Wdrożenie B2B

Sprzedawaj więcej!
Usprawnij relacje z klientami!
Automatyzuj procesy biznesowe!

Wdrożenie B2B

W istotny sposób zmień firmę. Wykorzystaj IT w celu rozwiązywania obecnych wyzwań stojących przed Twoją firmą.

Klienci

Utrzymuj obecnych klientów. pozyskaj nowych. Poprzez sprawną, szybką obsługę. Wdrożenie B2B aplikacji, której pragną klienci.

Innowacyjność

Wyznacz nowy standard na rynku. Udostępnij prosty i łatwy sposób na integrację klientów z Twoją firmą. Dostarcz im dodatkową wartość.

Przewaga konkurencyjna

Stwórz istotną przewagę konkurencyjną. Wdrożenie dedykowanej aplikacji internetowej B2B pozwoli stworzyć nową przestrzeń do współpracy.

Wdrożenie B2B realizuje cele biznesowe firmy, gwarantuje bezpieczne i zyskowne relacje biznesowe. Pozwala firmie utrzymać istniejących partnerów biznesowych oraz pozyskać nowych. Uzyskać istotną przewagę konkurencyjną. Lepiej i prościej zarządzać relacjami z partnerami. Poprzez zaawansowane możliwości analityczne sprzedawać więcej, z wyższą marżą do bardziej lojalnych klientów.

Wdrożenie B2B w firmie, pozwala pracownikom bardziej efektywnie pracować. Tworzyć wartość poprzez budowanie lepszych i trwalszych relacji biznesowych. Pozwala poświęcić więcej czasu i zaangażowania na rozwiązywaniu problemów klientów, realizacji ich potrzeb.

Cel wdrożenia B2B

Proste określenie; celem wdrożenia B2B jest usprawnienie pracy pracowników nie jest wystarczające . Cel musi być mierzalny, określony w czasie, osiągalny. Czyli zapis; skrócenie czasu obsługi klientów o 23% za 14 miesięcy, jest akceptowalny. Jak dodasz do tego wartość obecną i miarę. Co jest celem wdrożenia B2B? Cel jest miejscem, do którego zmierzasz. Widzisz go. Jest możliwy do osiągnięcia i możesz go określić.

Określenie i zapisanie celu wdrożenia ma jedną, bardzo istotną zaletę. W kolejnych tygodniach, miesiącach tworzenia aplikacji. każde dodawanie zmian, kolejnych widoków, przycisków, tabel i funkcji. Kiedy już wszyscy są zaangażowani, tracą właśnie cel. Cel, który ma zrealizować wdrożenie.

Wdrożenie B2B, koszty są niższe niż uzyskane korzyści. To najważniejsze zdanie, które uzasadnia wdrożenie B2B. Artykuł jest napisany przez firmę IT. To może rodzić pytania o obiektywizm. Ten artykuł nie jest receptą na wdrożenie B2B. Jest zestawem zagadnień, które warto rozważyć. Nad którymi warto się zastanowić. Proszę, miej na uwadze, że jest napisany z naszej, firmy IT, perspektywy.

Chciałbyś posiadać dobrze funkcjonującą aplikację B2B. Zastanawiasz się jak przeprowadzić udane wdrożenie B2B, systemy współpracy z Twoimi partnerami i klientami biznesowymi.

W artykule znajdziesz odpowiedzi na kilka pytań:

  • Jak wygląda wdrożenie B2B?
  • Jaki są istotne punkty wdrożenia B2B?

Wdrożenie B2B

Czynniki sukcesu wdrożenia B2B
Wdrożenie B2B, oczekiwania i potrzeby

Skup się na twoich potrzebach. Oczekiwaniach, jakie ma spełniać aplikacja B2B. Nie patrz na logo dostawcy, nie patrz na logo produktu. Spójrz na siebie, swoją firmę partnerów biznesowych, klientów. Rozmawiaj z nimi. Poznaj ich oczekiwania. Zaangażuj zewnętrznego moderatora spotkania. Organizuj spotkania, na których każdy z jego uczestników ma okazję się wypowiedzieć. Określić swoje potrzeby i oczekiwania.

Spisz oczekiwania i nadaj każdemu z nich miary. Postaraj się o nadanie powszechnie stosowanych i dostępnych miar. Tak, aby po wdrożeniu B2B będziesz mógł stwierdzić, jakie wymagania zostały spełnione i w jakiej mierze.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana. Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie. Proszę podać poprawną odpowiedź.

Wdrożenie B2B, analiza funkcjonalności

Określenie funkcjonalności jest bardzo istotnym i czasochłonnym punktem. Wymaga wielkiej wyobraźni. Dogłębnej znajomości oczekiwań różnych użytkowników. Znajomość procesów biznesowych zachodzących w firmie. Prawidłowo i dobrze przygotowana analiza funkcjonalności pozwala zaoszczędzić istotne środki finansowe na ograniczenie późniejszych zmian i poprawek już po wdrożeniu.

Wdrożenie B2B, właściciel projektu

Każde wdrożenie b2b musi posiadać jednego właściciela. W zależności od skali i zakresu projektu, osoba odpowiedzialna za projekt może łączyć lub nie funkcję kierownika projektu z codziennymi, innymi obowiązkami. W wielu wypadkach delegacja pracownika do zarządzania dużym, skomplikowanym projektem jest testem. Możliwością realnego sprawdzenia pracownika w trudnej, wymagającej sytuacji przed awansowaniem jego. Projekty mające jednego, oddelegowanego tylko do tego zadania właściciela są lepiej zarządzane. Są to projekty w wyniku realizacji, których powstają bardziej dopracowane aplikacje B2B, lepiej spełniające oczekiwania użytkowników.

Dobrym, często stosowanym rozwiązaniem jest angażowanie właściciela projektu z, zewnątrz, jako podwykonawcę. W takiej sytuacji bardzo istotne jest nadanie mu odpowiednich uprawnień.

Wdrożenie B2B, zespół

Grupa osób, która posiada wizję całości wdrożenia. Szefem zespołu jest kierownik projektu. Posiada on pełnomocnictwa, w celu podejmowania istotnych decyzji. Dla firmy wdrażającej aplikacje B2B, kierownik projektu jest głównym kontaktem. Osobą, z którą dostawca ustala i negocjuje wszystkie warunki i zmiany.

Wdrożenie B2B, wsparcie sponsora

W każdej sytuacji bardzo istotne jest nadanie odpowiednich uprawnień właścicielowi projektu aplikacji B2B. Musi on posiadać istotną, silną pozycję w firmie, oraz wsparcie sponsora projektu. Najczęściej sponsorem projektu jest zarząd. Właściciel projektu, nieposiadający odpowiedniego umocowania w firmie skazany jest na porażkę. Również projekt skazany jest na porażkę.

Wdrożenie B2B, uczestnicy projektu

Największy zagrożeniem dla wdrożenia jest zaangażowanie pracowników. A dokładnie zbyt małe zaangażowanie. W większości wdrożeń, pracownicy są zaangażowani na zasadzie dodatkowych obowiązków. Przy okazji wykonywania podstawowych obowiązków biznesowych. Przy takim podejściu, nawet zaangażowanie wystraczającej liczby osób nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu. Brakuje określenia wdrożenia B2B, jako istotnego, dla sukcesu firmy priorytetu.

Wdrożenie B2B, komunikacja

Obok zaangażowania pracowników, komunikacja w procesie wdrożenia aplikacji stanowi istotny czynnik sukcesu. Przy wdrożeniu ważne jest wybranie i stosowanie narzędzia do zarządzania procesem. Eliminacja komunikacji polegającej na wysyłaniu emaili. Zaangażowanie wszystkich osób, których wdrożenie dotyczy. Wszystkich zainteresowanych stron.

Wdrożenie B2B, dostawca aplikacji B2B

Ten punkt powinien być na początku listy. Wybór dostawcy wdrożenia B2B stanowi o jego porażce lub sukcesie. Wybór dostawcy aplikacji B2B, to wybór partnera biznesowego, z którym firma (w wielu wypadkach) zwiąże się na lata. Partnera, który umie zrozumieć potrzeby klienta. Zapewni wsparcie i usługi w długim okresie czasu. Doświadczenie i kultura biznesowa firmy, to dwa, główne czynniki decydujące o wyborze właściwego dostawcy aplikacji B2B.

Współpraca z dostawcą aplikacji B2B to wymiana wiedzy dwóch organizacji posiadających bardzo różną wiedzę i doświadczenie. Fakt, że dostawca zajmuje się przede wszystkim swoją działalnością powoduje, że posiada wiedzę, która jest bardzo użyteczna w procesie wdrażania B2B. Warto, aby firma była otwarta na sugestie i pomysły. W wielu wypadkach uwagi dostawcy prowadzą do szybszych, tańszych, lepszych wyników.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana. Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie. Proszę podać poprawną odpowiedź.

Wdrożenie B2B, umowa

Dobra umowa wdrożeniowa jest kluczowa zarówno dla klienta, jak i dostawcy. Większość umów wdrożenia B2B są to umowy określające staranne wykonanie usługi. Określają one nie efekt wykonanych prac, lecz czasochłonność. W umowach określona jest stawka za godzinę pracy informatyka, o określonych umiejętnościach.

Dla klienta istotne jest określenie wartości wdrożenia B2B. Chcąc otrzymać taką ofertę na tzw. stałą cenę, firma musi przygotować bardzo szczegółowy opis i zakres swoich oczekiwań. Co wymaga zaangażowania wielu, różnych osób oraz jest bardzo czasochłonne.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana. Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie. Proszę podać poprawną odpowiedź.

Wdrożenie B2B, użytkownicy

To bardzo częsty powód braku sukcesu wdrożeń. Użytkownicy muszą widzieć potrzebę wdrożenia i korzystania z nowej aplikacji B2B. Musi on rozwiązywać ich istotne, codzienne problemy. Musi ułatwiać im pracę. Oszczędzać ich czas. Zdejmować z nich obowiązki, usprawniać pracę. Gdy te warunki są niespełnione. Żadna, nawet najlepsza aplikacja B2B nie osiągnie sukcesu. Nie zostanie zaakceptowany przez użytkowników.

Leader w firmie pełni istotną rolę w osiągnięciu sukcesu wdrożenia. To on pokazuje korzyści, jakie pracownik osiągnie korzystając z nowej aplikacji. To on wymuszając komunikację raportowanie wymusza korzystanie z niej przez pracowników.

Wdrożenie B2B, sytuacje awaryjne

Wszystko jest dobrze, gdy jest dobrze. Gorzej jest w sytuacji, w której pojawiają się problemy. Wdrożenie B2B zawiera również opis działań, w sytuacji, gdy pojawił się problem. Wdrożenie planu awaryjnego. Planu, który spowoduje uratowanie wdrożenia, jednocześnie spowoduje minimalizację strat. Strat biznesowych, rozumianych, jako zaangażowanie dodatkowego czasu, zasobów oraz osób. Co w takiej sytuacji zrobić, w jakiej kolejności, jakie angażować zasoby.

Strategie wdrażania aplikacji B2B
Wdrożenie B2B, kompleksowe

Wdrożenie B2B, któremu towarzyszy największe ryzyko. Polega na zastąpieniu obecnej aplikacji, nową. Nie występuje w nim stopniowe, rozłożone w czasie przechodzenie ze starej aplikacji na nową. Użytkownicy nie mają możliwości powrotu do starej aplikacji. Kompleksowe wdrożenie B2B charakteryzuje się najniższymi kosztami.

Wdrożenie B2B, częściowe

Wdrożenie B2B częściowe jest często stosowane we wdrożeniach skomplikowanych aplikacji. W miarę postępu wdrożenia moduły starej aplikacji są zastępowane modułami nowe aplikacji B2B. Wdrożenie częściowe jest związane z wyższymi kosztami niż wdrożenie kompleksowe.

Wdrożenie B2B, równoległe

Równoległe wdrożenie B2B zajmuje najdłuższy czas. W czasie wdrożenia firma stale korzysta z obecnej aplikacji, równolegle wdrażając nową aplikację B2B. Jest najbardziej bezpieczną strategią wdrażania aplikacji B2B. Może być źródłem konfliktów związanych z sytuacją, w której część pracowników korzysta z nowej, część ze starej aplikacji B2B.

Wdrożenie B2B, podsumowanie

Wdrożenie B2B nie jest trudne i nie jest obarczone wysokim ryzykiem. Wszystko jest możliwe, gdy znajdziesz partnera, który chce się dzielić wiedzą i doświadczeniem. Partnera, któremu możesz zaufać.