejsca na miejsce. Obecnie praca może towarzyszyć nam zawsze i wszędzie, ale może tez jej nie być wcale. Wszystko zależy od nas samych. Stały dostęp do zasobów firmy, portali, komunikatorów pozwala nam łączyć różne funkcje, zmieniając tylko ekrany i przyciski.

Obecnie nikt nie musi korzystać tylko i wyłącznie z komputera stacjonarnego lub laptopa. Wystarczy jakiekolwiek urządzenie mobilne aby móc współpracować. Oczywiście, każdy powie, że nie po to żyje aby pracować. Tak, nikt nie powinien tylko i wyłącznie pracować. Ale, w koncepcji efektywności pracy chodzi o udostępnienie wszystkim takiej opcji, a nie kazanie każdemu pracownikowi pracować po 12 godzin jak na początku XX wieku. Połączenie pracy z życiem codziennym w wielu wypadkach jest oczekiwane przez pracowników, szczególnie tych, którzy mają obowiązki domowe. Tych, którzy chcieliby połączyć częściowe zaangażowanie w pracę z obowiązkami domowymi, swoimi czasochłonnymi zainteresowaniami i pasją.

Stworzenie środowiska pracy, w którym nie liczy się czas bycia w firmie i patrzenia w monitor, ale jakość i szybkość dostarczanych rozwiązań jest marzeniem i pragnieniem każdej nowoczesnej firmy. Stworzenie efektywnego środowiska pracy jest tylko kolejnym narzędziem, w celu zwiększenie konkurencyjności firmy. Efektywne środowisko pracy to narzędzie, takie samo jak długopis, kartka papieru. Firmy i managerowie, którzy tego nie rozumieją, przegrają w bardzo konkurencyjnym otoczeniu.

Efektywność pracy, utrzymanie jej, wzrost i rozwój jest tak samo ważny jak wdrożenie nowej linii produkcyjnej. Z tą różnicą, że jest dużo tańsze, a efekty mogą być nieporównywalnie większe.

Powiązane artykuły