Aplikacja mass mailing

Aplikacja mass mailing
Korzyści z wdrożenia aplikacji Mass Mailing - Wysyłka

Aplikacja zarządza oraz automatyzuje wysyłanie poczty elektronicznej do wybranych grup odbiorców. Aplikacja pozwala bardziej efektywnie pracować osobom z działów marketingu i sprzedaży.

Cechy aplikacji Mass Mailing:
  • Wysyłanie masowych wysyłek
  • Zarządzanie korespondencją seryjną
  • Gromadzenie danych o potrzebach klientów
  • Segmentacja klientów
  • Zarządzanie dostępem do wysyłania wiadomości
Opis aplikacji Mass Mailing

Aplikacja umożliwia automatyczne wysyłanie korespondencji elektronicznej oraz automatyzuje proces wysyłania faksów na dużą skalę.

Bazując na posiadanych przez Organizacje bazach danych klientów oraz firm współpracujących tworzona jest baza teleadresowa. W bazie tej zapisywane oraz przechowywane są wszystkie informacje, które potrzeb są do sprawnego i efektywnego zarządzania kontaktami. Do informacji tych nalezą: nazwa firmy, adres, telefon, faks, imię i nazwisko odbiorcy, stanowisko.

Kolejnym elementem aplikacji jest formularz opisujący każdego Klienta oraz jego potrzeby. W formularzu tym można określić jakiego rodzaju korespondencję pragnie otrzymywać adresat w jakim formacie, preferowany sposób komunikacji.
Kolejnym elementem aplikacja jest baza szablonów, w której znajdują się szablony wysyłek jakie stosowane są w organizacji. Baza pozwala w szybki sposób dostosować szablon wysyłki do treści komunikatu wysyłanego komunikatu. W ramach uprawnień przekazywanych użytkownikom aplikacji każdy z nich ma możliwość tworzenia własnych szablonów wysyłek.

Kolejnym elementem aplikacji jest zbiór wszystkich wysyłek. W jednym miejscu aplikacji znajduje się pełna informacja o wysłanych wiadomościach oraz ich odbiorcach. W ten sposób użytkownik ma dostęp do pełnej informacji archiwalnej będącej źródłem wiedzy do przeprowadzenia analiz mających na celu sprawdzenie skuteczności każdego działania.