Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Comarch ERP Optima Płace i Kadry

 

Moduł Kadry i Płace t Comarch ERP Optima o narzędzie wspomagające obsługę każdego zakładu pracy lub jednostki budżetowej w zakresie płacowo-kadrowej. Automatyzacja wielu procesów minimalizuje ryzyko wystąpienia przypadkowych błędów podczas wypełniania dokumentów, a integracja modułu programem płatnik pozwala na usprawnienie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawowe funkcjonalności modułu Kadry i Płace Comarch ERP Optima:

 • prowadzenie szczegółowej ewidencji pracowników wraz z możliwością aktualizacji czasu trwania zatrudnienia danej osoby w firmie oraz poza firmą
 • precyzyjne wyliczenie wypłat (z możliwością uwzględnienia czasu pracy, absencji oraz ewentualnych dodatków)
 • eksport danych kadrowych do programu Płatnik
 • rozliczanie nieobecności, w tym urlopów, chorobowego, obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop itp.
 • tworzenie limitów nieobecności dla poprawy kontroli zatrudnienia
 • możliwość ustalenia metody liczenia czasu pracy pracowników
 • prowadzenie ewidencji i możliwość rozliczenia nadgodzin
 • tworzenie kategorii niestandardowych elementów wypłat tzw. dodatków
 • możliwość korekcji zaksięgowanych list płac z zachowaniem w systemie ich wersji pierwotnej
 • obsługa dodatków i umów cywilnoprawnych wraz z możliwością ich przypisania do listy płac, dzięki czemu na określonych listach będą one naliczane w sposób automatyczny
 • możliwość podziału wypłat na wypłaty gotówkowe i na konto
 • możliwość zawierania i rozliczania wszystkich typów umów cywilnoprawnych, także tych zawieranych z cudzoziemcami
 • możliwość wysyłania deklaracji przez system e-Deklaracje
 • tworzenie deklaracji podatkowych i ich wydruk dla każdego z pracowników
 • możliwość przygotowania deklaracji PFRON wraz z załącznikami
 • tworzenie formularzy zgłoszeniowych i deklaracji ZUS dla wszystkich osób zatrudnionych w firmie (pracowników i właściciela) oraz ich przesłanie prze program Płatnik

Dodatkowe funkcjonalności moduły w wersji Płace i Kadry Plus Comarch ERP Optima to:

 • możliwość tworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej wraz z przydzieleniem poszczególnych pracowników do określonych wydziałów
 • możliwość przyporządkowania listy płac do wybranego wydziału
 • zarządzanie kasami zapomogowo-pożyczkowymi, w tym rejestracja składek, przydzielanie zapomóg oraz pożyczek, tworzenie raportów
 • możliwość rozliczania pracowników pracujących zagranicą
 • automatyczne naliczanie wynagrodzeń według przypisanych składników wynagrodzenia
 • możliwość rozliczania nadgodzin w perspektywie czasowej dłuższej niż miesiąc, zapisywanie odbioru nadgodzin
 • import danych o czasie pracy z poziomu czytników RCP
 • możliwość kontrolowania czasu pracy pracownika poprzez odnotowywanie jego wejść/wyjść w ciągu jednej doby
 • tworzenie kategorii dodatków
 • tworzenie dowolnej ilości atrybutów przydatnych do opisu pracowników firmy

Moduł Kadry i Płace Comarch ERP Optima może być zsynchronizowany z systemem Comarch ERP XL. Poza tym klient korzystający z systemu samodzielnie określa te funkcjonalności, które potrzebne są w działaniu jego firmy, a w razie potrzeb może rozszerzyć dostępne funkcje o Moduł Kadry i Płace Plus Comarch ERP Optima.

Najważniejsze zalety modułu Płace i Kadry Comarch ERP Optima to:

 • pełna, kompleksowa ewidencja pracowników, czasu pracy oraz przysługujących im wynagrodzeń
 • możliwość zawierania z pracownikami umów na różne formy zatrudnia, w tym klasycznych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych
 • zautomatyzowanie procesu kontroli nad nadgodzinami
 • większa kontrola nad czasem pracy, w tym możliwość szybkiego zliczenia absencji
 • większa swoboda w definiowaniu dodatków i obliczaniu wynagrodzeń pracowników
 • wszystkie formularze odnośnie zatrudnienia i zwolnienia pracowników w jednym miejscu
 • większa automatyzacja przy wprowadzaniu zamian w kartotekach oraz przy tworzeniu i wysyłaniu deklaracji podatkowych tj. PIT-11 czy PIT-40

 

 

Frazy: Comarch ERP Optima Warszawa, wdrożenie Comarch ERP Optima Warszawa, Comarch ERP Warszawa, wdrożenia Comarch Optima, wdrożenia Comarch ERP Optima