Proces audytu IT
Bezpieczeństwo informatyczne zakres prac 1. Proces audytu IT - Harmonogram zakresu prac: Przygotowanie i analiza dokumentacji, Testy...
Elementy audytu IT
Czy hasła używane są trudne do złamania? Czy (Access Control List ACL) przedstawiają realny obraz sytuacji z informacjami, kto ma dostęp do...
Raport z audytu IT
Klienci oczekują od działów informatycznych rzetelnych informacji aby przygotować np. raporty finansowe i plany marketingowe. Zewnętrzni audytorzy...
Audyt Lotus Domino
Analiza posiadanego rozwiązania, przygotowanie raportu określającego stan obecny oraz sugestie usprawnień mających na celu poprawę funkcjonowania...