Aplikacja zasoby

Aplikacja zasoby

Korzyści z wdrożenia aplikacji Inwentaryzacja zasobów

Stosując tę aplikację możliwy jest szybki i łatwy dostęp do rejestru środków trwałych w postaci komputerów, drukarek, serwerów oraz innego sprzętu biurowego. Aplikacja Zasoby umożliwia ewidencję oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych oraz serwerach. Pozwala eliminować ewentualne niezgodności w zakresie wykorzystywanego oprogramowania, poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem w niej zapisanym.

Szybkie wyszukiwanie oprogramowania pozwala ograniczyć zakupy aplikacji, które są rzadko wykorzystywane w firmie oraz dublowania się oprogramowania. Poprzez przypisanie sprzętu komputerowego do konkretnych użytkowników oraz oprogramowania do sprzętu, osoby zainteresowane mają informację o posiadanych rozwiązaniach przez każdego pracownika firmy.

Cechy aplikacji Zasoby:

  • Ewidencja sprzętu
  • Katalogowanie danych o parametrach urządzeń
  • Katalogowanie danych o posiadanym oprogramowaniu
  • Zapisywanie historii zmian i zdarzeń
  • Ewidencjonowanie lokalizacji sprzętu oraz przyporządkowanie do osoby odpowiedzialnej za eksploatację
  • Mechanizm ostrzegania przed nadchodzącym terminem w przypadku urządzeń wymagających okresowych przeglądów
  • Tworzenie zamówień na zakup, mechanizm decyzyjny, rejestracja zaakceptowanego zakupu


Opis aplikacji inwentaryzacja zasobów

Baza zawiera ewidencje wszystkich zakupów sprzętu informatycznego realizowanych w firmie. Proces rejestracji może zaczynać się od zgłoszenia zapotrzebowania zakupu środka trwałego. Wbudowany system obiegu dokumentów umożliwia znaczne skrócenie czasu zatwierdzania zapotrzebowania. Przy pomocy statusów sygnalizowany jest aktualny stan zaawansowania realizacji zakupu. Zaakceptowane zlecenie po realizacji zakupu rejestrowane jest jako środek trwały.

Do dokumentu zawierającego podstawowe dane mogą być dodawane informacje dodatkowe typu stan amortyzacji, zużycia, ważności gwarancji, itp. Na podstawie odpowiednich zestawień można na bieżąco śledzić historię zakupów oraz stan posiadania sprzętu firmy, poszczególnych kategorii sprzętu lub przyporządkowania do pracownika.

W początkowej fazie korzystania z aplikacji niezbędne jest wypełnienie formatek opisujących każde urządzenie oraz oprogramowanie na nim zainstalowane jak również przypisanie sprzętu do konkretnego użytkownika lub lokalizacji.

Odpowiednie zestawienia pozwalają w czytelny sposób nadzorować oraz rozliczać pracowników z przydzielonego im sprzętu. Inne zestawienia umożliwiają kontrolę serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, przypominać o okresowych przeglądach.