Współczesne miejsce pracy: stałe podnoszenie efektywności pracy

Współczesne miejsce pracy: stałe podnoszenie efektywności pracy

Współczesne miejsce pracy bardzo się różni od tego, które zostało określone pod koniec XX wieku. Różni się tak samo jak różni się praca w biurze od pracy w fabryce.

Współczesne firmy, to są firmy mobilne, albo firmy, które mają pracowników mobilny albo połączenie obu sytuacji w tym samym czasie. Mobilność towarzyszy każdemu aspektowi współczesnej pracy. Wraz z mobilnością, jej użytkownicy stają się elastyczni oraz bardziej wolni. Wolni od lokalizacji swoich firm, wolni w zakresie niegraniczonego dostępu do danych, woli w sensie nie przywiązani do komputera, jako jedynego narzędzia, które umożliwia dostęp do informacji, dostęp do bazy wiedzy.

Firma oparta na wiedzy poświęca bardzo dużo energii na połączenie posiadanych danych z jakością uzyskiwanych przez użytkowników odpowiedzi na zadawane przez nich pytania. Wiele wysiłku firmy poświęcają aby z jednej strony pozyskać wartościowe źródła danych a z drugiej aby zebrane już informacje w efektywny sposób mogły podnieść jakość podejmowanych decyzji. Obecnie firmy posiadają więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej, ale fakt, że dane są przechowywane w formie elektronicznej nie powoduje wzrostu ich wartości. Sposób wykorzystania informacji jest uzależniony w dużej mierze od dwóch elementów: sposobie ich składowania oraz algorytmach, które umożliwiają uzyskanie do nich dostępu. Uzyskana odpowiedź na pytanie różni się wraz ze wzrostem zgormadzonych informacji. Osoby podejmujące decyzje nie spędzają już czasu na niekończących się naradach ponieważ, zanim w nich będą brali udział mogą się zapoznać z informacjami, które pozwolą już wypracować stanowisko przed spotkaniem.

Spotykamy się stale z informacjami dostosowanymi do naszych indywidualnych potrzeb. Czy to są promocje wysyłane na smartfon podczas przechodzenia obok półki z produktami, czy też sugestie hoteli prezentowane na podstawie naszych ostatnich poszukiwań. Technologia pozwala dostosować coraz więcej przekazów do indywidualnych potrzeb każdego konsumenta oddzielnie. Traktując go jako jedną, niepowtarzalną jednostkę, a nie jednostkę, reprezentującą grupę docelową. Technologia ma za zadanie umożliwić otrzymywanie lepszych odpowiedzi w krótszym czasie.

Dostępność do danych zmienia się z układu hierarchicznego, w którym każda osoba pełniąca obowiązki na niższym szczeblu w firmie, ma dostęp tylko do wybranej dla niej części informacji, w rozwiązanie, w którym wszyscy mają dostęp do całych zasobów firmy. Każdy członek organizacji powinien mieć dostęp do danych. Zespoły ogniskują swoją działalność na wspólnej pracy. Firma nie jest rozumiana jako tylko i wyłącznie zbiór jej pracowników, ale szerzej. Do tej szerszej grupy należą również klienci, kooperanci oraz w pewnym zakresie społeczeństwo. W tak rozumianej firmie dostęp do zasobów powinien być przygotowany i odpowiednio udostępniony szerszemu gronu odbiorców.

IT jest sercem i źródłem wszystkich zmian. Co jest istotne, nie ma jednego właściwego rozwiązania, jest wiele, różnych narzędzi, które każdy może dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Różnym rozwiązaniom towarzyszy jedna cecha, współdzielenie i współudostępnienie, w sposób umożliwiający pracę grupową wielu osób zlokalizowanych w różnych miejscach. Głównym rozwiązaniem stosowanym przez firmy jest wykorzystanie technologii chmury – cloud computing – w celu udostępnienia zasobów, pracy grupowej. Zmiana po stronie użytkownika, to odejście od aplikacji desktopowych, rozumianych jako klientów, niezbędnego do korzystania z zasobów firmy. To jest najbardziej istotna zmiana, która już ma miejsce. Takie podejście zmienia wszystko, w zakresie aplikacji dedykowanych potrzebnych w celu tworzenia, analizowania, generowania oraz współdzielenia informacji.

Efektywność pracy

Pojawia się nowa rola osób odpowiedzialnych za zarządzanie firmą. Nowa rola kierownictwa firmy polega na tworzeniu środowiska, w który osoby mają dostęp do informacji, umieją z nich korzystać, i współpracować bez tworzenie sztywnych ram, bez zbędnych spotkań i narad.

Zarząd musi zrozumieć, że nie odpowiada tylko za obrót i zysk. Musi kreować w firmie środowisko do tworzenia wartości, środowisko podejmowania decyzji nie na podstawie tysięcy analiz i strategicznych opracować, ale na podstawie mikro-trendów, zmian, które jeszcze nie są opisane i skfantyfikowane, które nie podlegają biznesowej nomenklaturze. Managerowie, muszą zmienić wymagania stawiane pracownikom, które obecnie mają polegać na tworzeniu przez pracowników wartości a nie spędzaniu czasu w firmie aby przepisywać dane z jednej aplikacji dedykowanej do innej, tworzyć prezentacje i zestawienia. Praca, sposób jej wykonywania zmieniła się diametralnie: Pracownicy zamiast:

  • realizować proces, w którym uczestniczą powinni poszukiwać możliwych rozwiązań,
  • zamiast być członkiem stabilnej struktury organizacyjnej, współpracować z osobami, które są im potrzebne aby realizować konkretne zadania,
  • zamiast współpracować tylko z pracownikami firmy, powinni współpracować ze społecznością wykorzystując aplikacje do crowdsourcingu, oraz współpracować z klientami kooperantami,
  • zamiast tworzyć skończone produkty, powinni umieć dzielić się cząstkami pracy aby wspólnie móc wypracować nowe rozwiązania i tworzyć nową wartość,
  • zamiast podejmować decyzje na podstawie stałych danych, mieć dostęp do zmieniającego się środowiska, w którym wiele osób tworzy informacje i wiele osób może tworzyć wartość,
  • zamiast tworzyć nowe grupy użytkowników i segmenty rynku, szukać nowych zastosowań posiadanych i oferowanych rozwiązań.