Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów

Proces elektronicznego obiegu dokumentów

Proces elektronicznego obiegu dokumentów

Możesz użyć etap procesu obiegu dokumentów do zbierania informacji z różnych źródeł przed przekazaniem dokumentu w procesie. Etapy procesu elektronicznego obiegu dokumentów przechowują i zarządzają dokumentami, które nie mogą być całkowicie przetworzone do momentu otrzymania dodatkowych informacji. Etap procesu elektronicznego obiegu dokumentów nie wykonuje żadnych działań, aktywności....
Etap procesu, jako element elektronicznego obiegu dokumentów

Etap procesu, jako element elektronicznego obiegu dokumentów

Etap procesu obiegu dokumentów może być pomyślany jako kolejka zadań, którą tworzysz dla jednego lub więcej pracowników do wykorzystania lub jako koszyk wejściowy, z którego pracownicy biorą pracę. Praca przypisana do jednego etapu może być wykonywana przez tylu pracowników, ilu zostało przypisanych do tego etapu. Definiowanie etapu procesu obiegu dokumentów Definicja etapu procesu obiegu...
Etapy elektronicznego obiegu dokumentów

Etapy elektronicznego obiegu dokumentów

Etapy elektronicznego obiegu dokumentów pozwalają na dokonanie wyboru trasy dla pracy wykonywanej przez użytkowników. Wyboru tego można dokonać na podstawie informacji o linii biznesowej, informacji o procesie obiegu dokumentów. Dla każdego etapu w aplikacji dedykowanej definiuje się co najmniej jedną trasę alternatywną i wyjątkową. Gdy dokument wchodzi w etap, alternatywy są sprawdzane pod...