Aplikacja CRM

Aplikacja CRM

Aplikacja CRM

Opis Aplikacji CRM

To, co obecnie odróżnia firmy od siebie, to możliwość oferowania klientom produktów – zarówno towarów, usług jak i idei – dostosowanych do ich potrzeb. To nie oznacza tylko głębszej wiedzy o klientach. To oznacza stworzenie środowiska opartego na wiedzy dostępnej każdej osobie, która może mieć wpływ na lepsze zaspokojenie potrzeb klientów lub może wykreować nowe, nieznane obecnie produkty.

Obecnie prowadzenie biznesu nie jest łatwe, z jednej strony spotyka się on z walką ze strony globalnych konkurentów o marżę, a z drugiej rewolucją, która zaczyna dotyczyć każdego w postaci e-biznesu. Kupujący mają więcej możliwości wyboru dostawcy niż kiedyś. Są oni lepiej poinformowani oraz bardziej wymagający. Rezultatem tych wszystkich elementów jest wyzwanie dla biznesmenów do zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktów i znalezienie się jak najbliżej zmieniających się wymagań klientów.

Co będzie różniło wygranych od przegranych? Zwiększenie przewagi konkurencyjnej będzie zdeterminowane przez możliwości zarządzania posiadanymi zasobami w sposób pozwalający lepiej zaspokoić potrzeby klientów. Biznesy, które osiągną sukces będą tymi, które będą umiały przetransferować możliwości sprzedawania posiadanych towarów i usług w zbudowanie długookresowych relacji z klientami.

Przeciętna firma amerykańska traci połowę swoich klientów w ciągu pięciu lat. Inne statystyki podają, że zdobycie nowego klienta kosztuje siedem do dziesięciu razy więcej niż utrzymanie obecnego. Możliwości utrzymywania klientów, maksymalizacja przychodów generowanych przez nich oraz wykorzystanie istniejących relacji do zdobywania nowych klientów są obecnie najistotniejszymi elementami umożliwiającymi utrzymanie się na rynku każdej organizacji. Tymi zadaniami zajmuje się właśnie system wspomagania zarządzania relacjami z klientem - Customer Relationship Management - CRM.

Aplikacja CRM rozpoznaje klientów nie jako jeden wielki rynek lub zbiór anonimowych transakcji ale indywidualności z szczegółowymi potrzebami problemami i preferencjami. W związku z tym, że jest coraz trudniej wyróżnić ofertę korzystając tylko z takich cech jak jakość lub cena, klienci skłonni są współpracować z firmami, które umieją zrozumieć ich potrzeby, szybko udzielić właściwą informację oraz zaoferować najlepsze usługi.

Zaspokoić potrzeby klientów jest o wiele łatwiej powiedzieć niż wykonać. To znaczy dużo więcej niż nowa teoria zarządzania – wymaga ono nowego podejścia do informacji o kliencie. Z uwagi na fakt, że relacje znacznie wykraczają poza transakcje sprzedaży, rozwiązanie typu CRM musi obejmować znacznie szerszy obszar niż tylko informacje teleadresowe lub automatyzacja procesu sprzedaży. CRM wymaga zintegrowanego systemu, w którym takie elementy jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta oraz wsparcie posprzedażne muszą współgrać jako jeden element, dzielący się wszystkimi informacjami wraz z dołączonym wsparciem procesów biznesowych.

ComminT CRM - to urzeczywistnienie moich wieloletnich marzeń. Jedno miejsce do przechowywania wszystkich informacji o prospektach i Klientach, jedno miejsce do przechowywania wszystkich informacji o kampaniach marketingowych, wreszcie jedno miejsce informacji udostępnione wszystkim, którzy tych informacji potrzebują. Poprzez stałe monitorowanie wyników każdej marketingowej kampanii jestem w stanie ocenić, które działania przyniosły najlepsze rezultaty, a które należy udoskonalić aby efekty były jeszcze lepsze. Mając dostęp do kompletnej wiedzy o Klientach wiem jakie działania zrobić aby osiągnąć najlepsze efekty. Jestem w stanie skorelować je z cyklem życia produktów oraz etapami procesów sprzedaży. ComminT CRM jest również bazą wiedzy dla naszych handlowców, gdzie mogą oni znaleźć dokumenty wspierające sprzedaż przygotowane przez mój dział. Mogę monitorować źródła generowania nowych prospektów i wykorzystać tą wiedze do tworzenia bardziej efektywnych kampanii marketingowych.

ComminT CRM jest najlepszym narzędziem do przechowywania oraz aktywnego zarządzania wszystkimi moimi prospektami oraz Klientami. Wiele elementów pozwala mi dokonać segmentacji i podzielić na homogeniczne grupy Klientów. ComminT CRM wykonuje wiele rutynowych działań analitycznych, które do tej pory musiałem wykonywać sam. Wieloelementowa charakterystyka Klientów pozwala lepiej dopasować oferty sprzedaży do indywidualnych potrzeb. Dzięki ComminT CRM wszystkie istotne zdarzenia dotyczące Klientów mam w jednym miejscu. Nie muszę prosić nikogo aby sprawdzić na jakim etapie procesu sprzedaży znajduje się dany prospekt. Nie potrzebuję też prosić członków zespołu o przygotowanie analiz działań z ich Klientami, gdyż mam stały dostęp do potrzebnych danych. Moduł analityczny pozwala mi wykonać analizę wyników działań działu sprzedaży. Określić sprzedaż w przyszłości oraz sprawdzić, który z handlowców osiąga jakie wyniki. Dzięki ComminT CRM mogę sprawnie zarządzać wysyłaniem ofert, podpisywaniem umów, oraz zagadnień związanych z serwisem.

Posiadanie wszystkich informacji o Klientach oraz procesie ich obsługi jest bardzo przydatne. Nie mówię tutaj tylko o danych teleadresowych ale również informacji o fakturach oraz projektach wykonanych dla Klientów.

Potrzebuję dostęp do szczegółowych informacji dotyczących Klientów aby skontaktować się z nimi w celu zamknięcia procesu sprzedaży. ComminT CRM umożliwia mi w sposób intuicyjny zarządzanie Klientami oraz procesami, które ich dotyczą.
Dzięki ComminT CRM mogę w jednym miejscu sprawdzić całą historię realizacji projektów z Klientem oraz plany dotyczące przyszłości.

Dzięki ComminT CRM mam zawsze pełen obraz jakości usług. Mogę się przekonać, że w zakresie usług realizujemy nasze zobowiązania w stosunku do Klientów. Mogę również szybko stworzyć oraz rozpocząć proces sprzedaży i przydzielić jego kontynuowanie każdemu z handlowców.

ComminT CRM daje mi pełną informację jakich kontraktów mogę oczekiwać w przyszłości oraz jakie jest prawdopodobieństwo ich realizacji. W związku z tym mam zawsze informacje o ogólnym obrazie firmy. ComminT CRM umożliwia mi zapoznanie się z całą historią kontaktów z każdym Klientem i prospektem. Mam również wgląd w umowy i kontrakty, które już zrealizowaliśmy. Przed spotkaniem z nowym Klientem mogę zawsze sprawdzić jakie rozwiązania sprzedaliśmy i komu w jego branży. Te wszystkie dane mam poprzez klikanie myszką i nie muszę nikogo prosić o ich przygotowanie. Mam stałą możliwość sprawdzenia jakości usług świadczonych przez nas oraz sprawdzenia czy obietnice dane Klientom są realizowane w codziennej pracy wszystkich pracowników. Korzystając z wzorów mam możliwość w bardzo prosty sposób rozpocząć proces sprzedaży i przydzielić go do realizacji każdej osobie w Organizacji.

 

 

Powiązane artykuły