Aplikacja wnioski inwestycyjne

Aplikacja wnioski inwestycyjne

Korzyści z wdrożenia aplikacji Wnioski Inwestycyjne

Aplikacja wnioski inwestycyjne wspomaga obsługę oraz zarządzanie procesem zakupów inwestycyjnych. Aplikacja umożliwia gromadzenie różnych dokumentów, które są dołączone do jednego wniosku inwestycyjnego. Wykorzystując elektroniczny obieg wniosku inwestycyjnego usprawniony jest proces uzyskania akceptacji.

Cechy aplikacji Wnioski Inwestycyjne:

  • Rejestracja wniosków inwestycyjnych
  • Kontrola wydatków związanych z inwestycją
  • Zarządzanie procesem uzyskania akceptacji na inwestycje

Opis aplikacji Wnioski Inwestycyjne

Większość działów dokonuje zakupów środków trwałych, w oparciu o przyznany budżet i strategię inwestycji. Zamiast wypełniania formularzy papierowych oraz osobistego zbierania akceptacji dotyczących planowanej inwestycji wnioskodawca wypełnia formularz znajdujący się w aplikacji. Do powstałego w ten sposób dokumentu dołączane są oferty usługodawców oraz wszelkiego rodzaju inne dokumentu umożliwiające łatwiejsze podjęcie decyzji.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w jednym miejscu i są dostępne dla wszystkich osób biorących udział w procesie akceptacji wniosku inwestycyjnego. Poprzez przesłanie wniosku inwestycyjnego do następnej osoby następuje akceptacja dokumentu. Każdy uczestnik procesu ma możliwość poproszenia wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku lub dodanie dodatkowych danych.

Łącząc wnioski inwestycyjne z informacją o przyznanym budżecie wnioskodawca oraz osoby uczestniczące w procesie akceptacji dokumentu mają pełną informację o dostępnych środkach finansowych przyznanych na dany projekt oraz bieżącym stopniem ich wykorzystania.