Zmiana kultury firmy, a efektywność pracy

Zmiana kultury firmy, a efektywność pracy

Zgromadzone informacje w firmie wymagają obróbki, przetworzenia, przemyślenia zastanowienia się nad nimi. Do tej pory, głównym sposobem stosowanym w firmach, aby wymienić się właśnie przemyśleniami były spotkania. W czasie spotkań, osoby w nich uczestniczące akceptują pewien sposób ich przebiegu, sposób komunikacji, sposób zabierania głosu i przedstawiania swoich racji. W wielu wypadkach osoby uczestniczące w spotkaniach przybierają maskę. Maskę, która pozwala im zachować swoją, zdobytą już pozycje w firmie. Te same osoby poza spotkaniami zachowują się zgoła inaczej, umieją podjąć kontrowersyjne decyzje, wiedzą co i jak mają zrobić. W efektywnej firmie, jej zarząd w ramach kultury organizacji tworzy środowisko, szkielet współpracy, a nie zajmuje się tylko i wyłącznie podejmowaniem arbitralnych decyzji. Zarząd tworzy środowisko zaufania i współpracy, które to środowisko jest wypełniane wartościami poprzez współudział wszystkich pracowników. Decyzje nie są podejmowane na spotkaniach, ale w miejscu, w którym znajduje się najwięcej informacji aby były one jak najbardziej trafne. Decyzje podejmowane są w pewien sposób rozproszony, z większym udziałem osób, które są w zakresie ich najbardziej kompetentni.

Firma w ujęciu szerszym

Jeszcze do niedawna większość informacji znajdowała się w firmie. Otoczenie firmy, w postaci różnych podmiotów i społeczeństwa, posiadało wiedzę ale była to wiedza bardzo niekompletna i fragmentaryczna. Taka sytuacja zmienia się na naszych oczach. Coraz więcej firm wykorzystuje otoczenie to tworzenia, generowania i rozwijania swoich produktów. Firmy wykorzystują swoje otoczenie w celu tworzenia wartości. W takich przypadkach nie istnieje coś takiego, jak bariera bycia lub niebycia pracownikiem danej firmy. można pomyśleć, że do wykorzystania otoczenia skłonne są bardziej firmy mniejsze, mniej sformalizowane, częściej korzystające z kooperantów. Ale, to właśnie korporacje, posiadające bardzo rygorystyczne polityki bezpieczeństwa, współpracują z osobami zupełnie spoza ich struktur w celu tworzenia i rozwijania nowych idei i pomysłów. W XXI wieku firmy otworzyły się na społeczeństwo, nie tylko poprzez oferowanie im produktów. Firmy słuchają pomysłów i sugestii, korzystają z rozwiązań otoczenia. Działania takie nie są robione tylko i wyłącznie w celu poprawienia wizerunku korporacji wśród klientów. Poprzez współpracę z otoczeniem, idą wymierne korzyści. Korzyści związane z szybszym i lepiej dostosowanym do potrzeb klientów sposobem tworzenia nowych, unikalnych produktów. Coraz więcej firm, nie konkuruje samym produktem ale sposobem jego wykorzystania i umiejętnościami wzbudzania emocji. Wzbudzeniem pozytywnych emocji wokół siebie i swoich produktów.

Udział zarządu na równi z pracownikami w procesie tworzenia wartości

Jeszcze do niedawna zarząd firmy posiadał swoje, a pracownicy swoje źródła informacji. Każda z grup miała inny dostęp do nich. Obecnie zarówno pracownicy jak i managerowie mają dostęp do tych samych aplikacji dedykowanych, do tych samych informacji. Zmiana kultury polega nie na ograniczaniu dostępu do wiedzy, ale na możliwości wykorzystania ich łącząc wiedzę z doświadczeniem. Pracownicy firmy oczekują, że zarząd będzie aktywnie i osobiście brał udział w tworzeniu wartości. Pracownicy oczekują, że tak jak oni, zarząd firmy też będzie korzystał z tych samych mediów społecznych i ogólnie dostępnych aplikacji dedykowanych. Zarząd, nie może tworzyć barier w zakresie out- i in-.

BYOD, konsumeryzacja

Firma zarządza infrastrukturą, z której korzystają pracownicy, również używając własnych urządzeń. Firma, w coraz większym zakresie zarządza bezpieczeństwem swojego środowiska informatycznego, z którego w różnym zakresie i w różnej formie korzystają pracownicy i współpracownicy. Pracownicy, z uwagi na łatwość korzystania, powszechność, wykorzystują własne tablety i smartfony w pracy. Chcą z nich korzystać, nie chcą i nie są w ogóle zainteresowani posiadaniem kilku telefonów, laptopów, tabletów. Ważne jest aby mogli z nich korzystać w pracy.