Nadzór nad wdrożeniem systemu IT

Nadzór nad wdrożeniem systemu IT

Wdrożenia

Cel realizacji prac.

Bieżąca kontrola prawidłowości wdrożenia oraz pomiar jego efektywności.

Podejście do realizacji prac.

Nadzór nad wdrożeniem systemu IT ma na celu przewidywanie i unikanie potencjalnych zagrożeń procesu wdrożeniowego oraz jego dokumentowanie. Podstawowymi parametrami procesu wdrożeniowego jest harmonogram wdrożenia oraz koszty wdrożenia. Monitorowanie tych wskaźników jest nie mniej ważne niż osiągnięcie biznesowych celów wdrożenia systemu IT. Przewidywanie oraz rozwiązywanie powstających problemów możliwe jest dzięki wcześniejszemu określeniu szczegółowych modeli docelowych procesów. Pierwszym zadaniem jest ustalenie harmonogramu wdrożenia systemu informatycznego obejmującego zarówno zakres prac do realizacji jak i czas realizacji poszczególnych zadań. Kontrola realizacji prac wdrożeniowych odbywa się na podstawie raportów przygotowywanych przez firmę wdrożeniową.

Efekty realizacji prac.
Efektem realizacji prac etapu nadzoru nad wdrożeniem zintegrowanego systemu IT jest:

  • raporty z kontroli realizacji prac wdrożeniowych na poszczególnych etapach
  • raport zawierający syntetyczną ocenę wdrożenia zintegrowanego systemu IT

Powiązane artykuły