Audyt wdrożenia aplikacji

Audyt wdrożenia aplikacji

Audyt wdrożenia ma na celu:

  • uzyskanie produktu końcowego spełniającego założone wymagania;
  • zachowanie przez wykonawcę i odbiorcę Systemu reguł sztuki właściwych dla realizowanego przedsięwzięcia;
  • ocenę postępu prac w stosunku do harmonogramu projektu ifinansowania;
  • zidentyfikowanie czynników ryzyka wdrożenia i odpowiednio wczesnego przedstawienia możliwych do podjęcia czynności minimalizujących ryzyko;
  • doradztwo przy rozstrzyganiu kwestii spornych w trakcie wdrożenia.

Wszystkie powyższe prace zakładają współudział grupy projektowej klienta.

  • Koncepcja przyszłej realizacji prac
  • Organizacja i metodyka przedsięwzięcia
  • Prace analityczne są prowadzone przede wszystkim w siedzibie klienta, w ścisłej współpracy z wyższym kierownictwem przedsiębiorstwa, kadrą kierowniczą średniego szczebla zarządzania oraz złem pionu informatyki. W celu zapewnienia dogodnych warunków pracy, wszystkie szkolenia i warsztaty będą przeprowadzone w siedzibie klienta.
  • Metodyka wykorzystywana przez ComminT Sp. z o.o. bazuje na bogatym kompendium najlepszych praktyk branży informatycznej. Wypracowane formalne techniki gromadzenia, analizy oraz prezentacji danych zapewniają wysoką jakość wykonywanych prac, a doświadczenie konsultantów wyniesione z realizacji wielu projektów tego typu i ich teoretyczna wiedza z zakresu zarządzania i informatyki gwarantuje uzyskanie z podjętej współpracy pozytywnych efektów.