Aplikacja SCM

Aplikacja SCM
Definicja SCM

Zintegrowany łańcuch dotyczy wszystkich wysiłków związanych z produkcją oraz dostarczaniem finalnych produktów od dostawców dostawcy do odbiorców odbiorcy. Zarządzanie łańcuchem dostaw zawiera zarządzanie podażą oraz popytem, poszukiwanie materiałów oraz części, produkowanie oraz montowanie, magazynowanie oraz śledzenie poszczególnych produktów, wprowadzanie zamówień oraz zarządzanie nimi, dystrybuowanie poprzez wszystkie kanały sprzedaży oraz dostarczenie produktu do konsumenta.

Opis aplikacji SCM

Obecnie osoby zarządzające nie mogą się tylko skupiać na wynikach firmy jako jedynym źródle generowania jej wartości, lecz muszą spojrzeć na wyniki szerzej i widzieć rozszerzony łańcuch wartości, w którym firma uczestniczy i którego jest elementem. Nie chodzi tu tylko o kreowanie wartości dla firmy lecz skupienie się na tworzeniu wartości w całym procesie zintegrowanego łańcucha.

W czasach bardzo konkurencyjnej gospodarki integracja łańcucha wartości wydaje się rozwiązaniem niezbędnym w każdej organizacji. Pozwala ona stworzyć i utrzymać relacje, które umożliwiają generowanie korzyści dla wszystkich uczestników łańcucha. Rozwiązanie takie umożliwia stworzenie relacji współdziałania ogniw łańcucha na poziomie dotąd niespotykanym w świecie biznesu. Jednocześnie stwarza bardzo wysokie bariery wejścia firm oferujących konkurencyjne rozwiązania w stosunku do jakiegokolwiek uczestnika łańcucha.

Koncepcja zarządzania łańcuchem wartości bazuje na prostej obietnicy, że organizacja ze swoją wartością dodaną jest tak słaba, jak najsłabsze ogniwo uczestniczące w procesie, w którym ona uczestniczy i który realizuje.

Czynnikami istotnymi w zintegrowanym łańcuchu dostaw są szybkość obrotu środków finansowych, precyzja w planowaniu popytu oraz elastyczność w zakresie podaży. Dostawcy mogą kreować wartość poprzez odpowiednie zarządzanie czasem oraz ilościami dostarczanych produktów, oraz wykorzystywanymi materiałami. Odbiorcy mogą kreować wartość dla dostawców poprzez precyzowanie popytu, zobowiązania w zakresie ilości odbieranych produktów oraz szybszego regulowania faktur. Synergia jaka powstaje poprzez takie relacje umożliwia każdemu z uczestników łańcucha wartości osiągnięcie podstawowych celów biznesowych.

Można wyróżnić trzy zagadnienia, które umożliwiają polepszenie jakości działania oraz osiągnięcie podstawowych celów biznesowych:

 • Wspólne prognozowanie zarówno dostaw jak i zamówień
 • Współpraca w zakresie wspólnych promocji oraz
 • Zarządzanie stanami magazynowymi
Kiedy wdrożyć aplikację SCM

Jeżeli pracujesz w firmie, w której występuje jeden z poniższych elementów:

 • Dział zakupów generuje wiele zamówień
 • Korzystasz z wielu dostawców tych samych produktów
 • Oddziały lub departamenty Twojej organizacji dokonują zakupów samodzielnie
 • Kupujesz powtarzalne, mogące podlegać zasadom standaryzacji produkty
 • Twoje plany produkcyjne zależą w dużej mierze od odpowiednich dostaw

to znaczy, że powinieneś zastanowić się nad zastosowaniem systemu SCM

Korzyści z wdrożenia aplikacji SCM
 • Redukcja kosztów związanych ze sprzedażą
 • Redukcja kosztów związanych z zakupami
 • Agregowanie informacji na temat sprzedaży oraz popytu z wielu źródeł w jednym miejsce
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z niezrealizowaniem zamówienia
 • Standaryzacja źródeł zaopatrzenia
 • Redukcja czasu potrzebnego na negocjacje oraz wybranie dostawcy
 • Zwiększenie efektywności poprzez wykorzystanie tych samych dostawców
 • Wykorzystanie jednego narzędzia do zamawiania produktów przez wszystkie departamenty iły organizacji
 • Zaangażowanie pracowników działu zakupów do wykonywania zadań przynoszących większą wartość organizacji
 • Redukcja czasu na szukanie dostawcy, w zakresie zakupu produktów powtarzalnych
 • Wykorzystanie korzyści skali poprzez zamawianie większych ilości produktów
 • Redukcja kosztów magazynowania poprzez współpracę z mniejszą liczbą dostawców
 • Redukcja czasu niezbędnego na realizację zamówienia