Aplikacja TQM

Aplikacja TQM

Inne aplikacje

Definicja TQM

TQM – Total Quality Management – kompleksowe zarządzanie jakością polega na integracji wszystkich funkcji i procesów zachodzących w organizacji w celu osiągnięcia stałej poprawy jakości towarów i usług. Celem TQM jest zadowolenie klienta.

Opis aplikacji TQM

Aplikacja TQM bazuje na wielu zagadnieniach. W podejściu TQM bierze się pod uwagę wszystkie relacje pomiędzy różnymi elementami organizacji. TQM uważa, że efektywność całego systemu jest większa niż suma poszczególnych elementów podsystemów. Podsystemy obejmują wszystkie elementy cyklu życia produktu: projektowanie, planowanie, produkcję, dystrybucję oraz serwis. System zarządzania wymaga również opracowania strategii z działaniami zorientowanymi na klienta, narzędzi określających jakość oraz zaangażowanie się pracowników.

Hasłem przewodnim TQM jest stała poprawa działania.

TQM pozwala zarządzać przepływem informacji w sposób umożliwiający stały nadzór nad wszystkim elementami. Poprzez stały dostęp do dokumentów roboczych, bieżących jak i archiwalnych przechowywanych w formie elektronicznej, każdy użytkownik, niezależnie od lokalizacji może zapoznać się ze wszystkimi materiałami, które go interesują.

Poprzez dostępność do wszystkich procedur i standardów każdy pracownik sam może dokonać kontroli jakości swojej pracy. Osoby, którym powierza się zadania do wykonania, których nikt nie będzie sprawdzał, mają większą świadomość swojej pracy są bardziej zaangażowane oraz przywiązane do miejsca pracy.

Kiedy aplikacja TQM:

Jeżeli pracujesz w firmie, w której występuje jeden z poniższych elementów:

  • Dla klientów Twojej firmy nie jest istotna tylko cena, ale również jakość
  • Wiele osób zaangażowanych jest w proces produkcji i obsługi klientów
  • Masz rozbudowany dział kontroli jakości
  • Posiadasz lub planujesz wdrożyć normę serii ISO 900x, 1400x, - to znaczy, że powinieneś zastanowić się nad zastosowaniem systemu TQM

Korzyści z wdrożenia aplikacji TQM:

Główną korzyścią wynikającą z zastosowania TQM jest zwiększenie satysfakcji klienta poprzez następujące działania:

  • Zmniejszenie liczby błędnie wykonanych operacji,
  • Redukcja osób zaangażowanych w proces realizacji zlecenia każdy pracownik jest kontrolerem jakości,
  • Eliminacja błędów we wszystkich fazach procesu produkcji oraz obsługi klienta,
  • Poprawa zaangażowania pracowników w procesie pracy.

Powiązane artykuły