Aplikacja SFA

Aplikacja SFA

Opis aplikacji SFA

Sprzedaż to połączenie sztuki negocjacji i narzędzi technicznych ułatwiających jej zorganizowanie. Sprzedaż to najistotniejsze zadanie każdej organizacji. Jest ona realizowana przez zespół handlowców, którzy na miejscu u klienta budują wielkość swojej firmy. Celem sprzedaży jest uzyskanie wspólnej korzyści zarówno dla klienta jak również sprzedającego.

Zarządzanie zespołem handlowców stanowi spore wyzwanie dla kierowników i dyrektorów działów sprzedaży. Szczególnie jest to istotne w sytuacji, gdy obszar działania firmy jest znaczny, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie kontaktów przełożonych z handlowcami. Zarządzanie zespołem handlowców odbywa się w takiej sytuacji na dystans. Dystans ten można znacznie zmniejszyć poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych. Podstawowym rozwiązaniem z tego zakresu jest system wspierania pracy handlowców - Sales Force Automation – SFA.

SFA jest bardzo przydatnym narzędziem w rękach zarówno każdego handlowca jaki i dyrektora ds. sprzedaży. System pozwala nie tylko na monitorowanie i motywowanie pracowników działu sprzedaży, ale również umożliwia znalezienie związków pomiędzy zainteresowaniem produktem, a wielkością jego sprzedaży.

Kiedy aplikacja SFA

Jeżeli pracujesz w firmie, w której występuje jeden z poniższych elementów:

 • Rozbudowany dział handlowy, składający się z wielu handlowców
 • Rozproszona terytorialnie struktura działu handlowego
 • Wysokie wymagania raportowania czasu pracy handlowców
 • Firma posiada bardzo dużo produktów (również wersji)
 • Klienci wielokrotnie kupują te same produkty

to znaczy, że powinieneś zastanowić się nad zastosowaniem systemu SFA

Korzyści z wdrożenia SFA:

 • Wzrost szybkości realizacji zamówień
 • Zmniejszenie generowania zamówień błędnych
 • zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników sezonowych w dziale handlowym wraz z sezonowym wzrostem generowanych zamówień
 • Klarowny obraz sytuacji rynkowej własnej i konkurentów
 • Tylko raz wprowadzone dane
 • Zwiększenie efektywności pracy handlowców
 • Poprawa współpracy z kanałami dystrybucyjnymi
 • Skrócenie szkolenia niezbędnego dla nowych pracowników