Nadzór nad wdrożeniem systemu IT
Cel realizacji prac. Bieżąca kontrola prawidłowości wdrożenia oraz pomiar jego efektywności. Podejście do realizacji prac. Nadzór nad wdrożeniem...
Wybór dostawcy systemu IT
Cel realizacji prac. Wybór dostawcy zintegrowanego systemy IT Podejście do realizacji prac.Realizacja prac w czwartym etapie obejmie ocenę...
Opis modeli procesów biznesowych
Cel realizacji prac. Konstrukcja modelu docelowego procesów biznesowych uwzględniająca plan strategiczny Firmy Klienta oraz wykorzystanie nowego...
Opis procesów biznesowych
Cel realizacji prac. Mapy procesów biznesowych stanu obecnego, wnioski dotyczące stanu obecnego. Podejście do realizacji prac. Po opracowaniu...